Torgnett AS
Juridisk navn:  Torgnett AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22161285
c/o Arild Skjeven Rugdefaret 12 c/o Arild Skjeven Rugdefaret 12 Fax:
1459 Nesodden 1459 Nesodden
Fylke: Kommune:
Viken Nesodden
Org.nr: 981886976
Aksjekapital: 125.000 NOK
Etableringsdato: 22.03.2000
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Reitan Convenience Norway As
Utvikling:
Omsetning  
  
-90,68%
Resultat  
  
49,01%
Egenkapital  
  
-24,7%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.328.000 14.244.000 18.443.000 20.512.000 21.099.000
Resultat: -103.000 -202.000 -233.000 390.000 275.000
Egenkapital: 317.000 421.000 585.000 817.000 540.000
Regnskap for Torgnett AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.328.000 14.244.000 18.443.000 20.512.000 21.099.000
Driftskostnader -1.433.000 -14.448.000 -18.692.000 -20.125.000 -20.815.000
Driftsresultat -104.000 -205.000 -248.000 387.000 284.000
Finansinntekter 1.000 4.000 37.000 28.000 27.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -22.000 -24.000 -35.000
Finans 3.000 15.000 4.000 -8.000
Resultat før skatt -103.000 -202.000 -233.000 390.000 275.000
Skattekostnad 38.000 0 -113.000 -148.000
Årsresultat -103.000 -164.000 -233.000 277.000 127.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 28.000 146.000
Sum omløpsmidler 318.000 1.983.000 2.334.000 4.524.000 5.208.000
Sum eiendeler 318.000 1.983.000 2.334.000 4.552.000 5.354.000
Sum opptjent egenkapital 167.000 270.000 434.000 667.000 389.000
Sum egenkapital 317.000 421.000 585.000 817.000 540.000
Sum langsiktig gjeld 0 52.000 203.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 1.562.000 1.749.000 3.683.000 4.611.000
Sum gjeld og egenkapital 319.000 1.983.000 2.334.000 4.553.000 5.354.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.060.000 12.634.000 16.022.000 17.872.000 18.171.000
Andre inntekter 268.000 1.610.000 2.421.000 2.640.000 2.928.000
Driftsinntekter 1.328.000 14.244.000 18.443.000 20.512.000 21.099.000
Varekostnad -543.000 -7.023.000 -8.883.000 -9.883.000 -9.509.000
Lønninger -421.000 -3.808.000 -4.776.000 -4.614.000 -5.512.000
Avskrivning -28.000 -118.000 -120.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -469.000 -3.617.000 -5.005.000 -5.510.000 -5.674.000
Driftskostnader -1.433.000 -14.448.000 -18.692.000 -20.125.000 -20.815.000
Driftsresultat -104.000 -205.000 -248.000 387.000 284.000
Finansinntekter 1.000 4.000 37.000 28.000 27.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -22.000 -24.000 -35.000
Finans 3.000 15.000 4.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 -300.000
Årsresultat -103.000 -164.000 -233.000 277.000 127.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 28.000 146.000
Sum varige driftsmidler 0 28.000 146.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 28.000 146.000
Varebeholdning 314.000 1.030.000 846.000 990.000
Kundefordringer 16.000 54.000 213.000 227.000 561.000
Andre fordringer 56.000 235.000 360.000 2.371.000 2.178.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 247.000 1.381.000 731.000 1.081.000 1.479.000
Sum omløpsmidler 318.000 1.983.000 2.334.000 4.524.000 5.208.000
Sum eiendeler 318.000 1.983.000 2.334.000 4.552.000 5.354.000
Sum opptjent egenkapital 167.000 270.000 434.000 667.000 389.000
Sum egenkapital 317.000 421.000 585.000 817.000 540.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 52.000 203.000
Leverandørgjeld 647.000 618.000 1.650.000 1.167.000
Betalbar skatt 0 113.000 151.000
Skyldig offentlige avgifter 184.000 250.000 351.000 692.000
Utbytte 0 0 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 1.000 731.000 881.000 1.569.000 2.300.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 1.562.000 1.749.000 3.683.000 4.611.000
Sum gjeld og egenkapital 319.000 1.983.000 2.334.000 4.553.000 5.354.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 317.000 421.000 585.000 841.000 597.000
Likviditetsgrad 1 318.0 1.3 1.3 1 1.1
Likviditetsgrad 2 318.0 1.1 0.7 1 0.9
Soliditet 99.7 21.2 25.1 17.9 10.1
Resultatgrad -7.8 -1.4 -1.3 1.9 1.3
Rentedekningsgrad -104.0 -205.0 -11.3 16.1 8.1
Gjeldsgrad 3.7 3 4.6 8.9
Total kapitalrentabilitet -32.4 -10.1 9.1 5.8
Signatur
22.03.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Arild SkjervenStyreleder61
Mona AndersenVaramedlem59
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Arild Skjerven100.0061
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00