Ambita As
Juridisk navn:  Ambita As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 24133500
Postboks 2923 Solli Dronning Mauds Gate 10 Fax: 23113931
0230 Oslo 250 Oslo
Fylke: Kommune: https://www.ambita.com/
Oslo Oslo
Org.nr: 945811714
Aksjekapital: 6.000.000 NOK
Antall ansatte: 74
Etableringsdato: 24.09.1987
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
9,14%
Resultat  
  
123,49%
Egenkapital  
  
16,91%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 437.123.000 400.500.000 392.800.000 371.958.000 351.163.000
Resultat: 36.112.000 16.158.000 17.283.000 23.499.000 16.426.000
Egenkapital: 180.111.000 154.062.000 143.361.000 129.916.000 116.058.000
Regnskap for Ambita As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 437.123.000 400.500.000 392.800.000 371.958.000 351.163.000
Driftskostnader -386.562.000 -383.746.000 -376.607.000 -350.173.000 -336.618.000
Driftsresultat 50.561.000 16.752.000 16.193.000 21.785.000 14.545.000
Finansinntekter 182.000 553.000 1.379.000 1.811.000 1.934.000
Finanskostnader -14.632.000 -1.148.000 -289.000 -97.000 -53.000
Finans -14.450.000 -595.000 1.090.000 1.714.000 1.881.000
Resultat før skatt 36.112.000 16.158.000 17.283.000 23.499.000 16.426.000
Skattekostnad -10.104.000 -2.592.000 -3.838.000 -5.319.000 -4.146.000
Årsresultat 26.008.000 13.566.000 13.445.000 18.180.000 12.280.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 195.755.000 200.712.000 203.061.000 82.794.000 79.340.000
Sum omløpsmidler 78.430.000 63.688.000 40.537.000 105.161.000 93.474.000
Sum eiendeler 274.185.000 264.400.000 243.598.000 187.955.000 172.814.000
Sum opptjent egenkapital 174.111.000 148.062.000 137.361.000 123.916.000 110.058.000
Sum egenkapital 180.111.000 154.062.000 143.361.000 129.916.000 116.058.000
Sum langsiktig gjeld 27.333.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 94.073.000 83.005.000 100.238.000 58.040.000 56.756.000
Sum gjeld og egenkapital 274.184.000 264.400.000 243.599.000 187.956.000 172.814.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 437.116.000 400.531.000 392.534.000 371.438.000 350.959.000
Andre inntekter 7.000 -31.000 266.000 520.000 204.000
Driftsinntekter 437.123.000 400.500.000 392.800.000 371.958.000 351.163.000
Varekostnad -261.271.000 -249.339.000 -243.835.000 -234.550.000 -217.412.000
Lønninger -76.535.000 -76.167.000 -78.470.000 -81.336.000 -80.742.000
Avskrivning -12.161.000 -16.447.000 -16.239.000 -10.423.000 -9.856.000
Nedskrivning -11.549.000 -354.000 0 0
Andre driftskostnader -36.595.000 -30.244.000 -37.709.000 -23.864.000 -28.608.000
Driftskostnader -386.562.000 -383.746.000 -376.607.000 -350.173.000 -336.618.000
Driftsresultat 50.561.000 16.752.000 16.193.000 21.785.000 14.545.000
Finansinntekter 182.000 553.000 1.379.000 1.811.000 1.934.000
Finanskostnader -14.632.000 -1.148.000 -289.000 -97.000 -53.000
Finans -14.450.000 -595.000 1.090.000 1.714.000 1.881.000
Konsernbidrag -7.800.000 -6.078.000 -11.678.000 0 0
Utbytte -2.864.000 0 -4.366.000 -1.500.000
Årsresultat 26.008.000 13.566.000 13.445.000 18.180.000 12.280.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 26.505.000 25.298.000 42.114.000 37.742.000 22.789.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 4.070.000 0
Driftsløsøre 2.780.000 3.404.000 4.412.000 0 5.314.000
Sum varige driftsmidler 2.780.000 3.404.000 4.412.000 4.070.000 5.314.000
Sum finansielle anleggsmidler 166.470.000 172.010.000 156.535.000 40.982.000 51.237.000
Sum anleggsmidler 195.755.000 200.712.000 203.061.000 82.794.000 79.340.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 33.325.000 33.905.000 28.896.000 31.776.000 34.651.000
Andre fordringer 6.558.000 6.510.000 6.515.000 7.979.000 3.593.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 38.160.000 22.567.000 3.793.000 65.406.000 55.230.000
Sum omløpsmidler 78.430.000 63.688.000 40.537.000 105.161.000 93.474.000
Sum eiendeler 274.185.000 264.400.000 243.598.000 187.955.000 172.814.000
Sum opptjent egenkapital 174.111.000 148.062.000 137.361.000 123.916.000 110.058.000
Sum egenkapital 180.111.000 154.062.000 143.361.000 129.916.000 116.058.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 29.000.000 22.764.000 39.636.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 27.333.000 0 0 0
Leverandørgjeld 18.257.000 16.434.000 30.508.000 20.572.000 19.959.000
Betalbar skatt 8.330.000 1.992.000 65.000 2.941.000 4.301.000
Skyldig offentlige avgifter 8.244.000 8.363.000 6.489.000 7.346.000 6.909.000
Utbytte -2.864.000 0 -4.366.000 -1.500.000
Annen kortsiktig gjeld 30.241.000 30.588.000 23.540.000 22.815.000 24.088.000
Sum kortsiktig gjeld 94.073.000 83.005.000 100.238.000 58.040.000 56.756.000
Sum gjeld og egenkapital 274.184.000 264.400.000 243.599.000 187.956.000 172.814.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -15.643.000 -19.317.000 -59.701.000 47.121.000 36.718.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.8 0.4 1.8 1.6
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 0.4 1.8 1.6
Soliditet 65.7 58.3 58.9 69.1 67.2
Resultatgrad 11.6 4.2 4.1 5.9 4.1
Rentedekningsgrad 3.5 14.6 5 224.6 274.4
Gjeldsgrad 0.5 0.7 0.7 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 18.5 6.5 7.2 12.6 9.5
Signatur
28.06.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP HVORAV EN AV DEM MÅ VÆRE STYRETS LEDER
ELLER NESTLEDER.
Prokurister
28.06.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Nicolay Henrik Kaare MoulinStyreleder45
Camilla Irene AardalStyremedlem47
Arild ElverumStyremedlem48
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Sikri Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00