Mediehuset Nettavisen AS
Juridisk navn:  Mediehuset Nettavisen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21006000
Postboks 9386 Grønland Akersgata 34 Fax: 21006101
0135 Oslo 180 Oslo
Fylke: Kommune: www.nettavisen.no
Oslo Oslo
Org.nr: 981958373
Aksjekapital: 16.520.199 NOK
Antall ansatte: 106
Etableringsdato: 11.02.2000
Foretakstype: AS
Tidligere navn: tv 2 interaktiv as
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
20,99%
Resultat  
  
502,12%
Egenkapital  
  
-17,99%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 137.843.000 113.926.000 100.588.000 130.865.000 138.618.000
Resultat: 14.788.000 2.456.000 9.113.000 10.227.000 21.107.000
Egenkapital: 45.390.000 55.349.000 52.351.000 55.259.000 38.706.000
Regnskap for Mediehuset Nettavisen AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 137.843.000 113.926.000 100.588.000 130.865.000 138.618.000
Driftskostnader -123.271.000 -111.800.000 -91.586.000 -120.859.000 -117.177.000
Driftsresultat 14.573.000 2.126.000 9.004.000 10.006.000 21.441.000
Finansinntekter 322.000 399.000 273.000 442.000 135.000
Finanskostnader -107.000 -69.000 -163.000 -221.000 -469.000
Finans 215.000 330.000 110.000 221.000 -334.000
Resultat før skatt 14.788.000 2.456.000 9.113.000 10.227.000 21.107.000
Skattekostnad -3.292.000 -640.000 -2.141.000 6.326.000 -4.794.000
Årsresultat 11.496.000 1.817.000 6.973.000 16.553.000 16.313.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.919.000 13.335.000 11.820.000 12.058.000 11.720.000
Sum omløpsmidler 87.023.000 58.057.000 56.562.000 64.321.000 49.044.000
Sum eiendeler 88.942.000 71.392.000 68.382.000 76.379.000 60.764.000
Sum opptjent egenkapital 19.542.000 29.501.000 26.503.000 29.843.000 13.290.000
Sum egenkapital 45.390.000 55.349.000 52.351.000 55.259.000 38.706.000
Sum langsiktig gjeld 760.000 1.520.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 42.792.000 14.523.000 16.031.000 21.120.000 22.058.000
Sum gjeld og egenkapital 88.942.000 71.392.000 68.382.000 76.379.000 60.764.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 134.732.000 112.886.000 100.588.000 130.865.000 138.602.000
Andre inntekter 3.111.000 1.040.000 0 0 16.000
Driftsinntekter 137.843.000 113.926.000 100.588.000 130.865.000 138.618.000
Varekostnad -10.914.000 -7.979.000 -5.008.000 -19.543.000 -21.647.000
Lønninger -68.178.000 -60.544.000 -45.810.000 -75.844.000 -67.024.000
Avskrivning -1.150.000 -769.000 -490.000 -2.528.000 -2.678.000
Nedskrivning -308.000 -191.000 0 0 0
Andre driftskostnader -42.721.000 -42.317.000 -40.278.000 -22.944.000 -25.828.000
Driftskostnader -123.271.000 -111.800.000 -91.586.000 -120.859.000 -117.177.000
Driftsresultat 14.573.000 2.126.000 9.004.000 10.006.000 21.441.000
Finansinntekter 322.000 399.000 273.000 442.000 135.000
Finanskostnader -107.000 -69.000 -163.000 -221.000 -469.000
Finans 215.000 330.000 110.000 221.000 -334.000
Konsernbidrag -21.455.000 1.180.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 11.496.000 1.817.000 6.973.000 16.553.000 16.313.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 7.927.000 9.539.000
Sum Immatrielle midler 1.600.000 2.985.000 1.144.000 10.964.000 10.355.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 8.000 19.000 29.000 0 0
Driftsløsøre 311.000 330.000 646.000 1.094.000 1.365.000
Sum varige driftsmidler 319.000 349.000 676.000 1.094.000 1.365.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000.000 10.000.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.919.000 13.335.000 11.820.000 12.058.000 11.720.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 3.032.000 3.317.000 3.597.000 19.886.000 23.946.000
Andre fordringer 10.396.000 9.003.000 5.141.000 15.441.000 9.560.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 28.994.000 15.538.000
Sum omløpsmidler 87.023.000 58.057.000 56.562.000 64.321.000 49.044.000
Sum eiendeler 88.942.000 71.392.000 68.382.000 76.379.000 60.764.000
Sum opptjent egenkapital 19.542.000 29.501.000 26.503.000 29.843.000 13.290.000
Sum egenkapital 45.390.000 55.349.000 52.351.000 55.259.000 38.706.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 25.747.000 1.024.000 2.443.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 760.000 1.520.000 0 0 0
Leverandørgjeld 1.089.000 1.156.000 1.636.000 2.325.000 2.268.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.924.000 3.349.000 1.624.000 8.248.000 9.029.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.032.000 8.994.000 10.328.000 10.547.000 10.761.000
Sum kortsiktig gjeld 42.792.000 14.523.000 16.031.000 21.120.000 22.058.000
Sum gjeld og egenkapital 88.942.000 71.392.000 68.382.000 76.379.000 60.764.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 44.231.000 43.534.000 40.531.000 43.201.000 26.986.000
Likviditetsgrad 1 2.0 4 3.5 3 2.2
Likviditetsgrad 2 2.0 4 3.5 3 2.2
Soliditet 51.0 77.5 76.6 72.3 63.7
Resultatgrad 10.6 1.9 9 7.6 15.5
Rentedekningsgrad 136.2 30.8 55.2 45.3 45.7
Gjeldsgrad 1.0 0.3 0.3 0.4 0.6
Total kapitalrentabilitet 16.7 3.5 13.6 13.7 35.5
Signatur
25.04.2022
STYRETS LEDER OG TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
25.04.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Are Støen StokstadStyreleder67
Ingvild Jenhaug KorneliussenStyremedlem36
Kjell Thomas MattssonStyremedlem50
Gisle TorheimStyremedlem44
Trine StalsbergStyremedlem44
Marte IngulStyremedlem38
Pål NedregottenStyremedlem53
Liv Ingrid Liaaen MellemseterVaramedlem47
Ina Christine Kreutz PauliVaramedlem30
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Amedia Lokal As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00