Siddis Hus Og Hageservice AS
Juridisk navn:  Siddis Hus Og Hageservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51223429
Postboks 3058 Hillevåg Jåttåflaten 11 Fax: 51584536
4095 Stavanger 4020 Stavanger
Fylke: Kommune: https://siddis.as/
Rogaland Stavanger
Org.nr: 945882301
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 01.07.1987
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Jansson & Larsen Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-9,21%
Resultat  
  
39,85%
Egenkapital  
  
127,23%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 6.213.000 6.843.000 5.639.000 6.744.000 6.310.000
Resultat: 365.000 261.000 96.000 851.000 -469.000
Egenkapital: 509.000 224.000 369.000 437.000 764.000
Regnskap for Siddis Hus Og Hageservice AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 6.213.000 6.843.000 5.639.000 6.744.000 6.310.000
Driftskostnader -5.840.000 -6.572.000 -5.537.000 -5.884.000 -6.747.000
Driftsresultat 374.000 271.000 102.000 860.000 -436.000
Finansinntekter 2.000 1.000 5.000 4.000 0
Finanskostnader -11.000 -12.000 -11.000 -13.000 -33.000
Finans -9.000 -11.000 -6.000 -9.000 -33.000
Resultat før skatt 365.000 261.000 96.000 851.000 -469.000
Skattekostnad -80.000 -58.000 -21.000 -203.000 111.000
Årsresultat 284.000 203.000 74.000 649.000 -358.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 119.000 96.000 142.000 207.000 273.000
Sum omløpsmidler 1.318.000 1.723.000 1.742.000 3.299.000 2.198.000
Sum eiendeler 1.437.000 1.819.000 1.884.000 3.506.000 2.471.000
Sum opptjent egenkapital 284.000 0 90.000 158.000 486.000
Sum egenkapital 509.000 224.000 369.000 437.000 764.000
Sum langsiktig gjeld 25.000 32.000 72.000 93.000 116.000
Sum kortsiktig gjeld 903.000 1.563.000 1.443.000 2.976.000 1.591.000
Sum gjeld og egenkapital 1.436.000 1.819.000 1.884.000 3.506.000 2.472.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.177.000 6.789.000 5.601.000 6.332.000 6.310.000
Andre inntekter 36.000 54.000 38.000 412.000 0
Driftsinntekter 6.213.000 6.843.000 5.639.000 6.744.000 6.310.000
Varekostnad -1.770.000 -2.064.000 -1.206.000 -1.363.000 -1.504.000
Lønninger -3.154.000 -3.669.000 -3.403.000 -3.442.000 -3.850.000
Avskrivning -48.000 -46.000 -65.000 -131.000 -186.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -868.000 -793.000 -863.000 -948.000 -1.207.000
Driftskostnader -5.840.000 -6.572.000 -5.537.000 -5.884.000 -6.747.000
Driftsresultat 374.000 271.000 102.000 860.000 -436.000
Finansinntekter 2.000 1.000 5.000 4.000 0
Finanskostnader -11.000 -12.000 -11.000 -13.000 -33.000
Finans -9.000 -11.000 -6.000 -9.000 -33.000
Konsernbidrag -347.000 -143.000 -976.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 284.000 203.000 74.000 649.000 -358.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 85.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 119.000 96.000 142.000 207.000 187.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 119.000 96.000 142.000 207.000 187.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 119.000 96.000 142.000 207.000 273.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 254.000 915.000 1.481.000 1.982.000 1.739.000
Andre fordringer 139.000 130.000 174.000 198.000 259.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 925.000 679.000 87.000 1.119.000 199.000
Sum omløpsmidler 1.318.000 1.723.000 1.742.000 3.299.000 2.198.000
Sum eiendeler 1.437.000 1.819.000 1.884.000 3.506.000 2.471.000
Sum opptjent egenkapital 284.000 0 90.000 158.000 486.000
Sum egenkapital 509.000 224.000 369.000 437.000 764.000
Sum avsetninger til forpliktelser 25.000 32.000 72.000 93.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 628.000 432.000 1.553.000 556.000
Sum langsiktig gjeld 25.000 32.000 72.000 93.000 116.000
Leverandørgjeld 61.000 111.000 64.000 259.000 8.000
Betalbar skatt 87.000 0 0 0 18.000
Skyldig offentlige avgifter 403.000 475.000 577.000 691.000 570.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 352.000 350.000 370.000 474.000 439.000
Sum kortsiktig gjeld 903.000 1.563.000 1.443.000 2.976.000 1.591.000
Sum gjeld og egenkapital 1.436.000 1.819.000 1.884.000 3.506.000 2.472.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 415.000 160.000 299.000 323.000 607.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.1 1.2 1.1 1.4
Likviditetsgrad 2 1.5 1.1 1.2 1.1 1.4
Soliditet 35.4 12.3 19.6 12.5 30.9
Resultatgrad 6.0 4 1.8 12.8 -6.9
Rentedekningsgrad 34.0 22.6 9.3 66.2 -13.2
Gjeldsgrad 1.8 7.1 4.1 7 2.2
Total kapitalrentabilitet 26.2 1 5.7 24.6 -17.6
Signatur
04.06.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Tommy FredriksenStyreleder47
Dag LimaStyremedlem75
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Sefbo As90.00 
Sefbo As10.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00