Egil Korsmo AS
Juridisk navn:  Egil Korsmo AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93004646
Dalssvingen 19B Dalssvingen 19B Fax: 22611941
1285 Oslo 1285 Oslo
Fylke: Kommune: www.korsmo-strong.no
Oslo Oslo
Org.nr: 982025435
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 26.02.2000
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Soliditet As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2,52%
Resultat  
  
1746,67%
Egenkapital  
  
29,97%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.815.000 1.862.000 2.326.000 2.745.000 3.072.000
Resultat: 277.000 15.000 56.000 494.000 633.000
Egenkapital: 941.000 724.000 722.000 678.000 677.000
Regnskap for Egil Korsmo AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.815.000 1.862.000 2.326.000 2.745.000 3.072.000
Driftskostnader -1.539.000 -1.848.000 -2.270.000 -2.251.000 -2.421.000
Driftsresultat 276.000 15.000 56.000 494.000 652.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 -19.000
Finans 1.000 1.000 0 -1.000 -18.000
Resultat før skatt 277.000 15.000 56.000 494.000 633.000
Skattekostnad -61.000 -3.000 -12.000 -117.000 -157.000
Årsresultat 216.000 12.000 44.000 376.000 476.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 193.000 252.000 325.000 168.000 201.000
Sum omløpsmidler 1.264.000 1.140.000 1.112.000 1.442.000 930.000
Sum eiendeler 1.457.000 1.392.000 1.437.000 1.610.000 1.131.000
Sum opptjent egenkapital 835.000 619.000 617.000 573.000 571.000
Sum egenkapital 941.000 724.000 722.000 678.000 677.000
Sum langsiktig gjeld 11.000 18.000 23.000 26.000 29.000
Sum kortsiktig gjeld 506.000 649.000 692.000 906.000 426.000
Sum gjeld og egenkapital 1.457.000 1.391.000 1.437.000 1.610.000 1.131.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.815.000 1.862.000 2.326.000 2.745.000 2.845.000
Andre inntekter 0 0 0 226.000
Driftsinntekter 1.815.000 1.862.000 2.326.000 2.745.000 3.072.000
Varekostnad -270.000 -254.000 -270.000 -362.000 -349.000
Lønninger -1.011.000 -1.256.000 -1.524.000 -1.511.000 -1.514.000
Avskrivning -78.000 -78.000 -54.000 -42.000 -109.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -180.000 -260.000 -422.000 -336.000 -449.000
Driftskostnader -1.539.000 -1.848.000 -2.270.000 -2.251.000 -2.421.000
Driftsresultat 276.000 15.000 56.000 494.000 652.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 -19.000
Finans 1.000 1.000 0 -1.000 -18.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -10.000 0 -375.000 0
Årsresultat 216.000 12.000 44.000 376.000 476.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 168.000 246.000 325.000 154.000 196.000
Sum varige driftsmidler 168.000 246.000 325.000 154.000 196.000
Sum finansielle anleggsmidler 25.000 5.000 0 14.000 5.000
Sum anleggsmidler 193.000 252.000 325.000 168.000 201.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 246.000 142.000 248.000 300.000 413.000
Andre fordringer 8.000 17.000 53.000 67.000 83.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.010.000 981.000 812.000 1.076.000 434.000
Sum omløpsmidler 1.264.000 1.140.000 1.112.000 1.442.000 930.000
Sum eiendeler 1.457.000 1.392.000 1.437.000 1.610.000 1.131.000
Sum opptjent egenkapital 835.000 619.000 617.000 573.000 571.000
Sum egenkapital 941.000 724.000 722.000 678.000 677.000
Sum avsetninger til forpliktelser 11.000 18.000 23.000 26.000 29.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.000 18.000 23.000 26.000 29.000
Leverandørgjeld 35.000 8.000 13.000 35.000 43.000
Betalbar skatt 68.000 8.000 15.000 121.000 0
Skyldig offentlige avgifter 125.000 214.000 230.000 189.000 178.000
Utbytte -10.000 0 -375.000 0
Annen kortsiktig gjeld 278.000 419.000 434.000 187.000 205.000
Sum kortsiktig gjeld 506.000 649.000 692.000 906.000 426.000
Sum gjeld og egenkapital 1.457.000 1.391.000 1.437.000 1.610.000 1.131.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 758.000 491.000 420.000 536.000 504.000
Likviditetsgrad 1 2.5 1.8 1.6 1.6 2.2
Likviditetsgrad 2 2.5 1.8 1.6 1.6 2.2
Soliditet 64.5 5 50.2 42.1 59.8
Resultatgrad 15.2 0.8 2.4 1 21.2
Rentedekningsgrad 5 4 34.3
Gjeldsgrad 0.5 0.9 1 1.4 0.7
Total kapitalrentabilitet 19.0 1.2 4 30.7 57.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Egil KorsmoStyreleder64
Grete Andersson KorsmoVaramedlem64
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Egil Korsmo100.0064
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00