Mølndals Industriprodukter Norge As
Juridisk navn:  Mølndals Industriprodukter Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64976860
Postboks 200 Nygårdsveien 55B Fax: 64976868
1401 Ski 1423 Ski
Fylke: Kommune: www.moelndals.no
Viken Nordre Follo
Org.nr: 945980028
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 22.12.1986
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aider Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
17,16%
Resultat  
  
2025%
Egenkapital  
  
32,25%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.031.000 2.587.000 2.610.000 3.049.000 3.175.000
Resultat: 154.000 -8.000 -52.000 86.000 89.000
Egenkapital: 529.000 400.000 408.000 456.000 390.000
Regnskap for Mølndals Industriprodukter Norge As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.031.000 2.587.000 2.610.000 3.049.000 3.175.000
Driftskostnader -2.877.000 -2.596.000 -2.661.000 -2.966.000 -3.086.000
Driftsresultat 153.000 -9.000 -50.000 84.000 89.000
Finansinntekter 4.000 5.000 2.000 8.000 3.000
Finanskostnader -2.000 -3.000 -4.000 -6.000 -2.000
Finans 2.000 2.000 -2.000 2.000 1.000
Resultat før skatt 154.000 -8.000 -52.000 86.000 89.000
Skattekostnad -24.000 4.000 -20.000 -21.000
Årsresultat 129.000 -8.000 -48.000 66.000 68.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 882.000 658.000 647.000 796.000 895.000
Sum eiendeler 882.000 658.000 647.000 796.000 895.000
Sum opptjent egenkapital 229.000 100.000 108.000 156.000 90.000
Sum egenkapital 529.000 400.000 408.000 456.000 390.000
Sum langsiktig gjeld 8.000 0 4.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 344.000 258.000 239.000 336.000 499.000
Sum gjeld og egenkapital 881.000 658.000 647.000 796.000 895.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.031.000 2.587.000 2.610.000 3.049.000 3.175.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 3.031.000 2.587.000 2.610.000 3.049.000 3.175.000
Varekostnad -1.718.000 -1.531.000 -1.549.000 -1.794.000 -2.010.000
Lønninger -801.000 -597.000 -777.000 -738.000 -686.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -358.000 -468.000 -335.000 -434.000 -390.000
Driftskostnader -2.877.000 -2.596.000 -2.661.000 -2.966.000 -3.086.000
Driftsresultat 153.000 -9.000 -50.000 84.000 89.000
Finansinntekter 4.000 5.000 2.000 8.000 3.000
Finanskostnader -2.000 -3.000 -4.000 -6.000 -2.000
Finans 2.000 2.000 -2.000 2.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 129.000 -8.000 -48.000 66.000 68.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 166.000 279.000 154.000 357.000 507.000
Andre fordringer 229.000 58.000 68.000 19.000 18.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 487.000 322.000 425.000 421.000 369.000
Sum omløpsmidler 882.000 658.000 647.000 796.000 895.000
Sum eiendeler 882.000 658.000 647.000 796.000 895.000
Sum opptjent egenkapital 229.000 100.000 108.000 156.000 90.000
Sum egenkapital 529.000 400.000 408.000 456.000 390.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.000 0 4.000 6.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.000 0 4.000 6.000
Leverandørgjeld 9.000 14.000 14.000 16.000 13.000
Betalbar skatt 17.000 0 22.000 20.000
Skyldig offentlige avgifter 123.000 120.000 101.000 144.000 171.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 196.000 123.000 124.000 155.000 296.000
Sum kortsiktig gjeld 344.000 258.000 239.000 336.000 499.000
Sum gjeld og egenkapital 881.000 658.000 647.000 796.000 895.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 538.000 400.000 408.000 460.000 396.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.6 2.7 2.4 1.8
Likviditetsgrad 2 2.6 2.6 2.7 2.4 1.8
Soliditet 60.0 60.8 63.1 57.3 43.6
Resultatgrad 5.0 -0.3 -1.9 2.8 2.8
Rentedekningsgrad 76.5 -3.0 -12.5 1 44.5
Gjeldsgrad 0.7 0.6 0.6 0.7 1.3
Total kapitalrentabilitet 17.8 -0.6 -7.4 11.6 10.3
Prokurister
14.06.2006
Prokura hver for seg:
Jørn Gulliksen
Bernd Jurgen Thomas Denberger
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Bernd Jurgen Thomas DenbergerStyreleder62
Jørn GulliksenVaramedlem52
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Molndals Industriprodukter Ab100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00