Cosmopolite Scene
Juridisk navn:  Cosmopolite Scene
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22113308
Vogts Gate 64 Vogts Gate 64 Fax:
0477 Oslo 477 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 980715736
Aksjekapital: 280.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 11.02.2000
Foretakstype: STI
Revisor: Systemrevisjon As
Regnskapsfører: Valid Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
23,86%
Resultat  
  
-51,02%
Egenkapital  
  
8,38%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 10.382.000 8.382.000 13.523.000 13.257.000 11.879.000
Resultat: 264.000 539.000 84.000 812.000 -235.000
Egenkapital: 1.733.000 1.599.000 2.080.000 2.196.000 1.385.000
Regnskap for Cosmopolite Scene
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 10.382.000 8.382.000 13.523.000 13.257.000 11.879.000
Driftskostnader -10.117.000 -7.847.000 -13.439.000 -12.448.000 -12.115.000
Driftsresultat 265.000 536.000 83.000 810.000 -237.000
Finansinntekter 4.000 1.000 3.000 2.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 -1.000 0
Finans -1.000 3.000 1.000 2.000 2.000
Resultat før skatt 264.000 539.000 84.000 812.000 -235.000
Skattekostnad -130.000 -500.000 0 0 0
Årsresultat 134.000 39.000 84.000 812.000 -235.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 148.000 245.000 233.000 235.000 414.000
Sum omløpsmidler 4.191.000 3.554.000 3.298.000 3.957.000 2.095.000
Sum eiendeler 4.339.000 3.799.000 3.531.000 4.192.000 2.509.000
Sum opptjent egenkapital 1.453.000 1.319.000 1.800.000 1.916.000 1.105.000
Sum egenkapital 1.733.000 1.599.000 2.080.000 2.196.000 1.385.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.605.000 2.201.000 1.450.000 1.995.000 1.124.000
Sum gjeld og egenkapital 4.338.000 3.800.000 3.530.000 4.191.000 2.509.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.944.000 1.496.000 7.380.000 7.231.000 5.931.000
Andre inntekter 7.438.000 6.886.000 6.143.000 6.026.000 5.948.000
Driftsinntekter 10.382.000 8.382.000 13.523.000 13.257.000 11.879.000
Varekostnad -4.052.000 -1.965.000 -7.915.000 -7.264.000 -6.923.000
Lønninger -2.484.000 -2.968.000 -3.128.000 -3.111.000 -2.757.000
Avskrivning -128.000 -114.000 -96.000 -179.000 -265.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.453.000 -2.800.000 -2.300.000 -1.894.000 -2.170.000
Driftskostnader -10.117.000 -7.847.000 -13.439.000 -12.448.000 -12.115.000
Driftsresultat 265.000 536.000 83.000 810.000 -237.000
Finansinntekter 4.000 1.000 3.000 2.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 -1.000 0
Finans -1.000 3.000 1.000 2.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 134.000 39.000 84.000 812.000 -235.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 57.000 71.000 94.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 91.000 175.000 139.000 235.000 414.000
Sum varige driftsmidler 91.000 175.000 139.000 235.000 414.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 148.000 245.000 233.000 235.000 414.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 225.000 618.000 477.000 11.000
Andre fordringer 1.002.000 850.000 306.000 318.000 114.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.189.000 2.318.000 2.373.000 3.161.000 1.970.000
Sum omløpsmidler 4.191.000 3.554.000 3.298.000 3.957.000 2.095.000
Sum eiendeler 4.339.000 3.799.000 3.531.000 4.192.000 2.509.000
Sum opptjent egenkapital 1.453.000 1.319.000 1.800.000 1.916.000 1.105.000
Sum egenkapital 1.733.000 1.599.000 2.080.000 2.196.000 1.385.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 521.000 366.000 -15.000 185.000 97.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 190.000 223.000 194.000 207.000 157.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.894.000 1.612.000 1.271.000 1.603.000 870.000
Sum kortsiktig gjeld 2.605.000 2.201.000 1.450.000 1.995.000 1.124.000
Sum gjeld og egenkapital 4.338.000 3.800.000 3.530.000 4.191.000 2.509.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.586.000 1.353.000 1.848.000 1.962.000 971.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.6 2.3 2 1.9
Likviditetsgrad 2 1.6 1.6 2.3 2 1.9
Soliditet 39.9 42.1 58.9 52.4 55.2
Resultatgrad 2.6 6.4 0.6 6.1
Rentedekningsgrad 265.0 536.0 8
Gjeldsgrad 1.5 1.4 0.7 0.9 0.8
Total kapitalrentabilitet 6.1 14.2 2.4 19.4 -9.4
Signatur
14.12.2020
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
14.12.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Anita RathoreStyreleder55
Andreas GaltungStyremedlem63
Pål StephensenStyremedlem61
Fredrik Carl StørmerStyremedlem65
Amel Mahi AndersenVaramedlem46
Ivan Felix Da Conceicao MazuzeVaramedlem42
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00