Infostation AS
Juridisk navn:  Infostation AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33426080
Nordre Kullerød 17C Nordre Kullerød 17C Fax: 33426081
3241 Sandefjord 3241 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 981633814
Aksjekapital: 198.700 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 20.05.2000
Foretakstype: AS
Revisor: Henka Revisjon As
Regnskapsfører: Saga Regnskap Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
13,9%
Resultat  
  
127,31%
Egenkapital  
  
-2,59%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 13.004.000 11.417.000 8.239.000 8.318.000 10.224.000
Resultat: 1.989.000 875.000 515.000 559.000 275.000
Egenkapital: 5.752.000 5.905.000 5.126.000 5.324.000 4.953.000
Regnskap for Infostation AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 13.004.000 11.417.000 8.239.000 8.318.000 10.224.000
Driftskostnader -11.020.000 -10.562.000 -7.740.000 -7.760.000 -9.667.000
Driftsresultat 1.985.000 856.000 498.000 558.000 556.000
Finansinntekter 16.000 20.000 17.000 32.000 36.000
Finanskostnader -12.000 0 0 -31.000 -317.000
Finans 4.000 20.000 17.000 1.000 -281.000
Resultat før skatt 1.989.000 875.000 515.000 559.000 275.000
Skattekostnad -384.000 -104.000 -98.000 -189.000 -137.000
Årsresultat 1.605.000 772.000 416.000 371.000 138.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.543.000 13.998.000 13.679.000 13.319.000 10.354.000
Sum omløpsmidler 8.821.000 8.935.000 7.341.000 7.162.000 8.131.000
Sum eiendeler 23.364.000 22.933.000 21.020.000 20.481.000 18.485.000
Sum opptjent egenkapital 4.649.000 4.791.000 4.012.000 4.207.000 3.836.000
Sum egenkapital 5.752.000 5.905.000 5.126.000 5.324.000 4.953.000
Sum langsiktig gjeld 8.178.000 5.420.000 4.804.000 4.775.000 4.222.000
Sum kortsiktig gjeld 9.434.000 11.609.000 11.090.000 10.383.000 9.310.000
Sum gjeld og egenkapital 23.364.000 22.933.000 21.019.000 20.481.000 18.484.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.004.000 11.417.000 8.239.000 8.318.000 10.224.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 13.004.000 11.417.000 8.239.000 8.318.000 10.224.000
Varekostnad -4.610.000 -5.842.000 -3.437.000 -3.061.000 -4.929.000
Lønninger -5.207.000 -3.370.000 -2.795.000 -3.218.000 -3.050.000
Avskrivning -94.000 -113.000 -62.000 -36.000 -43.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.109.000 -1.237.000 -1.446.000 -1.445.000 -1.645.000
Driftskostnader -11.020.000 -10.562.000 -7.740.000 -7.760.000 -9.667.000
Driftsresultat 1.985.000 856.000 498.000 558.000 556.000
Finansinntekter 16.000 20.000 17.000 32.000 36.000
Finanskostnader -12.000 0 0 -31.000 -317.000
Finans 4.000 20.000 17.000 1.000 -281.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -500.000 0 -200.000
Årsresultat 1.605.000 772.000 416.000 371.000 138.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.818.000 1.247.000 1.106.000 1.114.000 1.029.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 241.000 295.000 407.000 68.000 104.000
Sum varige driftsmidler 241.000 295.000 407.000 68.000 104.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.485.000 12.456.000 12.166.000 12.138.000 9.221.000
Sum anleggsmidler 14.543.000 13.998.000 13.679.000 13.319.000 10.354.000
Varebeholdning 317.000 39.000 44.000 52.000 86.000
Kundefordringer 1.421.000 1.852.000 1.505.000 1.856.000 2.405.000
Andre fordringer 77.000 187.000 231.000 16.000 31.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 6.976.000 6.859.000 5.561.000 5.239.000 5.609.000
Sum omløpsmidler 8.821.000 8.935.000 7.341.000 7.162.000 8.131.000
Sum eiendeler 23.364.000 22.933.000 21.020.000 20.481.000 18.485.000
Sum opptjent egenkapital 4.649.000 4.791.000 4.012.000 4.207.000 3.836.000
Sum egenkapital 5.752.000 5.905.000 5.126.000 5.324.000 4.953.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.178.000 5.420.000 4.804.000 4.775.000 4.222.000
Gjeld til kredittinstitutt 126.000 164.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.178.000 5.420.000 4.804.000 4.775.000 4.222.000
Leverandørgjeld 464.000 520.000 810.000 1.186.000 371.000
Betalbar skatt 712.000 0 0 273.000 35.000
Skyldig offentlige avgifter 183.000 611.000 312.000 408.000 497.000
Utbytte 0 -500.000 0 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 7.950.000 10.314.000 9.468.000 8.515.000 8.206.000
Sum kortsiktig gjeld 9.434.000 11.609.000 11.090.000 10.383.000 9.310.000
Sum gjeld og egenkapital 23.364.000 22.933.000 21.019.000 20.481.000 18.484.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -613.000 -2.674.000 -3.749.000 -3.221.000 -1.179.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.8 0.7 0.7 0.9
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 0.7 0.7 0.9
Soliditet 24.6 25.7 24.4 2 26.8
Resultatgrad 15.3 7.5 6 6.7 5.4
Rentedekningsgrad 165.4 1 1.8
Gjeldsgrad 3.1 2.9 3.1 2.8 2.7
Total kapitalrentabilitet 8.6 3.8 2.5 2.9 3.2
Signatur
23.11.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
23.11.2020
Styrets leder og daglig leder hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Stephan Christian KleiveStyreleder56
Rolf Einar SkallistStyremedlem72
Hans Jørg Kleive-MathisenStyremedlem63
Steinar JacobsenStyremedlem55
Ken Roger KullerødStyremedlem53
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Infostation As6.85 
Speed Invest As4.52 
Ken Roger Kullerød13.2353
Stephan Christian Kleive2.8356
Hans Jørg Kleive-Mathisen5.6063
Steinar Jacobsen2.7155
Kleive As64.23 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00