Park Og Hageservice AS
Juridisk navn:  Park Og Hageservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90173350
Øyåsvegen 152 Øyåsvegen 152 Fax: 72872979
7224 Melhus 7224 Melhus
Fylke: Kommune:
Trøndelag Melhus
Org.nr: 946097268
Aksjekapital: 550.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 03.01.1988
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Engvik Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
5,55%
Resultat  
  
-65,2%
Egenkapital  
  
-22,74%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.959.000 1.856.000 3.364.000 1.935.000 2.647.000
Resultat: -489.000 -296.000 750.000 -881.000 -1.100.000
Egenkapital: -2.639.000 -2.150.000 -1.854.000 -2.603.000 -1.722.000
Regnskap for Park Og Hageservice AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.959.000 1.856.000 3.364.000 1.935.000 2.647.000
Driftskostnader -2.433.000 -2.138.000 -2.572.000 -2.704.000 -3.620.000
Driftsresultat -475.000 -282.000 792.000 -770.000 -974.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000
Finanskostnader -14.000 -14.000 -43.000 -111.000 -127.000
Finans -14.000 -14.000 -43.000 -111.000 -125.000
Resultat før skatt -489.000 -296.000 750.000 -881.000 -1.100.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -489.000 -296.000 750.000 -881.000 -1.100.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 777.000 652.000 703.000 501.000 422.000
Sum omløpsmidler 582.000 827.000 1.609.000 1.236.000 1.338.000
Sum eiendeler 1.359.000 1.479.000 2.312.000 1.737.000 1.760.000
Sum opptjent egenkapital -3.189.000 -2.700.000 -2.404.000 -3.153.000 -2.272.000
Sum egenkapital -2.639.000 -2.150.000 -1.854.000 -2.603.000 -1.722.000
Sum langsiktig gjeld 3.286.000 3.163.000 3.618.000 1.479.000 1.566.000
Sum kortsiktig gjeld 713.000 466.000 547.000 2.861.000 1.917.000
Sum gjeld og egenkapital 1.360.000 1.479.000 2.311.000 1.737.000 1.761.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.959.000 1.868.000 2.376.000 1.841.000 2.885.000
Andre inntekter -13.000 988.000 94.000 -238.000
Driftsinntekter 1.959.000 1.856.000 3.364.000 1.935.000 2.647.000
Varekostnad -647.000 -644.000 -779.000 -935.000 -1.330.000
Lønninger -672.000 -699.000 -956.000 -969.000 -1.379.000
Avskrivning -49.000 -51.000 -63.000 -65.000 -60.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -732.000 -744.000 -774.000 -735.000 -851.000
Driftskostnader -2.433.000 -2.138.000 -2.572.000 -2.704.000 -3.620.000
Driftsresultat -475.000 -282.000 792.000 -770.000 -974.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000
Finanskostnader -14.000 -14.000 -43.000 -111.000 -127.000
Finans -14.000 -14.000 -43.000 -111.000 -125.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -489.000 -296.000 750.000 -881.000 -1.100.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 555.000 500.000 521.000 338.000 221.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 222.000 152.000 182.000 163.000 201.000
Sum varige driftsmidler 777.000 652.000 703.000 501.000 422.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 777.000 652.000 703.000 501.000 422.000
Varebeholdning 30.000 363.000 429.000 403.000 568.000
Kundefordringer 439.000 440.000 1.125.000 543.000 655.000
Andre fordringer 82.000 11.000 49.000 163.000 112.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 30.000 12.000 5.000 127.000 4.000
Sum omløpsmidler 582.000 827.000 1.609.000 1.236.000 1.338.000
Sum eiendeler 1.359.000 1.479.000 2.312.000 1.737.000 1.760.000
Sum opptjent egenkapital -3.189.000 -2.700.000 -2.404.000 -3.153.000 -2.272.000
Sum egenkapital -2.639.000 -2.150.000 -1.854.000 -2.603.000 -1.722.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 296.000 185.000 114.000 0 172.000
Sum langsiktig gjeld 3.286.000 3.163.000 3.618.000 1.479.000 1.566.000
Leverandørgjeld 88.000 65.000 78.000 21.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 93.000 22.000 151.000 178.000 229.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 236.000 194.000 204.000 2.663.000 1.516.000
Sum kortsiktig gjeld 713.000 466.000 547.000 2.861.000 1.917.000
Sum gjeld og egenkapital 1.360.000 1.479.000 2.311.000 1.737.000 1.761.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -131.000 361.000 1.062.000 -1.625.000 -579.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1 2.9 0.4 0.7
Likviditetsgrad 2 0.8 1 2.2 0.3 0.4
Soliditet -194.0 -145.4 -80.2 -149.9 -97.8
Resultatgrad -24.2 -15.2 23.5 -39.8 -36.8
Rentedekningsgrad -33.9 -20.1 18.4 -6.9 -7.7
Gjeldsgrad -1.5 -1.7 -2.2 -1.7
Total kapitalrentabilitet -34.9 -19.1 34.3 -44.3 -55.2
Signatur
21.09.2021
SIGNATUR
BAKK BULL BENTE
SIGNATUR
BAKK JARLE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Jarle BakkStyreleder65
Bente Bull BakkStyremedlem62
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Bente Bull Bakk50.0062
Jarle Bakk50.0065
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00