Sjøsamisk Tun AS
Juridisk navn:  Sjøsamisk Tun AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94167624
Smørfjord Smørfjord Fax:
9713 Russenes 9713 Russenes
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Porsanger Porsángu Porsanki
Org.nr: 982202736
Aksjekapital: 273.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 20.06.2000
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
14,35%
Resultat  
  
-1600%
Egenkapital  
  
-8,47%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 255.000 223.000 238.000 224.000 227.000
Resultat: -15.000 1.000 10.000 -18.000 19.000
Egenkapital: 162.000 177.000 176.000 166.000 184.000
Regnskap for Sjøsamisk Tun AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 255.000 223.000 238.000 224.000 227.000
Driftskostnader -270.000 -223.000 -228.000 -241.000 -207.000
Driftsresultat -15.000 1.000 10.000 -18.000 19.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -15.000 1.000 10.000 -18.000 19.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -15.000 1.000 10.000 -18.000 19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 167.000 181.000 160.000 177.000 185.000
Sum omløpsmidler 45.000 48.000 72.000 54.000 78.000
Sum eiendeler 212.000 229.000 232.000 231.000 263.000
Sum opptjent egenkapital -113.000 -98.000 -99.000 -109.000 -91.000
Sum egenkapital 162.000 177.000 176.000 166.000 184.000
Sum langsiktig gjeld 25.000 35.000 45.000 51.000 61.000
Sum kortsiktig gjeld 25.000 18.000 10.000 13.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital 212.000 230.000 231.000 230.000 262.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 80.000 52.000 70.000 64.000 70.000
Andre inntekter 175.000 171.000 168.000 160.000 157.000
Driftsinntekter 255.000 223.000 238.000 224.000 227.000
Varekostnad -47.000 -30.000 -34.000 -30.000 -36.000
Lønninger -125.000 -99.000 -100.000 -128.000 -86.000
Avskrivning -20.000 -19.000 -17.000 -17.000 -17.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -78.000 -75.000 -77.000 -66.000 -68.000
Driftskostnader -270.000 -223.000 -228.000 -241.000 -207.000
Driftsresultat -15.000 1.000 10.000 -18.000 19.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -15.000 1.000 10.000 -18.000 19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 167.000 181.000 160.000 177.000 185.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 167.000 181.000 160.000 177.000 185.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 167.000 181.000 160.000 177.000 185.000
Varebeholdning 11.000 15.000 19.000 9.000 15.000
Kundefordringer 2.000 0 0 0 0
Andre fordringer 7.000 6.000 6.000 8.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 25.000 28.000 47.000 36.000 60.000
Sum omløpsmidler 45.000 48.000 72.000 54.000 78.000
Sum eiendeler 212.000 229.000 232.000 231.000 263.000
Sum opptjent egenkapital -113.000 -98.000 -99.000 -109.000 -91.000
Sum egenkapital 162.000 177.000 176.000 166.000 184.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 25.000 35.000 45.000 51.000 61.000
Leverandørgjeld 6.000 8.000 0 1.000 8.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 8.000 0 1.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.000 9.000 10.000 12.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 25.000 18.000 10.000 13.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital 212.000 230.000 231.000 230.000 262.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 20.000 30.000 62.000 41.000 61.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2.7 7.2 4.2 4.6
Likviditetsgrad 2 1.4 1.8 5.3 3.5 3.8
Soliditet 76.4 7 76.2 72.2 70.2
Resultatgrad -5.9 0.4 4.2 8.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet -7.1 0.4 4.3 -7.8 7.3
Signatur
04.09.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
15.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Jon Egil NilsenStyreleder64
Steinar NilsenStyremedlem57
Hjørdis WilhelmsenStyremedlem56
Kirsten Marie MikkelsenStyremedlem74
Vegard WilhelmsenStyremedlem24
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Trude Johanne Holm0.3781
Jan Erik Johannessen0.37 
Valerius Hildonen-Nilsen1.4769
ÅSMUND HANSEN0.3791
Runa Gabrielsen1.4756
Sandra Andersen Eira0.3734
Mathis Nilsen Eira0.3771
Wilfred Hildonen8.4267
RAGNA MARIE ROGNERUD EIRA0.3765
Edmund Johannes Grønmo0.3767
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00