Numedal Transportservice AS
Juridisk navn:  Numedal Transportservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92080207
Søre Bjørkgardsveg 3 Søre Bjørkgardsveg 3 Fax:
3628 Veggli 3628 Veggli
Fylke: Kommune:
Viken Rollag
Org.nr: 982174597
Aksjekapital: 102.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 01.07.2000
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Utvikling:
Omsetning  
  
14,76%
Resultat  
  
112,29%
Egenkapital  
  
16,46%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 13.017.000 11.343.000 11.270.000 10.624.000 8.838.000
Resultat: 1.140.000 537.000 1.582.000 1.345.000 547.000
Egenkapital: 5.596.000 4.805.000 4.486.000 3.454.000 2.417.000
Regnskap for Numedal Transportservice AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 13.017.000 11.343.000 11.270.000 10.624.000 8.838.000
Driftskostnader -11.875.000 -10.796.000 -9.668.000 -9.252.000 -8.252.000
Driftsresultat 1.140.000 547.000 1.602.000 1.371.000 585.000
Finansinntekter 5.000 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -5.000 -10.000 -21.000 -27.000 -39.000
Finans -9.000 -20.000 -26.000 -39.000
Resultat før skatt 1.140.000 537.000 1.582.000 1.345.000 547.000
Skattekostnad -250.000 -118.000 -350.000 -308.000 -130.000
Årsresultat 890.000 419.000 1.233.000 1.037.000 417.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.658.000 1.608.000 1.492.000 1.556.000 1.834.000
Sum omløpsmidler 6.261.000 5.197.000 5.381.000 4.408.000 3.023.000
Sum eiendeler 7.919.000 6.805.000 6.873.000 5.964.000 4.857.000
Sum opptjent egenkapital 5.494.000 4.703.000 4.384.000 3.352.000 2.315.000
Sum egenkapital 5.596.000 4.805.000 4.486.000 3.454.000 2.417.000
Sum langsiktig gjeld 301.000 636.000 923.000
Sum kortsiktig gjeld 2.323.000 2.000.000 2.085.000 1.874.000 1.517.000
Sum gjeld og egenkapital 7.919.000 6.805.000 6.872.000 5.964.000 4.857.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.017.000 11.343.000 11.258.000 10.025.000 8.838.000
Andre inntekter 12.000 598.000 0
Driftsinntekter 13.017.000 11.343.000 11.270.000 10.624.000 8.838.000
Varekostnad -996.000 -841.000 -797.000 -759.000 -558.000
Lønninger -4.219.000 -4.351.000 -4.181.000 -3.685.000 -3.354.000
Avskrivning -377.000 -362.000 -373.000 -471.000 -452.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -6.283.000 -5.242.000 -4.317.000 -4.337.000 -3.888.000
Driftskostnader -11.875.000 -10.796.000 -9.668.000 -9.252.000 -8.252.000
Driftsresultat 1.140.000 547.000 1.602.000 1.371.000 585.000
Finansinntekter 5.000 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -5.000 -10.000 -21.000 -27.000 -39.000
Finans -9.000 -20.000 -26.000 -39.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -100.000 -100.000 -100.000 0 0
Årsresultat 890.000 419.000 1.233.000 1.037.000 417.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.000 7.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.230.000 976.000 1.062.000 1.421.000 1.734.000
Sum varige driftsmidler 1.230.000 976.000 1.062.000 1.421.000 1.734.000
Sum finansielle anleggsmidler 423.000 626.000 430.000 135.000 100.000
Sum anleggsmidler 1.658.000 1.608.000 1.492.000 1.556.000 1.834.000
Varebeholdning 248.000 192.000 181.000 144.000 180.000
Kundefordringer 1.545.000 1.326.000 1.459.000 1.919.000 1.047.000
Andre fordringer 195.000 203.000 149.000 536.000 335.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 4.273.000 3.476.000 3.591.000 1.809.000 1.460.000
Sum omløpsmidler 6.261.000 5.197.000 5.381.000 4.408.000 3.023.000
Sum eiendeler 7.919.000 6.805.000 6.873.000 5.964.000 4.857.000
Sum opptjent egenkapital 5.494.000 4.703.000 4.384.000 3.352.000 2.315.000
Sum egenkapital 5.596.000 4.805.000 4.486.000 3.454.000 2.417.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.000 20.000 35.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 301.000 636.000 923.000
Leverandørgjeld 923.000 597.000 474.000 441.000 486.000
Betalbar skatt 248.000 130.000 365.000 323.000 120.000
Skyldig offentlige avgifter 521.000 604.000 610.000 641.000 436.000
Utbytte -100.000 -100.000 -100.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 531.000 569.000 536.000 469.000 476.000
Sum kortsiktig gjeld 2.323.000 2.000.000 2.085.000 1.874.000 1.517.000
Sum gjeld og egenkapital 7.919.000 6.805.000 6.872.000 5.964.000 4.857.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.938.000 3.197.000 3.296.000 2.534.000 1.506.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.6 2.6 2.4 2
Likviditetsgrad 2 2.6 2.5 2.5 2.3 1.9
Soliditet 70.7 70.6 65.3 57.9 49.8
Resultatgrad 8.8 4.8 14.2 12.9 6.6
Rentedekningsgrad 228.0 54.7 76.3 50.8 1
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.5 0.7 1
Total kapitalrentabilitet 14.5 8.1 23.3 2 1
Signatur
07.11.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
07.11.2013
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Tor BjørkgårdStyreleder58
Knut T BjørkgårdStyremedlem85
Astrid BjørkgårdVaramedlem57
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Tor Bjørkgård50.0058
Knut T Bjørkgård50.0085
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00