Hveem Nord Østre As
Juridisk navn:  Hveem Nord Østre As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61163189
Hveemsvegen 34 Hveemsvegen 34 Fax: 61142590
2850 Lena 2850 Lena
Fylke: Kommune:
Innlandet Østre Toten
Org.nr: 982216532
Aksjekapital: 120.000 NOK
Antall ansatte: 27
Etableringsdato: 16.06.2000
Foretakstype: AS
Revisor: Inter Revisor As
Regnskapsfører: Skreia Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
28,58%
Resultat  
  
170,49%
Egenkapital  
  
11,88%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 33.797.000 26.284.000 23.242.000 18.956.000 14.391.000
Resultat: 1.001.000 -1.420.000 -2.939.000 319.000 1.290.000
Egenkapital: 7.940.000 7.097.000 8.205.000 10.497.000 10.242.000
Regnskap for Hveem Nord Østre As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 33.797.000 26.284.000 23.242.000 18.956.000 14.391.000
Driftskostnader -31.968.000 -26.882.000 -25.468.000 -18.361.000 -13.001.000
Driftsresultat 1.831.000 -597.000 -2.226.000 594.000 1.390.000
Finansinntekter 8.000 13.000 11.000 13.000 15.000
Finanskostnader -837.000 -837.000 -724.000 -288.000 -114.000
Finans -829.000 -824.000 -713.000 -275.000 -99.000
Resultat før skatt 1.001.000 -1.420.000 -2.939.000 319.000 1.290.000
Skattekostnad -220.000 313.000 647.000 -72.000 -312.000
Årsresultat 781.000 -1.107.000 -2.292.000 247.000 979.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 40.358.000 40.302.000 38.285.000 27.086.000 12.572.000
Sum omløpsmidler 13.228.000 13.089.000 9.290.000 8.150.000 6.547.000
Sum eiendeler 53.586.000 53.391.000 47.575.000 35.236.000 19.119.000
Sum opptjent egenkapital 6.440.000 5.597.000 6.705.000 8.997.000 8.742.000
Sum egenkapital 7.940.000 7.097.000 8.205.000 10.497.000 10.242.000
Sum langsiktig gjeld 36.948.000 23.986.000 21.754.000 17.918.000 5.308.000
Sum kortsiktig gjeld 8.699.000 22.307.000 17.616.000 6.820.000 3.570.000
Sum gjeld og egenkapital 53.587.000 53.390.000 47.575.000 35.235.000 19.120.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 32.557.000 24.291.000 20.221.000 17.395.000 13.713.000
Andre inntekter 1.241.000 1.994.000 3.021.000 1.561.000 678.000
Driftsinntekter 33.797.000 26.284.000 23.242.000 18.956.000 14.391.000
Varekostnad -10.375.000 -10.185.000 -11.699.000 -5.377.000 -4.528.000
Lønninger -10.165.000 -9.367.000 -8.050.000 -6.253.000 -3.952.000
Avskrivning -1.567.000 -1.401.000 -1.398.000 -910.000 -881.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -9.042.000 -8.571.000 -7.922.000 -5.709.000 -4.507.000
Driftskostnader -31.968.000 -26.882.000 -25.468.000 -18.361.000 -13.001.000
Driftsresultat 1.831.000 -597.000 -2.226.000 594.000 1.390.000
Finansinntekter 8.000 13.000 11.000 13.000 15.000
Finanskostnader -837.000 -837.000 -724.000 -288.000 -114.000
Finans -829.000 -824.000 -713.000 -275.000 -99.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 781.000 -1.107.000 -2.292.000 247.000 979.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 754.000 975.000 662.000 15.000 87.000
Fast eiendom 35.694.000 36.359.000 35.447.000 24.615.000 10.488.000
Maskiner anlegg 2.944.000 2.011.000 2.025.000 2.297.000 1.811.000
Driftsløsøre 50.000 65.000 79.000 108.000 141.000
Sum varige driftsmidler 38.688.000 38.435.000 37.551.000 27.020.000 12.440.000
Sum finansielle anleggsmidler 916.000 892.000 72.000 51.000 45.000
Sum anleggsmidler 40.358.000 40.302.000 38.285.000 27.086.000 12.572.000
Varebeholdning 10.757.000 10.485.000 7.930.000 3.213.000 3.370.000
Kundefordringer 1.999.000 2.201.000 1.753.000 2.241.000 1.636.000
Andre fordringer 901.000 785.000 582.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 472.000 403.000 0 1.911.000 958.000
Sum omløpsmidler 13.228.000 13.089.000 9.290.000 8.150.000 6.547.000
Sum eiendeler 53.586.000 53.391.000 47.575.000 35.236.000 19.119.000
Sum opptjent egenkapital 6.440.000 5.597.000 6.705.000 8.997.000 8.742.000
Sum egenkapital 7.940.000 7.097.000 8.205.000 10.497.000 10.242.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 4.287.000 5.035.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 36.948.000 23.986.000 21.754.000 17.918.000 5.308.000
Leverandørgjeld 2.122.000 1.513.000 559.000 383.000 685.000
Betalbar skatt 0 0 307.000
Skyldig offentlige avgifter 1.103.000 910.000 628.000 873.000 547.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.186.000 14.849.000 16.430.000 5.564.000 2.030.000
Sum kortsiktig gjeld 8.699.000 22.307.000 17.616.000 6.820.000 3.570.000
Sum gjeld og egenkapital 53.587.000 53.390.000 47.575.000 35.235.000 19.120.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.529.000 -9.218.000 -8.326.000 1.330.000 2.977.000
Likviditetsgrad 1 1.5 0.6 0.5 1.2 1.8
Likviditetsgrad 2 0.3 0.1 0.1 0.7 0.9
Soliditet 14.8 13.3 17.2 29.8 53.6
Resultatgrad 5.4 -2.3 -9.6 3.1 9.7
Rentedekningsgrad 2.2 -0.7 -3.1 2.1 12.2
Gjeldsgrad 5.7 6.5 4.8 2.4 0.9
Total kapitalrentabilitet 3.4 -1.1 -4.7 1.7 7.3
Signatur
21.10.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
16.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Jens Reidar HveemStyreleder52
Ivar HveemNestleder47
Jørgen HveemStyremedlem49
Johan Arild HveemStyremedlem80
Astrid HveemStyremedlem77
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Jørgen Hveem10.0049
Cactus Invest As70.00 
Jens Reidar Hveem10.0052
Ivar Hveem10.0047
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00