Gran Frakt AS
Juridisk navn:  Gran Frakt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95240088
Postboks 136 Prestmovegen 29 Fax: 61314311
3521 Jevnaker 3520 Jevnaker
Fylke: Kommune:
Viken Jevnaker
Org.nr: 964376417
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 10.01.1992
Foretakstype: AS
Revisor: Hverven Revisjon AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10,13%
Resultat  
  
-13,87%
Egenkapital  
  
-13,12%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 10.730.000 11.939.000 12.712.000 13.200.000 13.958.000
Resultat: -468.000 -411.000 620.000 1.069.000 1.258.000
Egenkapital: 2.702.000 3.110.000 4.150.000 3.880.000 3.564.000
Regnskap for Gran Frakt AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 10.730.000 11.939.000 12.712.000 13.200.000 13.958.000
Driftskostnader -11.154.000 -12.265.000 -12.045.000 -12.069.000 -12.646.000
Driftsresultat -424.000 -325.000 667.000 1.131.000 1.313.000
Finansinntekter 8.000 19.000 10.000 9.000 10.000
Finanskostnader -52.000 -105.000 -57.000 -71.000 -65.000
Finans -44.000 -86.000 -47.000 -62.000 -55.000
Resultat før skatt -468.000 -411.000 620.000 1.069.000 1.258.000
Skattekostnad 60.000 46.000 -151.000 -253.000 -312.000
Årsresultat -408.000 -365.000 470.000 816.000 945.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.487.000 2.031.000 2.947.000 3.238.000 2.544.000
Sum omløpsmidler 4.595.000 5.341.000 5.122.000 5.124.000 5.485.000
Sum eiendeler 6.082.000 7.372.000 8.069.000 8.362.000 8.029.000
Sum opptjent egenkapital 2.202.000 2.610.000 3.650.000 3.380.000 3.064.000
Sum egenkapital 2.702.000 3.110.000 4.150.000 3.880.000 3.564.000
Sum langsiktig gjeld 288.000 534.000 735.000 892.000 156.000
Sum kortsiktig gjeld 3.092.000 3.728.000 3.184.000 3.591.000 4.310.000
Sum gjeld og egenkapital 6.082.000 7.372.000 8.069.000 8.363.000 8.030.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.730.000 11.829.000 12.622.000 12.603.000 13.958.000
Andre inntekter 110.000 90.000 597.000 0
Driftsinntekter 10.730.000 11.939.000 12.712.000 13.200.000 13.958.000
Varekostnad -13.000 0 -30.000 -8.000 -118.000
Lønninger -4.127.000 -4.904.000 -4.602.000 -4.571.000 -4.658.000
Avskrivning -616.000 -790.000 -744.000 -717.000 -645.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.398.000 -6.571.000 -6.669.000 -6.773.000 -7.225.000
Driftskostnader -11.154.000 -12.265.000 -12.045.000 -12.069.000 -12.646.000
Driftsresultat -424.000 -325.000 667.000 1.131.000 1.313.000
Finansinntekter 8.000 19.000 10.000 9.000 10.000
Finanskostnader -52.000 -105.000 -57.000 -71.000 -65.000
Finans -44.000 -86.000 -47.000 -62.000 -55.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -674.000 -200.000 -500.000 -531.000
Årsresultat -408.000 -365.000 470.000 816.000 945.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.425.000 1.849.000 2.639.000 2.802.000 1.965.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.487.000 1.912.000 2.701.000 2.865.000 2.027.000
Sum finansielle anleggsmidler 120.000 246.000 374.000 517.000
Sum anleggsmidler 1.487.000 2.031.000 2.947.000 3.238.000 2.544.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.640.000 1.341.000 1.737.000 1.483.000 2.257.000
Andre fordringer 1.439.000 1.902.000 1.410.000 1.465.000 1.396.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.515.000 2.099.000 1.975.000 2.177.000 1.832.000
Sum omløpsmidler 4.595.000 5.341.000 5.122.000 5.124.000 5.485.000
Sum eiendeler 6.082.000 7.372.000 8.069.000 8.362.000 8.029.000
Sum opptjent egenkapital 2.202.000 2.610.000 3.650.000 3.380.000 3.064.000
Sum egenkapital 2.702.000 3.110.000 4.150.000 3.880.000 3.564.000
Sum avsetninger til forpliktelser 20.000 80.000 129.000 139.000 68.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 288.000 534.000 735.000 892.000 156.000
Leverandørgjeld 498.000 353.000 400.000 726.000 905.000
Betalbar skatt 3.000 3.000 161.000 181.000 407.000
Skyldig offentlige avgifter 1.617.000 1.227.000 1.232.000 814.000 1.089.000
Utbytte -674.000 -200.000 -500.000 -531.000
Annen kortsiktig gjeld 974.000 2.144.000 1.390.000 1.870.000 1.910.000
Sum kortsiktig gjeld 3.092.000 3.728.000 3.184.000 3.591.000 4.310.000
Sum gjeld og egenkapital 6.082.000 7.372.000 8.069.000 8.363.000 8.030.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.503.000 1.613.000 1.938.000 1.533.000 1.175.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 1.6 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 1.5 1.4 1.6 1.4 1.3
Soliditet 44.4 42.2 51.4 46.4 44.4
Resultatgrad -4.0 -2.7 5.2 8.6 9.4
Rentedekningsgrad -8.2 -3.1 11.7 15.9 20.2
Gjeldsgrad 1.3 1.4 0.9 1.2 1.3
Total kapitalrentabilitet -6.8 -4.2 8.4 13.6 16.5
Signatur
09.11.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2019
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2018
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
 
Styre
NavnTittelAlder
Erling RaadeStyreleder72
Ingrid Lajla RaadeVaramedlem70
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Erling Raade100.0072
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00