Rst Logistics As
Juridisk navn:  Rst Logistics As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69885563
Postboks 1013 Vangsveien 10 Fax: 69211041
1803 Askim 1814 Askim
Fylke: Kommune: www.rst.no
Viken Indre Østfold
Org.nr: 982381320
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 38
Etableringsdato: 29.08.2000
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
33,24%
Resultat  
  
179,98%
Egenkapital  
  
93,67%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 112.914.000 84.742.000 83.055.000 76.389.000 68.604.000
Resultat: 3.091.000 1.104.000 1.119.000 -645.000 -3.113.000
Egenkapital: 4.985.000 2.574.000 1.713.000 840.000 106.000
Regnskap for Rst Logistics As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 112.914.000 84.742.000 83.055.000 76.389.000 68.604.000
Driftskostnader -109.659.000 -83.332.000 -81.657.000 -76.792.000 -71.535.000
Driftsresultat 3.256.000 1.410.000 1.398.000 -402.000 -2.931.000
Finansinntekter 27.000 24.000 30.000 80.000 113.000
Finanskostnader -191.000 -331.000 -309.000 -323.000 -296.000
Finans -164.000 -307.000 -279.000 -243.000 -183.000
Resultat før skatt 3.091.000 1.104.000 1.119.000 -645.000 -3.113.000
Skattekostnad -680.000 -243.000 -246.000 766.000 -10.000
Årsresultat 2.411.000 861.000 873.000 122.000 -3.124.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.466.000 3.958.000 4.619.000 3.517.000 1.643.000
Sum omløpsmidler 22.991.000 13.218.000 14.030.000 13.534.000 13.583.000
Sum eiendeler 27.457.000 17.176.000 18.649.000 17.051.000 15.226.000
Sum opptjent egenkapital 3.985.000 1.574.000 713.000 -160.000 6.000
Sum egenkapital 4.985.000 2.574.000 1.713.000 840.000 106.000
Sum langsiktig gjeld 447.000 0 408.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld 22.025.000 14.603.000 16.936.000 15.802.000 15.109.000
Sum gjeld og egenkapital 27.457.000 17.177.000 18.649.000 17.050.000 15.227.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 105.478.000 78.237.000 76.413.000 70.313.000 63.178.000
Andre inntekter 7.436.000 6.505.000 6.642.000 6.075.000 5.426.000
Driftsinntekter 112.914.000 84.742.000 83.055.000 76.389.000 68.604.000
Varekostnad -66.350.000 -47.548.000 -48.453.000 -43.892.000 0
Lønninger -20.206.000 -16.526.000 -15.044.000 -14.871.000 -13.074.000
Avskrivning -487.000 -426.000 -264.000 -228.000 -292.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -22.616.000 -18.832.000 -17.896.000 -17.801.000 -58.169.000
Driftskostnader -109.659.000 -83.332.000 -81.657.000 -76.792.000 -71.535.000
Driftsresultat 3.256.000 1.410.000 1.398.000 -402.000 -2.931.000
Finansinntekter 27.000 24.000 30.000 80.000 113.000
Finanskostnader -191.000 -331.000 -309.000 -323.000 -296.000
Finans -164.000 -307.000 -279.000 -243.000 -183.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 2.411.000 861.000 873.000 122.000 -3.124.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 868.000 1.549.000 1.791.000 2.037.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 901.000 679.000 993.000 275.000 206.000
Driftsløsøre 175.000 92.000 164.000 205.000 256.000
Sum varige driftsmidler 1.076.000 770.000 1.158.000 480.000 462.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.522.000 1.639.000 1.670.000 1.000.000 1.181.000
Sum anleggsmidler 4.466.000 3.958.000 4.619.000 3.517.000 1.643.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 14.266.000 10.286.000 9.464.000 9.366.000 10.007.000
Andre fordringer 650.000 1.560.000 970.000 455.000 815.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 8.075.000 1.372.000 3.597.000 3.713.000 2.762.000
Sum omløpsmidler 22.991.000 13.218.000 14.030.000 13.534.000 13.583.000
Sum eiendeler 27.457.000 17.176.000 18.649.000 17.051.000 15.226.000
Sum opptjent egenkapital 3.985.000 1.574.000 713.000 -160.000 6.000
Sum egenkapital 4.985.000 2.574.000 1.713.000 840.000 106.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 4.099.000 6.098.000 4.857.000 4.577.000 4.246.000
Sum langsiktig gjeld 447.000 0 408.000 12.000
Leverandørgjeld 13.258.000 4.993.000 8.959.000 7.973.000 8.129.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.880.000 2.180.000 2.052.000 2.059.000 1.666.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.788.000 1.332.000 1.069.000 1.192.000 1.069.000
Sum kortsiktig gjeld 22.025.000 14.603.000 16.936.000 15.802.000 15.109.000
Sum gjeld og egenkapital 27.457.000 17.177.000 18.649.000 17.050.000 15.227.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 966.000 -1.385.000 -2.906.000 -2.268.000 -1.526.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.9 0.8 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 1.0 0.9 0.8 0.9 0.9
Soliditet 18.2 15.0 9.2 4.9 0.7
Resultatgrad 2.9 1.7 1.7 -0.5 -4.3
Rentedekningsgrad 17.0 4.3 4.5 -1.2 -9.9
Gjeldsgrad 4.5 5.7 9.9 19.3 142.7
Total kapitalrentabilitet 12.0 8.3 7.7 -1.9 -18.5
Signatur
22.12.2006
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Kjell Ole SætherStyreleder73
Lillian Myrhaug SætherStyremedlem47
Ole Johan SætherVaramedlem40
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Rst Utvikling As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00