247 Consulting AS
Juridisk navn:  247 Consulting AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23896990
Thomas Heftyes Gate 29 Thomas Heftyes Gate 29 Fax: 23896991
0264 Oslo 264 Oslo
Fylke: Kommune: www.247consulting.com
Oslo Oslo
Org.nr: 982339219
Aksjekapital: 125.000 NOK
Etableringsdato: 14.07.2000
Foretakstype: AS
Tidligere navn: norput as
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
2,29%
Resultat  
  
288,57%
Egenkapital  
  
51,18%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 134.000 131.000 157.000 397.000 423.000
Resultat: 66.000 -35.000 -2.000 -22.000 134.000
Egenkapital: 192.000 127.000 162.000 165.000 187.000
Regnskap for 247 Consulting AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 134.000 131.000 157.000 397.000 423.000
Driftskostnader -68.000 -166.000 -151.000 -412.000 -283.000
Driftsresultat 66.000 -35.000 6.000 -16.000 140.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -8.000 -7.000 -7.000
Finans -8.000 -7.000 -7.000
Resultat før skatt 66.000 -35.000 -2.000 -22.000 134.000
Skattekostnad -1.000 0 0 -8.000
Årsresultat 64.000 -35.000 -2.000 -22.000 126.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 252.000 453.000 555.000 564.000 632.000
Sum eiendeler 252.000 453.000 555.000 564.000 632.000
Sum opptjent egenkapital 67.000 2.000 37.000 40.000 62.000
Sum egenkapital 192.000 127.000 162.000 165.000 187.000
Sum langsiktig gjeld 233.000 233.000 225.000 225.000
Sum kortsiktig gjeld 61.000 92.000 159.000 175.000 220.000
Sum gjeld og egenkapital 253.000 452.000 554.000 565.000 632.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 134.000 104.000 177.000 365.000 427.000
Andre inntekter 27.000 -20.000 32.000 -4.000
Driftsinntekter 134.000 131.000 157.000 397.000 423.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -65.000 -205.000 -206.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -68.000 -166.000 -86.000 -207.000 -77.000
Driftskostnader -68.000 -166.000 -151.000 -412.000 -283.000
Driftsresultat 66.000 -35.000 6.000 -16.000 140.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -8.000 -7.000 -7.000
Finans -8.000 -7.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 64.000 -35.000 -2.000 -22.000 126.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 80.000 128.000 196.000
Andre fordringer 62.000 82.000 50.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 252.000 453.000 413.000 355.000 386.000
Sum omløpsmidler 252.000 453.000 555.000 564.000 632.000
Sum eiendeler 252.000 453.000 555.000 564.000 632.000
Sum opptjent egenkapital 67.000 2.000 37.000 40.000 62.000
Sum egenkapital 192.000 127.000 162.000 165.000 187.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 233.000 233.000 225.000 225.000
Leverandørgjeld 16.000 18.000 2.000 3.000
Betalbar skatt 1.000 0 0 8.000
Skyldig offentlige avgifter 21.000 9.000 64.000 79.000 107.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 23.000 83.000 77.000 94.000 102.000
Sum kortsiktig gjeld 61.000 92.000 159.000 175.000 220.000
Sum gjeld og egenkapital 253.000 452.000 554.000 565.000 632.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 191.000 361.000 396.000 389.000 412.000
Likviditetsgrad 1 4.1 4.9 3.5 3.2 2.9
Likviditetsgrad 2 4.1 4.9 3.5 3.2 2.9
Soliditet 75.9 28.1 29.2 29.2 29.6
Resultatgrad 49.3 -26.7 3.8 33.1
Rentedekningsgrad 0.8 -2.3 2
Gjeldsgrad 0.3 2.6 2.4 2.4 2.4
Total kapitalrentabilitet 26.1 -7.7 1.1 -2.8 22.2
Signatur
27.05.2021
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
27.05.2021
Styrets leder og daglig leder hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Michael KlemStyreleder65
Helle KlemVaramedlem69
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Michael Klem100.0065
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00