Enter Tromsø Hotels & Apartments As
Juridisk navn:  Enter Tromsø Hotels & Apartments As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77647730
Grønnegata 18 - 20 Grønnegata 18 - 20 Fax: 77653905
9008 Tromsø 9008 Tromsø
Fylke: Kommune: www.vikinghotell.no
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 982471958
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 46
Etableringsdato: 18.09.2000
Foretakstype: AS
Revisor: Revicom As
Regnskapsfører: Økoråd Øksnes As
Utvikling:
Omsetning  
  
-29,73%
Resultat  
  
-247,18%
Egenkapital  
  
-17,27%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 47.833.000 68.072.000 64.096.000 55.828.000 38.576.000
Resultat: -2.848.000 1.935.000 2.322.000 3.280.000 1.979.000
Egenkapital: 10.933.000 13.215.000 11.765.000 11.334.000 8.906.000
Regnskap for Enter Tromsø Hotels & Apartments As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 47.833.000 68.072.000 64.096.000 55.828.000 38.576.000
Driftskostnader -50.708.000 -66.105.000 -61.706.000 -52.512.000 -36.685.000
Driftsresultat -2.875.000 1.969.000 2.390.000 3.315.000 1.891.000
Finansinntekter 36.000 51.000 23.000 14.000 92.000
Finanskostnader -10.000 -84.000 -91.000 -50.000 -3.000
Finans 26.000 -33.000 -68.000 -36.000 89.000
Resultat før skatt -2.848.000 1.935.000 2.322.000 3.280.000 1.979.000
Skattekostnad 566.000 -485.000 -596.000 -852.000 -521.000
Årsresultat -2.282.000 1.450.000 1.726.000 2.428.000 1.458.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.086.000 6.422.000 7.801.000 8.910.000 2.072.000
Sum omløpsmidler 21.280.000 20.966.000 15.713.000 10.216.000 10.221.000
Sum eiendeler 26.366.000 27.388.000 23.514.000 19.126.000 12.293.000
Sum opptjent egenkapital 10.833.000 13.115.000 11.665.000 11.234.000 8.806.000
Sum egenkapital 10.933.000 13.215.000 11.765.000 11.334.000 8.906.000
Sum langsiktig gjeld 0 2.262.000 2.448.000 0
Sum kortsiktig gjeld 15.433.000 14.174.000 9.487.000 5.344.000 3.388.000
Sum gjeld og egenkapital 26.366.000 27.389.000 23.514.000 19.126.000 12.294.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 46.971.000 67.321.000 63.824.000 55.697.000 38.529.000
Andre inntekter 862.000 751.000 272.000 130.000 47.000
Driftsinntekter 47.833.000 68.072.000 64.096.000 55.828.000 38.576.000
Varekostnad -1.129.000 -1.805.000 -1.735.000 -1.377.000 -814.000
Lønninger -6.356.000 -14.817.000 -15.595.000 -12.184.000 -8.398.000
Avskrivning -1.429.000 -1.423.000 -1.411.000 -786.000 -766.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -41.794.000 -48.060.000 -42.965.000 -38.165.000 -26.707.000
Driftskostnader -50.708.000 -66.105.000 -61.706.000 -52.512.000 -36.685.000
Driftsresultat -2.875.000 1.969.000 2.390.000 3.315.000 1.891.000
Finansinntekter 36.000 51.000 23.000 14.000 92.000
Finanskostnader -10.000 -84.000 -91.000 -50.000 -3.000
Finans 26.000 -33.000 -68.000 -36.000 89.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -2.282.000 1.450.000 1.726.000 2.428.000 1.458.000
Balanse detaljer          
Goodwill 280.000 601.000 921.000 992.000 1.263.000
Sum Immatrielle midler 416.000 645.000 921.000 1.242.000 1.345.000
Fast eiendom 2.849.000 2.991.000 3.131.000 3.106.000 0
Maskiner anlegg 0 66.000 0 93.000
Driftsløsøre 1.821.000 2.786.000 3.683.000 4.561.000 496.000
Sum varige driftsmidler 4.670.000 5.777.000 6.880.000 7.668.000 589.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 138.000
Sum anleggsmidler 5.086.000 6.422.000 7.801.000 8.910.000 2.072.000
Varebeholdning 32.000 65.000 144.000 62.000 43.000
Kundefordringer 267.000 2.787.000 -84.000 -858.000 517.000
Andre fordringer 8.802.000 401.000 527.000 351.000 353.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 8.375.000 9.927.000 13.785.000 10.286.000 4.985.000
Sum omløpsmidler 21.280.000 20.966.000 15.713.000 10.216.000 10.221.000
Sum eiendeler 26.366.000 27.388.000 23.514.000 19.126.000 12.293.000
Sum opptjent egenkapital 10.833.000 13.115.000 11.665.000 11.234.000 8.806.000
Sum egenkapital 10.933.000 13.215.000 11.765.000 11.334.000 8.906.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 12.000 31.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.321.000 26.000 1.994.000 26.000 6.000
Sum langsiktig gjeld 0 2.262.000 2.448.000 0
Leverandørgjeld 12.025.000 2.345.000 1.748.000 980.000 804.000
Betalbar skatt 541.000 227.000 739.000 634.000
Skyldig offentlige avgifter 207.000 784.000 545.000 437.000 265.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 880.000 10.478.000 4.972.000 3.162.000 1.679.000
Sum kortsiktig gjeld 15.433.000 14.174.000 9.487.000 5.344.000 3.388.000
Sum gjeld og egenkapital 26.366.000 27.389.000 23.514.000 19.126.000 12.294.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.847.000 6.792.000 6.226.000 4.872.000 6.833.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.5 1.7 1.9 3
Likviditetsgrad 2 1.4 1.5 1.6 1.9 3
Soliditet 41.5 48.2 5 59.3 72.4
Resultatgrad -6.0 2.9 3.7 5.9 4.9
Rentedekningsgrad -287.5 23.4 26.3 66.3 630.3
Gjeldsgrad 1.4 1.1 1 0.7 0.4
Total kapitalrentabilitet -10.8 7.4 10.3 17.4 16.1
Signatur
22.06.2022
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
22.06.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Klaus Henrik HvassingStyreleder63
Beate FøreStyremedlem40
Torje Alexander GabrielsenStyremedlem25
Mathias Andre GabrielsenStyremedlem27
Idar Kolbjørn GabrielsenStyremedlem61
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Seljeli Invest As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00