Møre Smerteklinikk As
Juridisk navn:  Møre Smerteklinikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70055800
c/o Rune Heggedal Gamletunvegen 10 Holmen 7A Fax:
6102 Volda 6100 Volda
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Volda
Org.nr: 982528666
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 16.10.2000
Foretakstype: AS
Revisor: Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar As
Regnskapsfører: Regnskapshjelp As
Utvikling:
Omsetning  
  
9,47%
Resultat  
  
29,68%
Egenkapital  
  
19,94%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.069.000 1.890.000 1.937.000 1.963.000 1.762.000
Resultat: 1.398.000 1.078.000 940.000 973.000 816.000
Egenkapital: 2.358.000 1.966.000 1.825.000 1.492.000 1.043.000
Regnskap for Møre Smerteklinikk As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.069.000 1.890.000 1.937.000 1.963.000 1.762.000
Driftskostnader -688.000 -814.000 -999.000 -992.000 -947.000
Driftsresultat 1.380.000 1.076.000 938.000 971.000 814.000
Finansinntekter 18.000 2.000 3.000 2.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 18.000 2.000 3.000 2.000 1.000
Resultat før skatt 1.398.000 1.078.000 940.000 973.000 816.000
Skattekostnad -306.000 -237.000 -207.000 -224.000 -196.000
Årsresultat 1.092.000 841.000 733.000 749.000 620.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.321.000 1.332.000 1.365.000 1.252.000 1.289.000
Sum omløpsmidler 2.134.000 1.708.000 1.207.000 904.000 796.000
Sum eiendeler 3.455.000 3.040.000 2.572.000 2.156.000 2.085.000
Sum opptjent egenkapital 2.258.000 1.866.000 1.725.000 1.392.000 943.000
Sum egenkapital 2.358.000 1.966.000 1.825.000 1.492.000 1.043.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.098.000 1.074.000 746.000 664.000 1.042.000
Sum gjeld og egenkapital 3.456.000 3.040.000 2.571.000 2.156.000 2.085.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.069.000 1.890.000 1.937.000 1.963.000 1.762.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 2.069.000 1.890.000 1.937.000 1.963.000 1.762.000
Varekostnad -71.000 -60.000 -37.000 -69.000 -52.000
Lønninger -368.000 -495.000 -690.000 -666.000 -665.000
Avskrivning -34.000 -34.000 -49.000 -39.000 -36.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -215.000 -225.000 -223.000 -218.000 -194.000
Driftskostnader -688.000 -814.000 -999.000 -992.000 -947.000
Driftsresultat 1.380.000 1.076.000 938.000 971.000 814.000
Finansinntekter 18.000 2.000 3.000 2.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 18.000 2.000 3.000 2.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -700.000 -700.000 -400.000 -300.000 -700.000
Årsresultat 1.092.000 841.000 733.000 749.000 620.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 16.000 14.000 12.000 9.000 8.000
Fast eiendom 1.249.000 1.283.000 1.317.000 1.228.000 1.262.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 57.000 36.000 36.000 15.000 19.000
Sum varige driftsmidler 1.305.000 1.318.000 1.353.000 1.243.000 1.281.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.321.000 1.332.000 1.365.000 1.252.000 1.289.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 15.000 0 10.000 0
Sum investeringer 410.000 0 0 0
Kasse, bank 1.709.000 1.708.000 1.207.000 894.000 796.000
Sum omløpsmidler 2.134.000 1.708.000 1.207.000 904.000 796.000
Sum eiendeler 3.455.000 3.040.000 2.572.000 2.156.000 2.085.000
Sum opptjent egenkapital 2.258.000 1.866.000 1.725.000 1.392.000 943.000
Sum egenkapital 2.358.000 1.966.000 1.825.000 1.492.000 1.043.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 20.000 2.000 0 2.000 0
Betalbar skatt 308.000 239.000 209.000 226.000 197.000
Skyldig offentlige avgifter 30.000 71.000 77.000 74.000 76.000
Utbytte -700.000 -700.000 -400.000 -300.000 -700.000
Annen kortsiktig gjeld 41.000 62.000 59.000 63.000 69.000
Sum kortsiktig gjeld 1.098.000 1.074.000 746.000 664.000 1.042.000
Sum gjeld og egenkapital 3.456.000 3.040.000 2.571.000 2.156.000 2.085.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.036.000 634.000 461.000 240.000 -246.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.6 1.6 1.4 0.8
Likviditetsgrad 2 1.9 1.6 1.6 1.4 0.8
Soliditet 68.2 64.7 7 69.2 5
Resultatgrad 66.7 56.9 48.4 49.5 46.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.4 0.4 1
Total kapitalrentabilitet 40.5 35.5 36.6 45.1 39.1
Signatur
26.02.2016
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
26.02.2016
Prokura
Heggedal Merete Vartdal
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Rune HeggedalStyreleder62
Merete Vartdal HeggedalVaramedlem60
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Rune Heggedal100.0062
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00