Stiftelsen F-16
Juridisk navn:  Stiftelsen F-16
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38391018
Lista Fly Og Næringspark Lista Fly Og Næringspark Fax:
4560 Vanse 4560 Vanse
Fylke: Kommune:
Agder Farsund
Org.nr: 982269202
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 23
Etableringsdato: 14.12.1998
Foretakstype: STI
Revisor: Regnskap Og Revisjon Farsund As
Utvikling:
Omsetning  
  
25,69%
Resultat  
  
57,05%
Egenkapital  
  
31,81%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.110.000 3.270.000 2.475.000 2.619.000 2.619.000
Resultat: 724.000 461.000 90.000 79.000 79.000
Egenkapital: 2.996.000 2.273.000 1.811.000 1.722.000 1.722.000
Regnskap for Stiftelsen F-16
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.110.000 3.270.000 2.475.000 2.619.000 2.619.000
Driftskostnader -3.411.000 -2.818.000 -2.391.000 -2.547.000 -2.547.000
Driftsresultat 699.000 452.000 83.000 71.000 71.000
Finansinntekter 25.000 9.000 7.000 8.000 8.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -1.000
Finans 25.000 9.000 7.000 7.000 7.000
Resultat før skatt 724.000 461.000 90.000 79.000 79.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 724.000 461.000 90.000 79.000 79.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.052.000 533.000 529.000 577.000 577.000
Sum omløpsmidler 2.718.000 2.575.000 1.650.000 1.536.000 1.536.000
Sum eiendeler 3.770.000 3.108.000 2.179.000 2.113.000 2.113.000
Sum opptjent egenkapital 2.946.000 2.223.000 1.761.000 1.672.000 1.672.000
Sum egenkapital 2.996.000 2.273.000 1.811.000 1.722.000 1.722.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 774.000 836.000 369.000 391.000 391.000
Sum gjeld og egenkapital 3.770.000 3.109.000 2.180.000 2.113.000 2.113.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.077.000 3.230.000 2.412.000 2.574.000 2.574.000
Andre inntekter 33.000 40.000 63.000 44.000 44.000
Driftsinntekter 4.110.000 3.270.000 2.475.000 2.619.000 2.619.000
Varekostnad 2.000 -6.000 -12.000 -14.000 -14.000
Lønninger -2.247.000 -1.846.000 -1.528.000 -1.634.000 -1.634.000
Avskrivning -110.000 -20.000 -47.000 -52.000 -52.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.056.000 -946.000 -804.000 -847.000 -847.000
Driftskostnader -3.411.000 -2.818.000 -2.391.000 -2.547.000 -2.547.000
Driftsresultat 699.000 452.000 83.000 71.000 71.000
Finansinntekter 25.000 9.000 7.000 8.000 8.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -1.000
Finans 25.000 9.000 7.000 7.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 724.000 461.000 90.000 79.000 79.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 67.000 23.000 19.000 10.000 10.000
Driftsløsøre 475.000 0 0 35.000 35.000
Sum varige driftsmidler 542.000 23.000 19.000 67.000 67.000
Sum finansielle anleggsmidler 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000
Sum anleggsmidler 1.052.000 533.000 529.000 577.000 577.000
Varebeholdning 17.000 10.000 16.000 0 0
Kundefordringer 351.000 28.000 142.000 34.000 34.000
Andre fordringer 87.000 94.000 85.000 70.000 70.000
Sum investeringer 116.000 99.000 65.000 71.000 71.000
Kasse, bank 2.147.000 2.345.000 1.343.000 1.361.000 1.361.000
Sum omløpsmidler 2.718.000 2.575.000 1.650.000 1.536.000 1.536.000
Sum eiendeler 3.770.000 3.108.000 2.179.000 2.113.000 2.113.000
Sum opptjent egenkapital 2.946.000 2.223.000 1.761.000 1.672.000 1.672.000
Sum egenkapital 2.996.000 2.273.000 1.811.000 1.722.000 1.722.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 300.000 400.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 82.000 107.000 114.000 82.000 82.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 168.000 144.000 102.000 120.000 120.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 224.000 185.000 153.000 190.000 190.000
Sum kortsiktig gjeld 774.000 836.000 369.000 391.000 391.000
Sum gjeld og egenkapital 3.770.000 3.109.000 2.180.000 2.113.000 2.113.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.944.000 1.739.000 1.281.000 1.145.000 1.145.000
Likviditetsgrad 1 3.5 3.1 4.5 3.9 3.9
Likviditetsgrad 2 3.5 3.1 4.4 3.9 4.0
Soliditet 79.5 73.1 83.1 81.5 81.5
Resultatgrad 1 13.8 3.4 2.7 2.7
Rentedekningsgrad 7 79.0
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 19.2 14.8 4.1 3.7 3.7
Signatur
26.02.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Torrey SkeibrokStyreleder62
Nils Thorleif LundeStyremedlem83
Anita JohannessenStyremedlem49
Erling Magne DuvoldStyremedlem81
Leif Norman VereStyremedlem66
Hanne Veronica MartinsenStyremedlem44
Tove Marie MikalsenStyremedlem81
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00