Jeisteca AS
Juridisk navn:  Jeisteca AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90015015
Ullern allé 22 Ullern allé 22 Fax: 22564310
0381 Oslo 381 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 982714974
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12.10.2000
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Eminentia Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
329,47%
Resultat  
  
8,01%
Egenkapital  
  
117,39%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.075.000 716.000 2.138.000 1.164.000 733.000
Resultat: 593.000 549.000 756.000 -52.000 42.000
Egenkapital: 850.000 391.000 -37.000 -202.000 -151.000
Regnskap for Jeisteca AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.075.000 716.000 2.138.000 1.164.000 733.000
Driftskostnader -2.474.000 -178.000 -1.381.000 -1.215.000 -680.000
Driftsresultat 600.000 539.000 756.000 -51.000 53.000
Finansinntekter 1.000 10.000 2.000 0 0
Finanskostnader -8.000 0 -2.000 -1.000 -11.000
Finans -7.000 10.000 0 -1.000 -11.000
Resultat før skatt 593.000 549.000 756.000 -52.000 42.000
Skattekostnad -134.000 -121.000 -140.000 0 0
Årsresultat 459.000 427.000 615.000 -52.000 42.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 12.000 12.000 12.000
Sum omløpsmidler 1.254.000 896.000 327.000 260.000 116.000
Sum eiendeler 1.254.000 896.000 339.000 272.000 128.000
Sum opptjent egenkapital 730.000 271.000 -157.000 -322.000 -271.000
Sum egenkapital 850.000 391.000 -37.000 -202.000 -151.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 404.000 506.000 377.000 475.000 279.000
Sum gjeld og egenkapital 1.254.000 897.000 340.000 273.000 128.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.075.000 716.000 2.138.000 1.164.000 733.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.075.000 716.000 2.138.000 1.164.000 733.000
Varekostnad -2.230.000 -42.000 -325.000 -255.000 -112.000
Lønninger -47.000 -13.000 -835.000 -667.000 -326.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -197.000 -123.000 -221.000 -293.000 -242.000
Driftskostnader -2.474.000 -178.000 -1.381.000 -1.215.000 -680.000
Driftsresultat 600.000 539.000 756.000 -51.000 53.000
Finansinntekter 1.000 10.000 2.000 0 0
Finanskostnader -8.000 0 -2.000 -1.000 -11.000
Finans -7.000 10.000 0 -1.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -450.000 0 0
Årsresultat 459.000 427.000 615.000 -52.000 42.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 12.000 12.000 12.000
Sum anleggsmidler 0 12.000 12.000 12.000
Varebeholdning 9.000 10.000 9.000 17.000 16.000
Kundefordringer 208.000 208.000 245.000 190.000 20.000
Andre fordringer 1.036.000 679.000 74.000 0 80.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 54.000 0
Sum omløpsmidler 1.254.000 896.000 327.000 260.000 116.000
Sum eiendeler 1.254.000 896.000 339.000 272.000 128.000
Sum opptjent egenkapital 730.000 271.000 -157.000 -322.000 -271.000
Sum egenkapital 850.000 391.000 -37.000 -202.000 -151.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 37.000 63.000 172.000 244.000
Betalbar skatt 255.000 262.000 140.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 71.000 133.000 99.000 229.000 4.000
Utbytte 0 -450.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 77.000 74.000 74.000 74.000 31.000
Sum kortsiktig gjeld 404.000 506.000 377.000 475.000 279.000
Sum gjeld og egenkapital 1.254.000 897.000 340.000 273.000 128.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 850.000 390.000 -50.000 -215.000 -163.000
Likviditetsgrad 1 3.1 1.8 0.9 0.5 0.4
Likviditetsgrad 2 3.1 1.8 0.8 0.5 0.4
Soliditet 67.8 43.6 -10.9
Resultatgrad 19.5 75.3 35.4 -4.4 7.2
Rentedekningsgrad 75.0 3 4.8
Gjeldsgrad 0.5 1.3 -10.2 -2.4 -1.8
Total kapitalrentabilitet 47.9 61.2 222.9 -18.7 41.4
Signatur
13.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.01.2020
Daglig leder alene eller styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Paul-Christian De Brito GrøstadStyreleder51
Kristian Sverre LøvenskioldVaramedlem51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Paul-Christian Grøstad100.0051
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00