Bcc Stavanger
Juridisk navn:  Bcc Stavanger
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51560650
Postboks 202 Adjunkt Hauglands Gate 50 Fax: 51561190
4098 Tananger 4022 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 982551358
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 01.10.1938
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
51,55%
Resultat  
  
115,49%
Egenkapital  
  
11,32%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 14.465.000 9.545.000 8.085.000 9.196.000 12.447.000
Resultat: 8.208.000 3.809.000 -2.186.000 4.904.000 -1.708.000
Egenkapital: 80.732.000 72.524.000 68.715.000 70.901.000 65.997.000
Regnskap for Bcc Stavanger
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 14.465.000 9.545.000 8.085.000 9.196.000 12.447.000
Driftskostnader -6.257.000 -5.736.000 -10.271.000 -6.039.000 -16.549.000
Driftsresultat 8.208.000 3.809.000 -2.186.000 3.157.000 -4.103.000
Finansinntekter 0 2.514.000 3.354.000
Finanskostnader 0 -768.000 -960.000
Finans 0 1.746.000 2.394.000
Resultat før skatt 8.208.000 3.809.000 -2.186.000 4.904.000 -1.708.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 8.208.000 3.809.000 -2.186.000 4.904.000 -1.708.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 52.078.000 66.953.000 73.469.000 77.024.000 74.840.000
Sum omløpsmidler 29.087.000 5.923.000 3.913.000 4.679.000 8.448.000
Sum eiendeler 81.165.000 72.876.000 77.382.000 81.703.000 83.288.000
Sum opptjent egenkapital 80.732.000 72.524.000 68.715.000 70.901.000 65.997.000
Sum egenkapital 80.732.000 72.524.000 68.715.000 70.901.000 65.997.000
Sum langsiktig gjeld 8.480.000 10.980.000 16.600.000
Sum kortsiktig gjeld 433.000 352.000 186.000 -178.000 691.000
Sum gjeld og egenkapital 81.165.000 72.876.000 77.381.000 81.703.000 83.288.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 207.000 167.000 174.000 1.598.000 1.701.000
Andre inntekter 14.258.000 9.378.000 7.910.000 7.598.000 10.746.000
Driftsinntekter 14.465.000 9.545.000 8.085.000 9.196.000 12.447.000
Varekostnad 0 -772.000 -681.000
Lønninger 0 -402.000 -456.000
Avskrivning 0 -755.000 -574.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -6.257.000 -5.736.000 -10.271.000 -4.110.000 -14.838.000
Driftskostnader -6.257.000 -5.736.000 -10.271.000 -6.039.000 -16.549.000
Driftsresultat 8.208.000 3.809.000 -2.186.000 3.157.000 -4.103.000
Finansinntekter 0 2.514.000 3.354.000
Finanskostnader 0 -768.000 -960.000
Finans 0 1.746.000 2.394.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 8.208.000 3.809.000 -2.186.000 4.904.000 -1.708.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 23.095.000 23.347.000 23.840.000 24.333.000 24.727.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 535.000 848.000 1.292.000 1.408.000 490.000
Sum varige driftsmidler 23.630.000 24.195.000 25.132.000 25.741.000 25.217.000
Sum finansielle anleggsmidler 28.448.000 42.759.000 48.337.000 51.284.000 49.623.000
Sum anleggsmidler 52.078.000 66.953.000 73.469.000 77.024.000 74.840.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 57.000 35.000 0 69.000 103.000
Andre fordringer 68.000 2.111.000 0 0 8.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 28.963.000 3.777.000 3.913.000 3.610.000 6.137.000
Sum omløpsmidler 29.087.000 5.923.000 3.913.000 4.679.000 8.448.000
Sum eiendeler 81.165.000 72.876.000 77.382.000 81.703.000 83.288.000
Sum opptjent egenkapital 80.732.000 72.524.000 68.715.000 70.901.000 65.997.000
Sum egenkapital 80.732.000 72.524.000 68.715.000 70.901.000 65.997.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.480.000 10.980.000 16.600.000
Leverandørgjeld 313.000 236.000 156.000 130.000 231.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 10.000 10.000 12.000 15.000 23.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 111.000 105.000 18.000 -323.000 438.000
Sum kortsiktig gjeld 433.000 352.000 186.000 -178.000 691.000
Sum gjeld og egenkapital 81.165.000 72.876.000 77.381.000 81.703.000 83.288.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 28.654.000 5.571.000 3.727.000 4.857.000 7.757.000
Likviditetsgrad 1 67.2 16.8 2 -26.3 12.2
Likviditetsgrad 2 67.2 16.8 2 -26.3 12.2
Soliditet 99.5 99.5 88.8 86.8 79.2
Resultatgrad 56.7 39.9 34.3
Rentedekningsgrad 4.1 -4.3
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 10.1 5.2 -2.8 6.9 -0.9
Signatur
11.04.2022
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Thorstein BaardsenStyreleder48
Lydia VedvikStyremedlem49
Lene LarsenStyremedlem42
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00