Økologisk Norge
Juridisk navn:  Økologisk Norge
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 24124100
Grønlandsleiret 31 Grønlandsleiret 31 Fax:
0190 Oslo 190 Oslo
Fylke: Kommune: www.okologisknorge.no
Oslo Oslo
Org.nr: 982512069
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 03.09.2000
Foretakstype: FLI
Revisor: Revisjon Skagerrak AS
Regnskapsfører: Knif Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0,3%
Resultat  
  
-58,16%
Egenkapital  
  
4,43%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 19.931.000 19.990.000 16.818.000 17.017.000 16.856.000
Resultat: 236.000 564.000 -122.000 1.137.000 326.000
Egenkapital: 4.574.000 4.380.000 3.817.000 3.938.000 2.802.000
Regnskap for Økologisk Norge
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 19.931.000 19.990.000 16.818.000 17.017.000 16.856.000
Driftskostnader -19.695.000 -19.426.000 -16.939.000 -15.879.000 -16.529.000
Driftsresultat 236.000 564.000 -121.000 1.138.000 327.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000
Finans -1.000 -1.000 -1.000
Resultat før skatt 236.000 564.000 -122.000 1.137.000 326.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 236.000 564.000 -122.000 1.137.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.000 32.000 61.000 0 0
Sum omløpsmidler 16.758.000 7.618.000 12.351.000 8.323.000 7.054.000
Sum eiendeler 16.760.000 7.650.000 12.412.000 8.323.000 7.054.000
Sum opptjent egenkapital 4.574.000 4.380.000 3.817.000 3.938.000 2.802.000
Sum egenkapital 4.574.000 4.380.000 3.817.000 3.938.000 2.802.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.007.000
Sum kortsiktig gjeld 12.186.000 3.269.000 8.596.000 4.385.000 1.246.000
Sum gjeld og egenkapital 16.760.000 7.649.000 12.413.000 8.323.000 7.055.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.549.000 17.845.000 14.803.000 14.651.000 14.514.000
Andre inntekter 1.383.000 2.144.000 2.015.000 2.366.000 2.341.000
Driftsinntekter 19.931.000 19.990.000 16.818.000 17.017.000 16.856.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -19.695.000 -19.426.000 -16.939.000 -15.879.000 -16.529.000
Driftskostnader -19.695.000 -19.426.000 -16.939.000 -15.879.000 -16.529.000
Driftsresultat 236.000 564.000 -121.000 1.138.000 327.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000
Finans -1.000 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 236.000 564.000 -122.000 1.137.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 2.000 32.000 61.000 0 0
Sum varige driftsmidler 2.000 32.000 61.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.000 32.000 61.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.336.000 738.000 2.170.000 4.936.000 4.467.000
Andre fordringer 13.149.000 3.374.000 6.658.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.272.000 3.505.000 3.524.000 3.387.000 2.587.000
Sum omløpsmidler 16.758.000 7.618.000 12.351.000 8.323.000 7.054.000
Sum eiendeler 16.760.000 7.650.000 12.412.000 8.323.000 7.054.000
Sum opptjent egenkapital 4.574.000 4.380.000 3.817.000 3.938.000 2.802.000
Sum egenkapital 4.574.000 4.380.000 3.817.000 3.938.000 2.802.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 3.007.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.007.000
Leverandørgjeld 834.000 642.000 963.000 938.000 735.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 822.000 499.000 638.000 609.000 511.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.530.000 2.128.000 6.995.000 2.838.000 0
Sum kortsiktig gjeld 12.186.000 3.269.000 8.596.000 4.385.000 1.246.000
Sum gjeld og egenkapital 16.760.000 7.649.000 12.413.000 8.323.000 7.055.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.572.000 4.349.000 3.755.000 3.938.000 5.808.000
Likviditetsgrad 1 1.4 2.3 1.4 1.9 5.7
Likviditetsgrad 2 1.4 2.3 1.4 1.9 5.7
Soliditet 27.3 57.3 30.8 47.3 39.7
Resultatgrad 1.2 2.8 -0.7 6.7 1.9
Rentedekningsgrad 1 3
Gjeldsgrad 2.7 0.7 2.3 1.1 1.5
Total kapitalrentabilitet 1.4 7.4 13.7 4.6
Signatur
22.11.2022
LEDER ELLER GENERALSEKRETÆR KAN FORPLIKTE ORGANISASJONEN VED SIN
UNDERSKRIFT.
Prokurister
14.07.2021
Prokura
Nilsson Håkan Knut Arthur
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Stina MehusStyreleder42
Anne Katrine JensenNestleder60
Arve LianStyremedlem65
Gabriele BrennhaugenStyremedlem61
Ane JohnsenStyremedlem37
Eric BrinkhofStyremedlem61
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00