Chriger As
Juridisk navn:  Chriger As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47483761
Neptunvegen 2 Neptunvegen 2 Fax: 74074237
7652 Verdal 7652 Verdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Verdal
Org.nr: 982757991
Aksjekapital: 1.817.600 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 01.12.2000
Foretakstype: AS
Revisor: In Revisjon As
Regnskapsfører: Klepp Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
325,33%
Resultat  
  
77,94%
Egenkapital  
  
-9,82%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 6.869.000 1.615.000 1.813.000 1.597.000 4.835.000
Resultat: 1.105.000 621.000 519.000 1.078.000 2.935.000
Egenkapital: 2.654.000 2.943.000 2.569.000 1.873.000 1.818.000
Regnskap for Chriger As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 6.869.000 1.615.000 1.813.000 1.597.000 4.835.000
Driftskostnader -5.648.000 -965.000 -1.053.000 -1.135.000 -1.624.000
Driftsresultat 1.222.000 650.000 760.000 462.000 3.210.000
Finansinntekter 160.000 200.000 2.000 862.000 2.000
Finanskostnader -277.000 -230.000 -243.000 -247.000 -277.000
Finans -117.000 -30.000 -241.000 615.000 -275.000
Resultat før skatt 1.105.000 621.000 519.000 1.078.000 2.935.000
Skattekostnad -209.000 -247.000 177.000 -162.000 -667.000
Årsresultat 896.000 374.000 696.000 915.000 2.267.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.643.000 7.251.000 7.160.000 7.561.000 7.961.000
Sum omløpsmidler 2.012.000 1.862.000 1.125.000 1.851.000 1.549.000
Sum eiendeler 8.655.000 9.113.000 8.285.000 9.412.000 9.510.000
Sum opptjent egenkapital 836.000 1.125.000 751.000 55.000 0
Sum egenkapital 2.654.000 2.943.000 2.569.000 1.873.000 1.818.000
Sum langsiktig gjeld 4.992.000 5.594.000 5.290.000 6.372.000 6.973.000
Sum kortsiktig gjeld 1.010.000 577.000 426.000 1.167.000 720.000
Sum gjeld og egenkapital 8.656.000 9.114.000 8.285.000 9.412.000 9.511.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.862.000 1.615.000 1.813.000 1.597.000 1.877.000
Andre inntekter 7.000 0 0 2.957.000
Driftsinntekter 6.869.000 1.615.000 1.813.000 1.597.000 4.835.000
Varekostnad -1.307.000 0 0 -79.000
Lønninger -1.449.000 0 -64.000 0
Avskrivning -491.000 -401.000 -401.000 -401.000 -450.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.401.000 -564.000 -652.000 -670.000 -1.095.000
Driftskostnader -5.648.000 -965.000 -1.053.000 -1.135.000 -1.624.000
Driftsresultat 1.222.000 650.000 760.000 462.000 3.210.000
Finansinntekter 160.000 200.000 2.000 862.000 2.000
Finanskostnader -277.000 -230.000 -243.000 -247.000 -277.000
Finans -117.000 -30.000 -241.000 615.000 -275.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 -860.000 -363.000
Årsresultat 896.000 374.000 696.000 915.000 2.267.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 4.720.000 5.057.000 5.395.000 5.733.000 6.071.000
Maskiner anlegg 498.000 58.000 121.000 184.000 247.000
Driftsløsøre 237.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.454.000 5.115.000 5.516.000 5.917.000 6.318.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.189.000 2.136.000 1.644.000 1.644.000 1.644.000
Sum anleggsmidler 6.643.000 7.251.000 7.160.000 7.561.000 7.961.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.824.000 53.000 139.000 53.000 28.000
Andre fordringer 16.000 303.000 462.000 952.000 290.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 172.000 1.506.000 523.000 846.000 1.232.000
Sum omløpsmidler 2.012.000 1.862.000 1.125.000 1.851.000 1.549.000
Sum eiendeler 8.655.000 9.113.000 8.285.000 9.412.000 9.510.000
Sum opptjent egenkapital 836.000 1.125.000 751.000 55.000 0
Sum egenkapital 2.654.000 2.943.000 2.569.000 1.873.000 1.818.000
Sum avsetninger til forpliktelser 256.000 358.000 480.000 907.000 852.000
Gjeld til kredittinstitutt 159.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.992.000 5.594.000 5.290.000 6.372.000 6.973.000
Leverandørgjeld 183.000 189.000 73.000 100.000 32.000
Betalbar skatt 216.000 250.000 108.000 218.000
Skyldig offentlige avgifter 297.000 25.000 45.000 32.000 49.000
Utbytte 0 -860.000 -363.000
Annen kortsiktig gjeld 371.000 147.000 58.000 66.000 59.000
Sum kortsiktig gjeld 1.010.000 577.000 426.000 1.167.000 720.000
Sum gjeld og egenkapital 8.656.000 9.114.000 8.285.000 9.412.000 9.511.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.002.000 1.285.000 699.000 684.000 829.000
Likviditetsgrad 1 2.0 3.2 2.6 1.6 2.2
Likviditetsgrad 2 2.0 3.2 2.6 1.6 2.2
Soliditet 30.7 32.3 3 19.9 19.1
Resultatgrad 17.8 40.2 41.9 28.9 66.4
Rentedekningsgrad 4.4 2.8 3.1 1.9 11.6
Gjeldsgrad 2.3 2.1 2.2 4 4.2
Total kapitalrentabilitet 16.0 9.3 9.2 14.1 33.8
Signatur
16.12.2022
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Pål HofstadStyreleder58
Jan SelvigStyremedlem70
Christer LanglandStyremedlem60
Rolf Bjørnar OlsenStyremedlem52
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ørin Industrier As52.46 
Enes Og Olsen Holding As23.76 
Tertio As23.76 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00