Stavnem Helse AS
Juridisk navn:  Stavnem Helse AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51798490
Postboks 129 Torlandsvegen 4 Fax: 51798871
4367 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 982802881
Aksjekapital: 700.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 28.12.2000
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapsbyrået Sandnes As
Utvikling:
Omsetning  
  
6,92%
Resultat  
  
81,71%
Egenkapital  
  
30,37%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.122.000 2.920.000 2.898.000 3.051.000 3.044.000
Resultat: 149.000 82.000 91.000 -159.000 128.000
Egenkapital: 498.000 382.000 320.000 257.000 384.000
Regnskap for Stavnem Helse AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.122.000 2.920.000 2.898.000 3.051.000 3.044.000
Driftskostnader -2.918.000 -2.772.000 -2.742.000 -3.144.000 -2.843.000
Driftsresultat 204.000 148.000 156.000 -92.000 201.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -56.000 -66.000 -66.000 -67.000 -72.000
Finans -55.000 -66.000 -66.000 -67.000 -72.000
Resultat før skatt 149.000 82.000 91.000 -159.000 128.000
Skattekostnad -33.000 -20.000 -28.000 32.000 -36.000
Årsresultat 116.000 62.000 63.000 -127.000 92.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.441.000 1.504.000 1.553.000 1.635.000 1.666.000
Sum omløpsmidler 195.000 173.000 134.000 166.000 201.000
Sum eiendeler 1.636.000 1.677.000 1.687.000 1.801.000 1.867.000
Sum opptjent egenkapital -202.000 -318.000 -380.000 -443.000 -316.000
Sum egenkapital 498.000 382.000 320.000 257.000 384.000
Sum langsiktig gjeld 640.000 723.000 800.000 874.000 945.000
Sum kortsiktig gjeld 497.000 572.000 568.000 670.000 538.000
Sum gjeld og egenkapital 1.635.000 1.677.000 1.688.000 1.801.000 1.867.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.122.000 2.920.000 2.898.000 3.050.000 3.044.000
Andre inntekter 0 0 1.000 0
Driftsinntekter 3.122.000 2.920.000 2.898.000 3.051.000 3.044.000
Varekostnad -147.000 -210.000 -186.000 -207.000 -178.000
Lønninger -2.058.000 -1.880.000 -1.843.000 -2.161.000 -1.966.000
Avskrivning -30.000 -30.000 -54.000 -63.000 -64.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -683.000 -652.000 -659.000 -713.000 -635.000
Driftskostnader -2.918.000 -2.772.000 -2.742.000 -3.144.000 -2.843.000
Driftsresultat 204.000 148.000 156.000 -92.000 201.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -56.000 -66.000 -66.000 -67.000 -72.000
Finans -55.000 -66.000 -66.000 -67.000 -72.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 116.000 62.000 63.000 -127.000 92.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 39.000 72.000 91.000 119.000 87.000
Fast eiendom 1.402.000 1.432.000 1.462.000 1.492.000 1.522.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 24.000 57.000
Sum varige driftsmidler 1.402.000 1.432.000 1.462.000 1.516.000 1.579.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.441.000 1.504.000 1.553.000 1.635.000 1.666.000
Varebeholdning 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Kundefordringer 51.000 38.000 9.000 49.000 73.000
Andre fordringer 49.000 36.000 34.000 28.000 38.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 85.000 90.000 81.000 79.000 80.000
Sum omløpsmidler 195.000 173.000 134.000 166.000 201.000
Sum eiendeler 1.636.000 1.677.000 1.687.000 1.801.000 1.867.000
Sum opptjent egenkapital -202.000 -318.000 -380.000 -443.000 -316.000
Sum egenkapital 498.000 382.000 320.000 257.000 384.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 99.000 206.000 210.000 260.000 184.000
Sum langsiktig gjeld 640.000 723.000 800.000 874.000 945.000
Leverandørgjeld 20.000 3.000 10.000 23.000 7.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 157.000 153.000 155.000 165.000 139.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 221.000 210.000 192.000 223.000 208.000
Sum kortsiktig gjeld 497.000 572.000 568.000 670.000 538.000
Sum gjeld og egenkapital 1.635.000 1.677.000 1.688.000 1.801.000 1.867.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -302.000 -399.000 -434.000 -504.000 -337.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.3 0.2 0.2 0.4
Likviditetsgrad 2 0.4 0.3 0.2 0.2 0.4
Soliditet 30.5 22.8 1 14.3 20.6
Resultatgrad 6.5 5.1 5.4 6.6
Rentedekningsgrad 3.6 2.2 2.4 -1.4 2.8
Gjeldsgrad 2.3 3.4 4.3 6 3.9
Total kapitalrentabilitet 12.5 8.8 9.2 -5.1 10.8
Signatur
02.11.2007
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Gerd Jorunn StavnemStyreleder64
Bjørg Kari StavnemVaramedlem68
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Gerd Jorunn Stavnem100.0064
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00