Samtext International AS
Juridisk navn:  Samtext International AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22805210
Brynsveien 5 Brynsveien 5 Fax: 22198970
0667 Oslo 667 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 982839521
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 02.01.2001
Foretakstype: AS
Revisor: Grant Thornton Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
29,75%
Resultat  
  
89,52%
Egenkapital  
  
0,72%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 846.000 652.000 1.078.000 960.000 674.000
Resultat: -52.000 -496.000 -303.000 -37.000 48.000
Egenkapital: -689.000 -694.000 -168.000 132.000 173.000
Regnskap for Samtext International AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 846.000 652.000 1.078.000 960.000 674.000
Driftskostnader -885.000 -1.149.000 -1.380.000 -995.000 -659.000
Driftsresultat -40.000 -496.000 -303.000 -35.000 15.000
Finansinntekter 20.000 42.000 19.000 20.000 50.000
Finanskostnader -32.000 -42.000 -20.000 -21.000 -16.000
Finans -12.000 -1.000 -1.000 34.000
Resultat før skatt -52.000 -496.000 -303.000 -37.000 48.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -52.000 -496.000 -303.000 -37.000 48.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 789.000 718.000 772.000 860.000 755.000
Sum eiendeler 789.000 718.000 772.000 860.000 755.000
Sum opptjent egenkapital -789.000 -794.000 -268.000 32.000 73.000
Sum egenkapital -689.000 -694.000 -168.000 132.000 173.000
Sum langsiktig gjeld 230.000 221.000 213.000 204.000 197.000
Sum kortsiktig gjeld 1.247.000 1.192.000 728.000 524.000 386.000
Sum gjeld og egenkapital 788.000 719.000 773.000 860.000 756.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 726.000 532.000 958.000 827.000 587.000
Andre inntekter 120.000 120.000 120.000 133.000 86.000
Driftsinntekter 846.000 652.000 1.078.000 960.000 674.000
Varekostnad -363.000 -319.000 -552.000 -615.000 -356.000
Lønninger -271.000 -502.000 -366.000 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -251.000 -328.000 -462.000 -380.000 -303.000
Driftskostnader -885.000 -1.149.000 -1.380.000 -995.000 -659.000
Driftsresultat -40.000 -496.000 -303.000 -35.000 15.000
Finansinntekter 20.000 42.000 19.000 20.000 50.000
Finanskostnader -32.000 -42.000 -20.000 -21.000 -16.000
Finans -12.000 -1.000 -1.000 34.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -52.000 -496.000 -303.000 -37.000 48.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 69.000 42.000 106.000 140.000 99.000
Andre fordringer 649.000 651.000 13.000 673.000 632.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 70.000 25.000 30.000 47.000 25.000
Sum omløpsmidler 789.000 718.000 772.000 860.000 755.000
Sum eiendeler 789.000 718.000 772.000 860.000 755.000
Sum opptjent egenkapital -789.000 -794.000 -268.000 32.000 73.000
Sum egenkapital -689.000 -694.000 -168.000 132.000 173.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 283.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 230.000 221.000 213.000 204.000 197.000
Leverandørgjeld 40.000 148.000 128.000 104.000 87.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 75.000 88.000 91.000 83.000 62.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.132.000 956.000 226.000 336.000 237.000
Sum kortsiktig gjeld 1.247.000 1.192.000 728.000 524.000 386.000
Sum gjeld og egenkapital 788.000 719.000 773.000 860.000 756.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -458.000 -474.000 44.000 336.000 369.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.6 1.1 1.6 2
Likviditetsgrad 2 0.6 0.6 1.1 1.6 2
Soliditet -87.4 -96.5 -21.7 15.3 22.9
Resultatgrad -4.7 -76.1 -28.1 -3.6 2.2
Rentedekningsgrad -1.3 -11.8 -15.2 -1.7 0.9
Gjeldsgrad -2.1 -2.0 -5.6 5.5 3.4
Total kapitalrentabilitet -2.5 -63.1 -36.7 -1.7 8.6
Signatur
16.09.2022
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Trond SamstadStyreleder66
Elin Merete SamstadVaramedlem62
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Trond Samstad97.0066
Bjørn Isak Samstad1.0024
Guro Sandnes Bommen1.0033
Elisabeth Samstad1.0032
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00