Lindman Arkitektkontor As
Juridisk navn:  Lindman Arkitektkontor As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62512470
Postboks 98 Brugata 50 Fax: 62512480
2301 Hamar 2321 Hamar
Fylke: Kommune:
Innlandet Hamar
Org.nr: 982851165
Aksjekapital: 80.000 NOK
Etableringsdato: 30.10.2000
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapskontoret Hamar AS
Utvikling:
Omsetning  
  
70,99%
Resultat  
  
-39,32%
Egenkapital  
  
94,59%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 277.000 162.000 0 18.000 0
Resultat: 71.000 117.000 -175.000 -15.000 -24.000
Egenkapital: -4.000 -74.000 -191.000 -17.000 -1.000
Regnskap for Lindman Arkitektkontor As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 277.000 162.000 0 18.000 0
Driftskostnader -207.000 -46.000 -175.000 -33.000 -24.000
Driftsresultat 71.000 117.000 -175.000 -15.000 -24.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 71.000 117.000 -175.000 -15.000 -24.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 71.000 117.000 -175.000 -15.000 -24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 195.000 187.000 58.000 267.000 300.000
Sum eiendeler 195.000 187.000 58.000 267.000 300.000
Sum opptjent egenkapital -84.000 -154.000 -271.000 -97.000 -81.000
Sum egenkapital -4.000 -74.000 -191.000 -17.000 -1.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 199.000 262.000 249.000 284.000 302.000
Sum gjeld og egenkapital 195.000 188.000 58.000 267.000 301.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 277.000 162.000 0 18.000 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 277.000 162.000 0 18.000 0
Varekostnad -2.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -207.000 -44.000 -175.000 -33.000 -24.000
Driftskostnader -207.000 -46.000 -175.000 -33.000 -24.000
Driftsresultat 71.000 117.000 -175.000 -15.000 -24.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 71.000 117.000 -175.000 -15.000 -24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 73.000 139.000 42.000 249.000 281.000
Andre fordringer 94.000 0 0 10.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 28.000 48.000 16.000 18.000 9.000
Sum omløpsmidler 195.000 187.000 58.000 267.000 300.000
Sum eiendeler 195.000 187.000 58.000 267.000 300.000
Sum opptjent egenkapital -84.000 -154.000 -271.000 -97.000 -81.000
Sum egenkapital -4.000 -74.000 -191.000 -17.000 -1.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 18.000 0 0 47.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 14.000 24.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 179.000 220.000 249.000 284.000 254.000
Sum kortsiktig gjeld 199.000 262.000 249.000 284.000 302.000
Sum gjeld og egenkapital 195.000 188.000 58.000 267.000 301.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.000 -75.000 -191.000 -17.000 -2.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.7 0.2 0.9 1
Likviditetsgrad 2 1.0 0.7 0.2 0.9 1
Soliditet -2.1 -39.4 -329.3 -6.4 -0.3
Resultatgrad 25.6 72.2 -83.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -49.8 -3.5 -1.3 -16.7
Total kapitalrentabilitet 36.4 62.2 -301.7 -5.6
Signatur
10.12.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.12.2020
To styremedlemmer i fellesskap.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Knut LindmanStyreleder72
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Knut Lindman100.0072
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00