Norway'S Best As
Juridisk navn:  Norway'S Best As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57636300
Postboks 42 Fax: 57636400
5742 Flåm 5743 Flåm
Fylke: Kommune: www.fretheimhotel.no
Vestland Aurland
Org.nr: 982897424
Aksjekapital: 1.200.000 NOK
Antall ansatte: 287
Etableringsdato: 19.06.2000
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-59,04%
Resultat  
  
-726,61%
Egenkapital  
  
47,02%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 79.506.000 194.100.000 170.141.000 170.250.000 141.256.000
Resultat: -68.087.000 10.866.000 9.008.000 32.081.000 18.282.000
Egenkapital: 47.689.000 32.438.000 33.428.000 48.818.000 31.283.000
Regnskap for Norway'S Best As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 79.506.000 194.100.000 170.141.000 170.250.000 141.256.000
Driftskostnader -144.008.000 -183.180.000 -161.471.000 -138.138.000 -122.808.000
Driftsresultat -64.502.000 10.919.000 8.669.000 32.113.000 18.447.000
Finansinntekter 455.000 410.000 606.000 268.000 328.000
Finanskostnader -4.039.000 -463.000 -267.000 -300.000 -493.000
Finans -3.584.000 -53.000 339.000 -32.000 -165.000
Resultat før skatt -68.087.000 10.866.000 9.008.000 32.081.000 18.282.000
Skattekostnad 13.338.000 -3.747.000 -2.639.000 -8.186.000 -4.975.000
Årsresultat -54.749.000 7.118.000 6.369.000 23.895.000 13.306.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 171.976.000 49.158.000 29.581.000 41.610.000 34.483.000
Sum omløpsmidler 35.889.000 40.837.000 28.670.000 31.718.000 34.768.000
Sum eiendeler 207.865.000 89.995.000 58.251.000 73.328.000 69.251.000
Sum opptjent egenkapital -46.683.000 8.066.000 25.986.000 41.377.000 23.842.000
Sum egenkapital 47.689.000 32.438.000 33.428.000 48.818.000 31.283.000
Sum langsiktig gjeld 50.344.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 109.831.000 57.557.000 24.823.000 24.510.000 37.968.000
Sum gjeld og egenkapital 207.864.000 89.995.000 58.250.000 73.328.000 69.251.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 100.361.000 190.936.000 172.780.000 156.823.000 135.278.000
Andre inntekter -20.856.000 3.164.000 -2.639.000 13.428.000 5.978.000
Driftsinntekter 79.506.000 194.100.000 170.141.000 170.250.000 141.256.000
Varekostnad -12.407.000 -23.729.000 -22.528.000 -19.883.000 -18.030.000
Lønninger -60.667.000 -80.639.000 -66.742.000 -57.828.000 -46.229.000
Avskrivning -8.255.000 -8.415.000 -7.653.000 -6.978.000 -6.600.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -62.679.000 -70.397.000 -64.548.000 -53.449.000 -51.949.000
Driftskostnader -144.008.000 -183.180.000 -161.471.000 -138.138.000 -122.808.000
Driftsresultat -64.502.000 10.919.000 8.669.000 32.113.000 18.447.000
Finansinntekter 455.000 410.000 606.000 268.000 328.000
Finanskostnader -4.039.000 -463.000 -267.000 -300.000 -493.000
Finans -3.584.000 -53.000 339.000 -32.000 -165.000
Konsernbidrag -12.991.000 -18.194.000 -30.602.000 10.884.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -54.749.000 7.118.000 6.369.000 23.895.000 13.306.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 14.256.000 769.000 696.000 933.000 1.464.000
Fast eiendom 5.899.000 5.658.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 25.768.000 28.523.000 25.882.000 22.916.000 22.866.000
Sum varige driftsmidler 31.668.000 34.181.000 25.882.000 22.916.000 22.866.000
Sum finansielle anleggsmidler 126.051.000 14.208.000 3.003.000 17.760.000 10.153.000
Sum anleggsmidler 171.976.000 49.158.000 29.581.000 41.610.000 34.483.000
Varebeholdning 13.361.000 13.433.000 7.594.000 5.577.000 5.711.000
Kundefordringer 5.751.000 13.746.000 8.617.000 9.996.000 5.528.000
Andre fordringer 13.018.000 6.312.000 5.132.000 5.697.000 5.066.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.759.000 7.346.000 7.327.000 10.447.000 18.462.000
Sum omløpsmidler 35.889.000 40.837.000 28.670.000 31.718.000 34.768.000
Sum eiendeler 207.865.000 89.995.000 58.251.000 73.328.000 69.251.000
Sum opptjent egenkapital -46.683.000 8.066.000 25.986.000 41.377.000 23.842.000
Sum egenkapital 47.689.000 32.438.000 33.428.000 48.818.000 31.283.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 5.732.000 22.314.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 50.344.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 10.505.000 15.114.000 9.932.000 7.587.000 5.944.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.191.000 5.874.000 5.026.000 4.339.000 3.417.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 88.404.000 14.255.000 9.866.000 12.584.000 28.607.000
Sum kortsiktig gjeld 109.831.000 57.557.000 24.823.000 24.510.000 37.968.000
Sum gjeld og egenkapital 207.864.000 89.995.000 58.250.000 73.328.000 69.251.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -73.942.000 -16.720.000 3.847.000 7.208.000 -3.200.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.7 1.2 1.3 0.9
Likviditetsgrad 2 0.2 0.5 0.8 1.1 0.8
Soliditet 22.9 3 57.4 66.6 45.2
Resultatgrad -81.1 5.6 5.1 18.9 13.1
Rentedekningsgrad -16.0 23.6 32.5 1 37.4
Gjeldsgrad 3.4 1.8 0.7 0.5 1.2
Total kapitalrentabilitet -30.8 12.6 15.9 44.2 27.1
Signatur
25.01.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
25.01.2022
To styremedlemmer i fellesskap.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Øyvind HasaasStyreleder66
Egil SvorenStyremedlem62
Lars LovenStyremedlem60
Joar WæhleStyremedlem41
Liv Signe Hundere NavarseteStyremedlem63
Solvor DolveStyremedlem52
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Aurland Ressursutvikling As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00