Result & Management AS
Juridisk navn:  Result & Management AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kollenveien 14A Kollenveien 14A Fax:
1424 Ski 1424 Ski
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 982980623
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 14.12.2000
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomikontoret As
Utvikling:
Omsetning  
  
1,95%
Resultat  
  
-64,18%
Egenkapital  
  
-4,09%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 157.000 154.000 112.000 0 0
Resultat: 24.000 67.000 42.000 -43.000 0
Egenkapital: 3.329.000 3.471.000 3.418.000 3.556.000 3.818.000
Regnskap for Result & Management AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 157.000 154.000 112.000 0 0
Driftskostnader -110.000 -63.000 -65.000 -26.000 -35.000
Driftsresultat 47.000 91.000 47.000 -26.000 -35.000
Finansinntekter 1.000 2.000 20.000 5.000 56.000
Finanskostnader -24.000 -25.000 -25.000 -21.000 -21.000
Finans -23.000 -23.000 -5.000 -16.000 35.000
Resultat før skatt 24.000 67.000 42.000 -43.000 0
Skattekostnad -5.000 -15.000 0 0 0
Årsresultat 19.000 53.000 42.000 -43.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.067.000 4.067.000 4.128.000 50.000 50.000
Sum omløpsmidler 262.000 395.000 331.000 4.380.000 4.719.000
Sum eiendeler 4.329.000 4.462.000 4.459.000 4.430.000 4.769.000
Sum opptjent egenkapital 3.299.000 3.441.000 3.388.000 3.526.000 3.788.000
Sum egenkapital 3.329.000 3.471.000 3.418.000 3.556.000 3.818.000
Sum langsiktig gjeld 995.000 977.000 1.041.000 874.000 868.000
Sum kortsiktig gjeld 5.000 15.000 0 0 83.000
Sum gjeld og egenkapital 4.329.000 4.463.000 4.459.000 4.430.000 4.769.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 157.000 154.000 112.000 0 0
Driftsinntekter 157.000 154.000 112.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -110.000 -63.000 -65.000 -26.000 -35.000
Driftskostnader -110.000 -63.000 -65.000 -26.000 -35.000
Driftsresultat 47.000 91.000 47.000 -26.000 -35.000
Finansinntekter 1.000 2.000 20.000 5.000 56.000
Finanskostnader -24.000 -25.000 -25.000 -21.000 -21.000
Finans -23.000 -23.000 -5.000 -16.000 35.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -160.000 0 -180.000 -220.000 0
Årsresultat 19.000 53.000 42.000 -43.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.067.000 4.067.000 4.128.000 50.000 50.000
Sum anleggsmidler 4.067.000 4.067.000 4.128.000 50.000 50.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 28.000 91.000 101.000 94.000 165.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 234.000 304.000 213.000 4.286.000 4.555.000
Sum omløpsmidler 262.000 395.000 331.000 4.380.000 4.719.000
Sum eiendeler 4.329.000 4.462.000 4.459.000 4.430.000 4.769.000
Sum opptjent egenkapital 3.299.000 3.441.000 3.388.000 3.526.000 3.788.000
Sum egenkapital 3.329.000 3.471.000 3.418.000 3.556.000 3.818.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 995.000 977.000 1.041.000 874.000 868.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 5.000 15.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte -160.000 0 -180.000 -220.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 83.000
Sum kortsiktig gjeld 5.000 15.000 0 0 83.000
Sum gjeld og egenkapital 4.329.000 4.463.000 4.459.000 4.430.000 4.769.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 257.000 380.000 331.000 4.380.000 4.636.000
Likviditetsgrad 1 52.4 26.3 56.9
Likviditetsgrad 2 52.4 26.3 0 0 56.9
Soliditet 76.9 77.8 76.7 80.3 80.1
Resultatgrad 29.9 59.1 4
Rentedekningsgrad 2.0 3.6 1.9 -1.2 -1.7
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 1.1 2.1 1.5 -0.5 0.4
Signatur
07.01.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Ingvald KolveStyreleder62
Hege Unni Steen KolveVaramedlem65
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Hege Unni Steen Kolve50.0065
Ingvald Kolve50.0062
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00