Park Og Anlegg AS
Juridisk navn:  Park Og Anlegg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91879718
Sandflatvegen 32 Sandflatvegen 32 Fax: 73964102
7036 Trondheim 7036 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 947585533
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 25.05.1988
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nardo Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-48,31%
Resultat  
  
-100,72%
Egenkapital  
  
-0,24%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.929.000 5.666.000 3.733.000 1.204.000 1.418.000
Resultat: -11.000 1.521.000 1.489.000 -145.000 -467.000
Egenkapital: 4.096.000 4.106.000 2.921.000 1.634.000 1.778.000
Regnskap for Park Og Anlegg AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.929.000 5.666.000 3.733.000 1.204.000 1.418.000
Driftskostnader -2.939.000 -4.142.000 -2.229.000 -1.327.000 -1.878.000
Driftsresultat -10.000 1.524.000 1.504.000 -123.000 -461.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -4.000 -15.000 -22.000 -6.000
Finans -1.000 -3.000 -15.000 -22.000 -6.000
Resultat før skatt -11.000 1.521.000 1.489.000 -145.000 -467.000
Skattekostnad 1.000 -335.000 -202.000 0 0
Årsresultat -10.000 1.186.000 1.287.000 -145.000 -467.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 855.000 878.000 1.152.000 1.644.000 1.929.000
Sum omløpsmidler 4.062.000 5.242.000 3.076.000 855.000 1.486.000
Sum eiendeler 4.917.000 6.120.000 4.228.000 2.499.000 3.415.000
Sum opptjent egenkapital 3.996.000 4.006.000 2.821.000 1.534.000 1.678.000
Sum egenkapital 4.096.000 4.106.000 2.921.000 1.634.000 1.778.000
Sum langsiktig gjeld 122.000 64.000 249.000 362.000 557.000
Sum kortsiktig gjeld 700.000 1.949.000 1.058.000 503.000 1.079.000
Sum gjeld og egenkapital 4.918.000 6.119.000 4.228.000 2.499.000 3.414.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.929.000 5.634.000 3.323.000 1.182.000 1.192.000
Andre inntekter 32.000 410.000 21.000 226.000
Driftsinntekter 2.929.000 5.666.000 3.733.000 1.204.000 1.418.000
Varekostnad -202.000 -1.144.000 -310.000 -303.000 -478.000
Lønninger -516.000 -332.000 -232.000 -215.000 -473.000
Avskrivning -233.000 -274.000 -285.000 -356.000 -493.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.988.000 -2.392.000 -1.402.000 -453.000 -434.000
Driftskostnader -2.939.000 -4.142.000 -2.229.000 -1.327.000 -1.878.000
Driftsresultat -10.000 1.524.000 1.504.000 -123.000 -461.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -4.000 -15.000 -22.000 -6.000
Finans -1.000 -3.000 -15.000 -22.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -10.000 1.186.000 1.287.000 -145.000 -467.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 855.000 878.000 1.152.000 1.644.000 1.929.000
Sum varige driftsmidler 855.000 878.000 1.152.000 1.644.000 1.929.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 855.000 878.000 1.152.000 1.644.000 1.929.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 410.000 924.000 1.745.000 745.000 556.000
Andre fordringer 208.000 334.000 386.000 0 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.444.000 3.983.000 946.000 110.000 925.000
Sum omløpsmidler 4.062.000 5.242.000 3.076.000 855.000 1.486.000
Sum eiendeler 4.917.000 6.120.000 4.228.000 2.499.000 3.415.000
Sum opptjent egenkapital 3.996.000 4.006.000 2.821.000 1.534.000 1.678.000
Sum egenkapital 4.096.000 4.106.000 2.921.000 1.634.000 1.778.000
Sum avsetninger til forpliktelser 51.000 64.000 90.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 122.000 64.000 249.000 362.000 557.000
Leverandørgjeld 410.000 1.429.000 386.000 57.000 356.000
Betalbar skatt 12.000 362.000 111.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 230.000 99.000 344.000 156.000 156.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 47.000 60.000 217.000 289.000 567.000
Sum kortsiktig gjeld 700.000 1.949.000 1.058.000 503.000 1.079.000
Sum gjeld og egenkapital 4.918.000 6.119.000 4.228.000 2.499.000 3.414.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.362.000 3.293.000 2.018.000 352.000 407.000
Likviditetsgrad 1 5.8 2.7 2.9 1.7 1.4
Likviditetsgrad 2 5.8 2.7 2.9 1.7 1.4
Soliditet 83.3 67.1 69.1 65.4 52.1
Resultatgrad -0.3 26.9 40.3 -10.2 -32.5
Rentedekningsgrad -5.0 3 100.3 -5.6 -76.8
Gjeldsgrad 0.2 0.5 0.4 0.5 0.9
Total kapitalrentabilitet -0.2 24.9 35.6 -4.9 -13.5
Signatur
03.03.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
03.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Martin Eivind JensenStyreleder62
Harald Olav JensenStyremedlem56
Anne Sofie Granmo JensenStyremedlem55
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Martin Eivind Jensen90.0062
Anne Sofie Granmo Jensen10.0055
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00