Norsk Sceneskrekk AS
Juridisk navn:  Norsk Sceneskrekk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22491884
Holmenveien 43A Holmenveien 43A Fax: 22491884
0376 Oslo 376 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 947610996
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 02.01.1988
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-57,46%
Resultat  
  
-48,32%
Egenkapital  
  
8,4%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 867.000 2.038.000 2.694.000 934.000 1.191.000
Resultat: 447.000 865.000 1.584.000 -235.000 -66.000
Egenkapital: 4.504.000 4.155.000 3.526.000 2.307.000 2.493.000
Regnskap for Norsk Sceneskrekk AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 867.000 2.038.000 2.694.000 934.000 1.191.000
Driftskostnader -435.000 -1.197.000 -1.123.000 -1.180.000 -1.269.000
Driftsresultat 432.000 841.000 1.572.000 -245.000 -78.000
Finansinntekter 16.000 26.000 13.000 11.000 13.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 15.000 24.000 12.000 10.000 12.000
Resultat før skatt 447.000 865.000 1.584.000 -235.000 -66.000
Skattekostnad -98.000 -191.000 -365.000 48.000 12.000
Årsresultat 349.000 673.000 1.219.000 -186.000 -54.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 43.000 53.000 67.000 202.000 174.000
Sum omløpsmidler 4.716.000 4.525.000 3.928.000 2.324.000 2.545.000
Sum eiendeler 4.759.000 4.578.000 3.995.000 2.526.000 2.719.000
Sum opptjent egenkapital 4.474.000 4.125.000 3.496.000 2.277.000 2.463.000
Sum egenkapital 4.504.000 4.155.000 3.526.000 2.307.000 2.493.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 255.000 423.000 469.000 219.000 226.000
Sum gjeld og egenkapital 4.759.000 4.578.000 3.995.000 2.526.000 2.719.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 661.000 2.038.000 2.694.000 934.000 1.179.000
Andre inntekter 205.000 0 0 0 12.000
Driftsinntekter 867.000 2.038.000 2.694.000 934.000 1.191.000
Varekostnad 0 0 -59.000 0
Lønninger -167.000 -877.000 -799.000 -787.000 -805.000
Avskrivning -11.000 -13.000 -17.000 -21.000 -82.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -257.000 -307.000 -307.000 -313.000 -382.000
Driftskostnader -435.000 -1.197.000 -1.123.000 -1.180.000 -1.269.000
Driftsresultat 432.000 841.000 1.572.000 -245.000 -78.000
Finansinntekter 16.000 26.000 13.000 11.000 13.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 15.000 24.000 12.000 10.000 12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 349.000 673.000 1.219.000 -186.000 -54.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 118.000 70.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 43.000 53.000 67.000 83.000 104.000
Sum varige driftsmidler 43.000 53.000 67.000 83.000 104.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 43.000 53.000 67.000 202.000 174.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 37.000 1.144.000 18.000 16.000 10.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.680.000 3.381.000 3.910.000 2.307.000 2.534.000
Sum omløpsmidler 4.716.000 4.525.000 3.928.000 2.324.000 2.545.000
Sum eiendeler 4.759.000 4.578.000 3.995.000 2.526.000 2.719.000
Sum opptjent egenkapital 4.474.000 4.125.000 3.496.000 2.277.000 2.463.000
Sum egenkapital 4.504.000 4.155.000 3.526.000 2.307.000 2.493.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 98.000 191.000 247.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 11.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 157.000 232.000 222.000 219.000 214.000
Sum kortsiktig gjeld 255.000 423.000 469.000 219.000 226.000
Sum gjeld og egenkapital 4.759.000 4.578.000 3.995.000 2.526.000 2.719.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.461.000 4.102.000 3.459.000 2.105.000 2.319.000
Likviditetsgrad 1 18.5 10.7 8.4 10.6 11.3
Likviditetsgrad 2 18.5 10.7 8.4 10.6 11.3
Soliditet 94.6 90.8 88.3 91.3 91.7
Resultatgrad 49.8 41.3 58.4 -26.2 -6.5
Rentedekningsgrad 432.0 420.5 1
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 9.4 18.9 39.7 -9.3 -2.4
Signatur
22.05.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Hege SchøyenStyreleder64
Arild AndersenVaramedlem76
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Hege Schøyen100.0064
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00