Barn I Byen Kulturformidling AS
Juridisk navn:  Barn I Byen Kulturformidling AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55328008
Bellgården 1 Bellgården 1 Fax:
5003 Bergen 5003 Bergen
Fylke: Kommune: www.barnibyen.no
Vestland Bergen
Org.nr: 983201652
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 01.01.2001
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Themaa Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
20,93%
Resultat  
  
88,94%
Egenkapital  
  
-43,1%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.959.000 1.620.000 2.790.000 2.522.000 2.627.000
Resultat: -25.000 -226.000 86.000 -36.000 3.000
Egenkapital: -83.000 -58.000 168.000 93.000 128.000
Regnskap for Barn I Byen Kulturformidling AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.959.000 1.620.000 2.790.000 2.522.000 2.627.000
Driftskostnader -1.984.000 -1.847.000 -2.705.000 -2.557.000 -2.624.000
Driftsresultat -25.000 -227.000 86.000 -35.000 4.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 -1.000 -1.000
Finans 1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Resultat før skatt -25.000 -226.000 86.000 -36.000 3.000
Skattekostnad -10.000 0 0
Årsresultat -25.000 -226.000 76.000 -36.000 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 299.000 399.000 593.000 631.000 604.000
Sum eiendeler 299.000 399.000 593.000 631.000 604.000
Sum opptjent egenkapital -183.000 -158.000 68.000 -7.000 28.000
Sum egenkapital -83.000 -58.000 168.000 93.000 128.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 383.000 457.000 425.000 539.000 475.000
Sum gjeld og egenkapital 300.000 399.000 593.000 632.000 603.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.380.000 1.258.000 2.193.000 1.986.000 1.929.000
Andre inntekter 579.000 362.000 597.000 536.000 698.000
Driftsinntekter 1.959.000 1.620.000 2.790.000 2.522.000 2.627.000
Varekostnad -454.000 -345.000 -589.000 -538.000 -498.000
Lønninger -1.185.000 -1.177.000 -1.675.000 -1.639.000 -1.596.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -345.000 -325.000 -441.000 -380.000 -530.000
Driftskostnader -1.984.000 -1.847.000 -2.705.000 -2.557.000 -2.624.000
Driftsresultat -25.000 -227.000 86.000 -35.000 4.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 -1.000 -1.000
Finans 1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -25.000 -226.000 76.000 -36.000 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 171.000 19.000 119.000 280.000 173.000
Andre fordringer 23.000 58.000 12.000 58.000 49.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 106.000 321.000 463.000 293.000 382.000
Sum omløpsmidler 299.000 399.000 593.000 631.000 604.000
Sum eiendeler 299.000 399.000 593.000 631.000 604.000
Sum opptjent egenkapital -183.000 -158.000 68.000 -7.000 28.000
Sum egenkapital -83.000 -58.000 168.000 93.000 128.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 16.000 30.000 36.000 88.000 71.000
Betalbar skatt 10.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 202.000 64.000 206.000 155.000 245.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 165.000 363.000 173.000 296.000 160.000
Sum kortsiktig gjeld 383.000 457.000 425.000 539.000 475.000
Sum gjeld og egenkapital 300.000 399.000 593.000 632.000 603.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -84.000 -58.000 168.000 92.000 129.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.9 1.4 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 1.4 1.2 1.3
Soliditet -27.7 -14.5 28.3 14.7 21.2
Resultatgrad -1.3 -14.0 3.1 -1.4 0.2
Rentedekningsgrad -227.0 4 4
Gjeldsgrad -4.6 -7.9 2.5 5.8 3.7
Total kapitalrentabilitet -8.3 -56.4 14.7 -5.5 0.7
Signatur
24.03.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Lasse TotlandStyreleder56
Siri Beate BreisteinStyremedlem55
Marianne RyanVaramedlem55
Jens Elmelund KjeldsenVaramedlem55
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Lasse Totland50.0056
Siri Beate Breistein50.0055
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00