Dss Consulting As
Juridisk navn:  Dss Consulting As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51373000
Kanalvegen 5 Kanalvegen 5 Fax: 51978713
4033 Stavanger 4033 Stavanger
Fylke: Kommune: www.dss.no
Rogaland Stavanger
Org.nr: 947961497
Aksjekapital: 225.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 16.06.1988
Foretakstype: AS
Revisor: Idsø & Ravnås Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
56,79%
Resultat  
  
251,28%
Egenkapital  
  
1,82%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 11.679.000 7.449.000 9.928.000 9.272.000 8.037.000
Resultat: 2.891.000 823.000 1.464.000 1.985.000 992.000
Egenkapital: 280.000 275.000 385.000 245.000 521.000
Regnskap for Dss Consulting As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 11.679.000 7.449.000 9.928.000 9.272.000 8.037.000
Driftskostnader -8.781.000 -6.625.000 -8.457.000 -7.272.000 -6.995.000
Driftsresultat 2.898.000 824.000 1.472.000 1.999.000 1.043.000
Finansinntekter 13.000 13.000 13.000 1.000 2.000
Finanskostnader -19.000 -15.000 -21.000 -15.000 -53.000
Finans -6.000 -2.000 -8.000 -14.000 -51.000
Resultat før skatt 2.891.000 823.000 1.464.000 1.985.000 992.000
Skattekostnad -636.000 -183.000 -324.000 -461.000 -173.000
Årsresultat 2.255.000 640.000 1.140.000 1.524.000 818.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 157.000 91.000 167.000 224.000 87.000
Sum omløpsmidler 4.518.000 4.905.000 3.081.000 3.446.000 3.665.000
Sum eiendeler 4.675.000 4.996.000 3.248.000 3.670.000 3.752.000
Sum opptjent egenkapital 55.000 50.000 160.000 20.000 296.000
Sum egenkapital 280.000 275.000 385.000 245.000 521.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.395.000 4.721.000 2.862.000 3.425.000 3.232.000
Sum gjeld og egenkapital 4.675.000 4.996.000 3.247.000 3.670.000 3.753.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.679.000 7.449.000 9.928.000 9.272.000 8.037.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 11.679.000 7.449.000 9.928.000 9.272.000 8.037.000
Varekostnad -1.819.000 -1.192.000 -1.178.000 -1.494.000 -1.082.000
Lønninger -5.730.000 -4.061.000 -5.813.000 -4.447.000 -4.587.000
Avskrivning -72.000 -75.000 -81.000 -26.000 -45.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.160.000 -1.297.000 -1.385.000 -1.305.000 -1.281.000
Driftskostnader -8.781.000 -6.625.000 -8.457.000 -7.272.000 -6.995.000
Driftsresultat 2.898.000 824.000 1.472.000 1.999.000 1.043.000
Finansinntekter 13.000 13.000 13.000 1.000 2.000
Finanskostnader -19.000 -15.000 -21.000 -15.000 -53.000
Finans -6.000 -2.000 -8.000 -14.000 -51.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -2.250.000 -750.000 -1.000.000 -1.800.000 -2.000.000
Årsresultat 2.255.000 640.000 1.140.000 1.524.000 818.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 25.000 31.000 31.000 37.000 64.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 132.000 61.000 136.000 187.000 23.000
Sum varige driftsmidler 132.000 61.000 136.000 187.000 23.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 157.000 91.000 167.000 224.000 87.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.557.000 2.446.000 1.336.000 1.233.000 981.000
Andre fordringer 63.000 59.000 392.000 43.000 317.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.897.000 2.399.000 1.352.000 2.171.000 2.367.000
Sum omløpsmidler 4.518.000 4.905.000 3.081.000 3.446.000 3.665.000
Sum eiendeler 4.675.000 4.996.000 3.248.000 3.670.000 3.752.000
Sum opptjent egenkapital 55.000 50.000 160.000 20.000 296.000
Sum egenkapital 280.000 275.000 385.000 245.000 521.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 177.000 54.000 221.000 106.000 113.000
Betalbar skatt 630.000 183.000 318.000 433.000 154.000
Skyldig offentlige avgifter 830.000 914.000 778.000 680.000 522.000
Utbytte -2.250.000 -750.000 -1.000.000 -1.800.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 508.000 2.821.000 545.000 405.000 442.000
Sum kortsiktig gjeld 4.395.000 4.721.000 2.862.000 3.425.000 3.232.000
Sum gjeld og egenkapital 4.675.000 4.996.000 3.247.000 3.670.000 3.753.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 123.000 184.000 219.000 21.000 433.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.0 1.1 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.0 1.0 1.1 1 1.1
Soliditet 6.0 5.5 11.9 6.7 13.9
Resultatgrad 24.8 11.1 14.8 21.6 1
Rentedekningsgrad 152.5 54.9 70.1 133.3 19.7
Gjeldsgrad 15.7 17.2 7.4 1 6.2
Total kapitalrentabilitet 62.3 16.8 45.7 54.5 27.8
Signatur
31.08.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
31.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Hans-Petter BjørnsenStyreleder61
Bengt SkrettinglandStyremedlem39
Bjørn Rune BjørnsenStyremedlem40
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Vigebo Invest As63.11 
Brb As30.22 
Libem Invest As6.66 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00