Jan Erik Aasterød As
Juridisk navn:  Jan Erik Aasterød As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90189026
Chr. H. Bloms Gate 45 Chr. H. Bloms Gate 45 Fax:
3717 Skien 3717 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 983388507
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 02.05.2001
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Skien Micro As
Utvikling:
Omsetning  
  
-28,73%
Resultat  
  
-500%
Egenkapital  
  
-38,16%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.295.000 1.817.000 3.651.000 2.809.000 2.314.000
Resultat: -464.000 116.000 -29.000 392.000 22.000
Egenkapital: 773.000 1.250.000 1.156.000 1.195.000 952.000
Regnskap for Jan Erik Aasterød As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.295.000 1.817.000 3.651.000 2.809.000 2.314.000
Driftskostnader -1.758.000 -1.702.000 -3.682.000 -2.377.000 -2.272.000
Driftsresultat -463.000 115.000 -32.000 431.000 41.000
Finansinntekter 3.000 11.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -9.000 -40.000 -19.000
Finans -1.000 2.000 2.000 -39.000 -18.000
Resultat før skatt -464.000 116.000 -29.000 392.000 22.000
Skattekostnad -13.000 -22.000 -10.000 -79.000 5.000
Årsresultat -477.000 94.000 -40.000 313.000 28.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 350.000 374.000 369.000 1.350.000 1.315.000
Sum omløpsmidler 831.000 1.140.000 1.774.000 1.311.000 1.098.000
Sum eiendeler 1.181.000 1.514.000 2.143.000 2.661.000 2.413.000
Sum opptjent egenkapital 743.000 1.220.000 1.126.000 1.165.000 852.000
Sum egenkapital 773.000 1.250.000 1.156.000 1.195.000 952.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.077.000 1.196.000
Sum kortsiktig gjeld 408.000 265.000 987.000 388.000 265.000
Sum gjeld og egenkapital 1.181.000 1.515.000 2.143.000 2.660.000 2.413.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.295.000 1.400.000 2.271.000 2.653.000 2.179.000
Andre inntekter 417.000 1.380.000 155.000 135.000
Driftsinntekter 1.295.000 1.817.000 3.651.000 2.809.000 2.314.000
Varekostnad -349.000 -333.000 -657.000 -665.000 -578.000
Lønninger -1.050.000 -887.000 -2.535.000 -1.131.000 -1.130.000
Avskrivning -11.000 -10.000 -8.000 -6.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -348.000 -472.000 -482.000 -575.000 -564.000
Driftskostnader -1.758.000 -1.702.000 -3.682.000 -2.377.000 -2.272.000
Driftsresultat -463.000 115.000 -32.000 431.000 41.000
Finansinntekter 3.000 11.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -9.000 -40.000 -19.000
Finans -1.000 2.000 2.000 -39.000 -18.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.250.000
Årsresultat -477.000 94.000 -40.000 313.000 28.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 329.000 342.000 342.000 95.000 96.000
Fast eiendom 0 1.220.000 1.220.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 21.000 33.000 27.000 36.000 0
Sum varige driftsmidler 21.000 33.000 27.000 1.255.000 1.220.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 350.000 374.000 369.000 1.350.000 1.315.000
Varebeholdning 127.000 113.000 112.000 140.000 132.000
Kundefordringer 0 272.000 144.000
Andre fordringer 75.000 168.000 54.000 75.000 81.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 630.000 859.000 1.608.000 823.000 740.000
Sum omløpsmidler 831.000 1.140.000 1.774.000 1.311.000 1.098.000
Sum eiendeler 1.181.000 1.514.000 2.143.000 2.661.000 2.413.000
Sum opptjent egenkapital 743.000 1.220.000 1.126.000 1.165.000 852.000
Sum egenkapital 773.000 1.250.000 1.156.000 1.195.000 952.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.077.000 1.196.000
Leverandørgjeld 25.000 35.000 4.000 2.000 23.000
Betalbar skatt 22.000 257.000 78.000 0
Skyldig offentlige avgifter 202.000 91.000 535.000 227.000 137.000
Utbytte 0 0 -1.250.000
Annen kortsiktig gjeld 181.000 117.000 190.000 81.000 105.000
Sum kortsiktig gjeld 408.000 265.000 987.000 388.000 265.000
Sum gjeld og egenkapital 1.181.000 1.515.000 2.143.000 2.660.000 2.413.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 423.000 875.000 787.000 923.000 833.000
Likviditetsgrad 1 2.0 4.3 1.8 3 4.1
Likviditetsgrad 2 1.7 3.9 1.7 3 3.6
Soliditet 65.5 82.5 53.9 44.9 39.5
Resultatgrad -35.8 6.3 -0.9 15.3 1.8
Rentedekningsgrad -463.0 115.0 -3.6 10.8 2.2
Gjeldsgrad 0.5 0.2 0.9 1.2 1.5
Total kapitalrentabilitet -39.2 7.8 16.2 1.7
Signatur
12.02.2021
SIGNATUR I FELLESSKAP
AASTERØD LILLEHEIL ANITA JOHA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Jan Erik AasterødStyreleder66
Anita Johanne Lilleheil AasterødVaramedlem60
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Anita Lilleheil Aasterød50.0060
Jan Erik Aasterød50.0066
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00