Ragnhild Og Claus Helbergs Stiftelse
Juridisk navn:  Ragnhild Og Claus Helbergs Stiftelse
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40001868
c/o Den Norske Turistforening Youngstorget 1 c/o Den Norske Turistforening Youngstorget 1 Fax: 22426427
0181 Oslo 181 Oslo
Fylke: Kommune: www.dnt.no
Oslo Oslo
Org.nr: 983414060
Aksjekapital: 342 NOK
Etableringsdato: 23.06.2000
Foretakstype: STI
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1000%
Resultat  
  
90,91%
Egenkapital  
  
-1,57%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 11.000 1.000 15.000 254.000 225.000
Resultat: -4.000 -44.000 3.000 213.000 146.000
Egenkapital: 250.000 254.000 298.000 294.000 82.000
Regnskap for Ragnhild Og Claus Helbergs Stiftelse
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 11.000 1.000 15.000 254.000 225.000
Driftskostnader -15.000 -44.000 -12.000 -41.000 -80.000
Driftsresultat -4.000 -43.000 3.000 213.000 145.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -4.000 -44.000 3.000 213.000 146.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -4.000 -44.000 3.000 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 250.000 254.000 298.000 1.725.000 1.774.000
Sum eiendeler 250.000 254.000 298.000 1.725.000 1.774.000
Sum opptjent egenkapital -91.000 -87.000 -44.000 -47.000 -260.000
Sum egenkapital 250.000 254.000 298.000 294.000 82.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 1.431.000 1.692.000
Sum gjeld og egenkapital 251.000 255.000 298.000 1.726.000 1.774.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 250.000 219.000
Andre inntekter 11.000 1.000 14.000 4.000 6.000
Driftsinntekter 11.000 1.000 15.000 254.000 225.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.000 -44.000 -12.000 -41.000 -80.000
Driftskostnader -15.000 -44.000 -12.000 -41.000 -80.000
Driftsresultat -4.000 -43.000 3.000 213.000 145.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -4.000 -44.000 3.000 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 12.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 250.000 254.000 286.000 1.725.000 1.774.000
Sum omløpsmidler 250.000 254.000 298.000 1.725.000 1.774.000
Sum eiendeler 250.000 254.000 298.000 1.725.000 1.774.000
Sum opptjent egenkapital -91.000 -87.000 -44.000 -47.000 -260.000
Sum egenkapital 250.000 254.000 298.000 294.000 82.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 1.431.000 1.692.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 1.431.000 1.692.000
Sum gjeld og egenkapital 251.000 255.000 298.000 1.726.000 1.774.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 250.000 254.000 298.000 294.000 82.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1
Likviditetsgrad 2 0 0 1.2 1
Soliditet 100.0 1 1 1 4.6
Resultatgrad -36.4 2 83.9 64.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 4.9 20.6
Total kapitalrentabilitet -1.6 -16.9 1 12.3 8.2
Signatur
19.03.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Tor NicolaysenStyreleder70
Knut StørenStyremedlem76
Ragnhild NarumStyremedlem50
Øystein DahleStyremedlem84
Ottar LienStyremedlem72
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00