Helge Bakken AS
Juridisk navn:  Helge Bakken AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48229533
Klemmavegen 4 Klemmavegen 4 Fax:
3550 Gol 3550 Gol
Fylke: Kommune:
Viken Gol
Org.nr: 983449794
Aksjekapital: 320.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 01.01.2001
Foretakstype: AS
Revisor: Per Amund Brenno
Utvikling:
Omsetning  
  
0,81%
Resultat  
  
-61,46%
Egenkapital  
  
3,78%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 12.436.000 12.336.000 12.179.000 10.480.000 10.672.000
Resultat: 279.000 724.000 702.000 276.000 -113.000
Egenkapital: 6.181.000 5.956.000 5.396.000 4.853.000 4.644.000
Regnskap for Helge Bakken AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 12.436.000 12.336.000 12.179.000 10.480.000 10.672.000
Driftskostnader -12.143.000 -11.531.000 -11.377.000 -10.108.000 -10.722.000
Driftsresultat 293.000 805.000 802.000 372.000 -51.000
Finansinntekter 41.000 4.000 3.000 22.000 5.000
Finanskostnader -55.000 -85.000 -103.000 -117.000 -67.000
Finans -14.000 -81.000 -100.000 -95.000 -62.000
Resultat før skatt 279.000 724.000 702.000 276.000 -113.000
Skattekostnad -54.000 -164.000 -159.000 -67.000 17.000
Årsresultat 225.000 559.000 544.000 209.000 -96.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.175.000 6.732.000 5.934.000 6.579.000 7.457.000
Sum omløpsmidler 2.548.000 2.079.000 2.341.000 1.829.000 1.932.000
Sum eiendeler 8.723.000 8.811.000 8.275.000 8.408.000 9.389.000
Sum opptjent egenkapital 5.892.000 5.666.000 5.107.000 4.563.000 4.354.000
Sum egenkapital 6.181.000 5.956.000 5.396.000 4.853.000 4.644.000
Sum langsiktig gjeld 966.000 1.432.000 1.763.000 2.183.000 1.184.000
Sum kortsiktig gjeld 1.576.000 1.424.000 1.115.000 1.372.000 3.561.000
Sum gjeld og egenkapital 8.724.000 8.812.000 8.275.000 8.408.000 9.389.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.156.000 11.916.000 11.979.000 10.480.000 10.257.000
Andre inntekter 280.000 420.000 200.000 0 415.000
Driftsinntekter 12.436.000 12.336.000 12.179.000 10.480.000 10.672.000
Varekostnad -354.000 -344.000 -230.000 -220.000 -105.000
Lønninger -3.884.000 -4.001.000 -3.796.000 -3.475.000 -3.518.000
Avskrivning -2.202.000 -2.127.000 -1.840.000 -1.028.000 -1.933.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -5.703.000 -5.059.000 -5.511.000 -5.385.000 -5.166.000
Driftskostnader -12.143.000 -11.531.000 -11.377.000 -10.108.000 -10.722.000
Driftsresultat 293.000 805.000 802.000 372.000 -51.000
Finansinntekter 41.000 4.000 3.000 22.000 5.000
Finanskostnader -55.000 -85.000 -103.000 -117.000 -67.000
Finans -14.000 -81.000 -100.000 -95.000 -62.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 225.000 559.000 544.000 209.000 -96.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 142.000 210.000
Fast eiendom 32.000 63.000 94.000 125.000 156.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 6.063.000 6.590.000 5.760.000 6.231.000 7.011.000
Sum varige driftsmidler 6.095.000 6.652.000 5.854.000 6.357.000 7.168.000
Sum finansielle anleggsmidler 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
Sum anleggsmidler 6.175.000 6.732.000 5.934.000 6.579.000 7.457.000
Varebeholdning 0 77.000 0
Kundefordringer 1.373.000 1.009.000 924.000 1.041.000 1.383.000
Andre fordringer 64.000 41.000 30.000 29.000 413.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.110.000 1.029.000 1.387.000 682.000 136.000
Sum omløpsmidler 2.548.000 2.079.000 2.341.000 1.829.000 1.932.000
Sum eiendeler 8.723.000 8.811.000 8.275.000 8.408.000 9.389.000
Sum opptjent egenkapital 5.892.000 5.666.000 5.107.000 4.563.000 4.354.000
Sum egenkapital 6.181.000 5.956.000 5.396.000 4.853.000 4.644.000
Sum avsetninger til forpliktelser 93.000 122.000 17.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 569.000
Sum langsiktig gjeld 966.000 1.432.000 1.763.000 2.183.000 1.184.000
Leverandørgjeld 435.000 307.000 322.000 614.000 2.252.000
Betalbar skatt 83.000 59.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 535.000 521.000 373.000 367.000 212.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 523.000 536.000 420.000 390.000 529.000
Sum kortsiktig gjeld 1.576.000 1.424.000 1.115.000 1.372.000 3.561.000
Sum gjeld og egenkapital 8.724.000 8.812.000 8.275.000 8.408.000 9.389.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 972.000 655.000 1.226.000 457.000 -1.629.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.5 2.1 1.3 0.5
Likviditetsgrad 2 1.6 1.5 2.1 1.3 0.5
Soliditet 70.9 67.6 65.2 57.7 49.5
Resultatgrad 2.4 6.5 6.6 3.5 -0.5
Rentedekningsgrad 5.3 9.5 7.8 3.2 -0.8
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.5 0.7 1
Total kapitalrentabilitet 3.8 9.2 9.7 4.7 -0.5
Signatur
08.07.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Helge BakkenStyreleder63
Oddvar TyribakkenVaramedlem51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Helge Bakken100.0063
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00