Steigen Oljeservice AS
Juridisk navn:  Steigen Oljeservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75778670
Helnessund Fax: 75778673
8285 Leines 8285 Leines
Fylke: Kommune:
Nordland Steigen
Org.nr: 948235757
Aksjekapital: 1.100.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 04.08.1988
Foretakstype: AS
Revisor: Fauske Revisjon AS
Regnskapsfører: Økoråd Nordsalten As
Utvikling:
Omsetning  
  
-14,15%
Resultat  
  
6,36%
Egenkapital  
  
-76,87%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 39.279.000 45.751.000 48.360.000 47.048.000 37.578.000
Resultat: -206.000 -220.000 -23.000 62.000 54.000
Egenkapital: 62.000 268.000 488.000 511.000 449.000
Regnskap for Steigen Oljeservice AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 39.279.000 45.751.000 48.360.000 47.048.000 37.578.000
Driftskostnader -39.219.000 -45.859.000 -48.353.000 -46.922.000 -37.462.000
Driftsresultat 60.000 -109.000 7.000 127.000 115.000
Finansinntekter 51.000 113.000 97.000 61.000 203.000
Finanskostnader -317.000 -224.000 -127.000 -125.000 -264.000
Finans -266.000 -111.000 -30.000 -64.000 -61.000
Resultat før skatt -206.000 -220.000 -23.000 62.000 54.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -206.000 -220.000 -23.000 62.000 54.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.012.000 2.143.000 1.952.000 2.151.000 2.152.000
Sum omløpsmidler 7.820.000 8.141.000 9.093.000 7.081.000 7.199.000
Sum eiendeler 9.832.000 10.284.000 11.045.000 9.232.000 9.351.000
Sum opptjent egenkapital -1.038.000 -832.000 -612.000 -589.000 -651.000
Sum egenkapital 62.000 268.000 488.000 511.000 449.000
Sum langsiktig gjeld 240.000 36.000 128.000 253.000 372.000
Sum kortsiktig gjeld 9.530.000 9.980.000 10.430.000 8.467.000 8.529.000
Sum gjeld og egenkapital 9.832.000 10.284.000 11.046.000 9.231.000 9.350.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 38.743.000 45.526.000 48.330.000 46.659.000 37.505.000
Andre inntekter 536.000 224.000 30.000 389.000 73.000
Driftsinntekter 39.279.000 45.751.000 48.360.000 47.048.000 37.578.000
Varekostnad -29.876.000 -35.887.000 -38.669.000 -37.310.000 -28.873.000
Lønninger -3.920.000 -3.992.000 -3.994.000 -3.824.000 -3.343.000
Avskrivning -281.000 -324.000 -319.000 -292.000 -297.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.142.000 -5.656.000 -5.371.000 -5.496.000 -4.949.000
Driftskostnader -39.219.000 -45.859.000 -48.353.000 -46.922.000 -37.462.000
Driftsresultat 60.000 -109.000 7.000 127.000 115.000
Finansinntekter 51.000 113.000 97.000 61.000 203.000
Finanskostnader -317.000 -224.000 -127.000 -125.000 -264.000
Finans -266.000 -111.000 -30.000 -64.000 -61.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -206.000 -220.000 -23.000 62.000 54.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.212.000 1.353.000 1.118.000 1.134.000 1.023.000
Driftsløsøre 485.000 449.000 402.000 476.000 826.000
Sum varige driftsmidler 1.697.000 1.802.000 1.520.000 1.610.000 1.849.000
Sum finansielle anleggsmidler 315.000 341.000 432.000 540.000 304.000
Sum anleggsmidler 2.012.000 2.143.000 1.952.000 2.151.000 2.152.000
Varebeholdning 4.270.000 5.083.000 3.976.000 3.653.000 2.850.000
Kundefordringer 3.031.000 2.514.000 4.491.000 2.840.000 3.483.000
Andre fordringer 390.000 405.000 244.000 307.000 245.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 129.000 139.000 383.000 282.000 620.000
Sum omløpsmidler 7.820.000 8.141.000 9.093.000 7.081.000 7.199.000
Sum eiendeler 9.832.000 10.284.000 11.045.000 9.232.000 9.351.000
Sum opptjent egenkapital -1.038.000 -832.000 -612.000 -589.000 -651.000
Sum egenkapital 62.000 268.000 488.000 511.000 449.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.004.000 2.243.000 3.096.000 2.169.000 2.526.000
Sum langsiktig gjeld 240.000 36.000 128.000 253.000 372.000
Leverandørgjeld 6.722.000 7.153.000 6.586.000 5.341.000 4.882.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 392.000 204.000 338.000 411.000 142.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 411.000 380.000 410.000 547.000 980.000
Sum kortsiktig gjeld 9.530.000 9.980.000 10.430.000 8.467.000 8.529.000
Sum gjeld og egenkapital 9.832.000 10.284.000 11.046.000 9.231.000 9.350.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.710.000 -1.839.000 -1.337.000 -1.386.000 -1.330.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 0.4 0.3 0.5 0.4 0.5
Soliditet 0.6 2.6 4.4 5.5 4.8
Resultatgrad 0.2 -0.2 0 0.3 0.3
Rentedekningsgrad 0.2 -0.5 0.1 1 0.4
Gjeldsgrad 157.6 37.4 21.6 17.1 19.8
Total kapitalrentabilitet 1.1 0 0.9 2 3.4
Signatur
26.02.2016
STYRETS FORMANN ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Jørn Otto OlsenStyreleder60
Frank Steinar EidissenStyremedlem53
Inge Leif HansenStyremedlem71
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Vestfjord Brønnbåtservice As18.18 
Steigen Sjømat As9.09 
Jørn Otto Olsen71.9360
Inge Leif Hansen0.7971
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00