Bekkjarvik Sport Og Fritid AS
Juridisk navn:  Bekkjarvik Sport Og Fritid AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56180856
Fax: 56180819
5397 Bekkjarvik 5397 Bekkjarvik
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 983569250
Aksjekapital: 570.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 26.07.2001
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
11,79%
Resultat  
  
141,55%
Egenkapital  
  
87,19%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.226.000 4.675.000 4.759.000 4.368.000 4.493.000
Resultat: 529.000 219.000 -87.000 387.000 -161.000
Egenkapital: 745.000 398.000 -235.000 -149.000 -535.000
Regnskap for Bekkjarvik Sport Og Fritid AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.226.000 4.675.000 4.759.000 4.368.000 4.493.000
Driftskostnader -4.684.000 -4.422.000 -4.801.000 -3.938.000 -4.593.000
Driftsresultat 542.000 254.000 -42.000 431.000 -101.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -13.000 -35.000 -45.000 -44.000 -59.000
Finans -12.000 -35.000 -45.000 -44.000 -59.000
Resultat før skatt 529.000 219.000 -87.000 387.000 -161.000
Skattekostnad -82.000 0 0 0 0
Årsresultat 447.000 219.000 -87.000 387.000 -161.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 6.000
Sum omløpsmidler 1.358.000 1.211.000 1.241.000 1.226.000 947.000
Sum eiendeler 1.358.000 1.211.000 1.241.000 1.226.000 953.000
Sum opptjent egenkapital 175.000 -172.000 -805.000 -719.000 -1.105.000
Sum egenkapital 745.000 398.000 -235.000 -149.000 -535.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 612.000 813.000 1.476.000 1.375.000 1.488.000
Sum gjeld og egenkapital 1.357.000 1.211.000 1.241.000 1.226.000 953.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.223.000 4.675.000 4.759.000 4.357.000 4.493.000
Andre inntekter 3.000 0 0 11.000 0
Driftsinntekter 5.226.000 4.675.000 4.759.000 4.368.000 4.493.000
Varekostnad -3.186.000 -2.905.000 -3.292.000 -2.338.000 -2.782.000
Lønninger -901.000 -949.000 -947.000 -980.000 -1.053.000
Avskrivning 0 0 -6.000 -23.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -597.000 -568.000 -562.000 -614.000 -735.000
Driftskostnader -4.684.000 -4.422.000 -4.801.000 -3.938.000 -4.593.000
Driftsresultat 542.000 254.000 -42.000 431.000 -101.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -13.000 -35.000 -45.000 -44.000 -59.000
Finans -12.000 -35.000 -45.000 -44.000 -59.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -100.000 0 0 0 0
Årsresultat 447.000 219.000 -87.000 387.000 -161.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 6.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 6.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 6.000
Varebeholdning 1.056.000 1.041.000 987.000 1.133.000 749.000
Kundefordringer 50.000 23.000 74.000 10.000 95.000
Andre fordringer 48.000 19.000 26.000 56.000 69.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 204.000 128.000 154.000 27.000 35.000
Sum omløpsmidler 1.358.000 1.211.000 1.241.000 1.226.000 947.000
Sum eiendeler 1.358.000 1.211.000 1.241.000 1.226.000 953.000
Sum opptjent egenkapital 175.000 -172.000 -805.000 -719.000 -1.105.000
Sum egenkapital 745.000 398.000 -235.000 -149.000 -535.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 149.000 220.000 173.000 197.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 42.000 279.000 795.000 917.000 1.058.000
Betalbar skatt 82.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 232.000 213.000 257.000 175.000 93.000
Utbytte -100.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 156.000 172.000 204.000 110.000 140.000
Sum kortsiktig gjeld 612.000 813.000 1.476.000 1.375.000 1.488.000
Sum gjeld og egenkapital 1.357.000 1.211.000 1.241.000 1.226.000 953.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 746.000 398.000 -235.000 -149.000 -541.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.5 0.8 0.9 0.6
Likviditetsgrad 2 0.5 0.2 0.2 0.1 0.1
Soliditet 54.9 32.9 -18.9 -12.2 -56.1
Resultatgrad 10.4 5.4 -0.9 9.9 -2.2
Rentedekningsgrad 41.7 7.3 -0.9 9.8 -1.7
Gjeldsgrad 0.8 2 -6.3 -9.2 -2.8
Total kapitalrentabilitet 40.0 2 -3.4 35.2 -10.6
Signatur
13.12.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
13.12.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Hege StorebøStyreleder48
Nina Ranvei StorebøStyremedlem60
Atle FlatjordVaramedlem60
Øystein AndersenVaramedlem53
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Nina Ranvei Storebø50.0060
Hege Storebø50.0048
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00