Standard Online AS
Juridisk navn:  Standard Online AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67838700
Postboks 252 Lilleakerveien 2A Fax: 67838701
1326 Lysaker 283 Oslo
Fylke: Kommune: www.standard.no
Oslo Oslo
Org.nr: 983615031
Aksjekapital: 3.000.000 NOK
Antall ansatte: 26
Etableringsdato: 30.05.2001
Foretakstype: AS
Tidligere navn: pronorm as
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Scanaccount AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7,12%
Resultat  
  
49,64%
Egenkapital  
  
24,68%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 168.477.000 157.285.000 151.510.000 142.829.000 133.236.000
Resultat: 11.606.000 7.756.000 5.832.000 4.770.000 6.374.000
Egenkapital: 46.792.000 37.529.000 31.350.000 26.356.000 22.214.000
Regnskap for Standard Online AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 168.477.000 157.285.000 151.510.000 142.829.000 133.236.000
Driftskostnader -156.937.000 -150.601.000 -145.820.000 -137.967.000 -126.909.000
Driftsresultat 11.539.000 6.684.000 5.690.000 4.862.000 6.327.000
Finansinntekter 335.000 1.153.000 437.000 270.000 284.000
Finanskostnader -269.000 -81.000 -295.000 -362.000 -237.000
Finans 66.000 1.072.000 142.000 -92.000 47.000
Resultat før skatt 11.606.000 7.756.000 5.832.000 4.770.000 6.374.000
Skattekostnad -2.343.000 -1.577.000 -838.000 -628.000 -766.000
Årsresultat 9.263.000 6.179.000 4.994.000 4.142.000 5.608.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 36.843.000 32.128.000 26.983.000 22.010.000 16.713.000
Sum omløpsmidler 25.552.000 23.432.000 17.537.000 20.061.000 21.126.000
Sum eiendeler 62.395.000 55.560.000 44.520.000 42.071.000 37.839.000
Sum opptjent egenkapital 43.792.000 34.529.000 28.350.000 23.356.000 19.214.000
Sum egenkapital 46.792.000 37.529.000 31.350.000 26.356.000 22.214.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15.604.000 18.031.000 13.171.000 15.716.000 15.625.000
Sum gjeld og egenkapital 62.396.000 55.560.000 44.521.000 42.072.000 37.839.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 168.477.000 157.285.000 151.510.000 142.829.000 133.236.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 168.477.000 157.285.000 151.510.000 142.829.000 133.236.000
Varekostnad -109.442.000 -107.226.000 -102.149.000 -95.559.000 -86.932.000
Lønninger -23.875.000 -22.743.000 -20.778.000 -18.479.000 -18.971.000
Avskrivning -516.000 -133.000 -2.481.000 -2.314.000 -2.549.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -23.104.000 -20.499.000 -20.412.000 -21.615.000 -18.457.000
Driftskostnader -156.937.000 -150.601.000 -145.820.000 -137.967.000 -126.909.000
Driftsresultat 11.539.000 6.684.000 5.690.000 4.862.000 6.327.000
Finansinntekter 335.000 1.153.000 437.000 270.000 284.000
Finanskostnader -269.000 -81.000 -295.000 -362.000 -237.000
Finans 66.000 1.072.000 142.000 -92.000 47.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 9.263.000 6.179.000 4.994.000 4.142.000 5.608.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 35.788.000 30.557.000 26.718.000 21.530.000 16.605.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.055.000 1.571.000 266.000 480.000 108.000
Sum varige driftsmidler 1.055.000 1.571.000 266.000 480.000 108.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 36.843.000 32.128.000 26.983.000 22.010.000 16.713.000
Varebeholdning 159.000 187.000 181.000 205.000 281.000
Kundefordringer 2.968.000 5.444.000 4.247.000 5.530.000 3.029.000
Andre fordringer 1.345.000 2.008.000 1.809.000 2.858.000 4.962.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 21.080.000 15.792.000 11.300.000 11.467.000 12.855.000
Sum omløpsmidler 25.552.000 23.432.000 17.537.000 20.061.000 21.126.000
Sum eiendeler 62.395.000 55.560.000 44.520.000 42.071.000 37.839.000
Sum opptjent egenkapital 43.792.000 34.529.000 28.350.000 23.356.000 19.214.000
Sum egenkapital 46.792.000 37.529.000 31.350.000 26.356.000 22.214.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 7.999.000 11.216.000 6.956.000 10.483.000 7.164.000
Betalbar skatt 1.477.000 1.022.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.671.000 1.740.000 1.588.000 1.448.000 2.893.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.456.000 4.054.000 4.627.000 3.785.000 5.569.000
Sum kortsiktig gjeld 15.604.000 18.031.000 13.171.000 15.716.000 15.625.000
Sum gjeld og egenkapital 62.396.000 55.560.000 44.521.000 42.072.000 37.839.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.948.000 5.401.000 4.366.000 4.345.000 5.501.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.3 1.3 1.3 1.4
Likviditetsgrad 2 1.6 1.3 1.3 1.3 1.3
Soliditet 75.0 67.5 70.4 62.6 58.7
Resultatgrad 6.8 4.2 3.8 3.4 4.7
Rentedekningsgrad 42.9 82.5 19.3 13.4 26.7
Gjeldsgrad 0.3 0.5 0.4 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet 19.0 14.1 13.8 12.2 17.5
Signatur
26.04.2022
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
12.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Jacob MehusStyreleder57
Leif Tronstad AanensenNestleder55
Shiraz Naveed AbidStyremedlem42
Ann-Kristin VasseljenStyremedlem42
Fred Arne ThorbjørnsenObservatør50
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Norsk Elektroteknisk Komite20.00 
Standard Norge80.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00