Dalsgård As
Juridisk navn:  Dalsgård As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93463555
Postboks 58 Sandsli Nordeidevegen 51B Fax: 55229397
5861 Bergen 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 983651232
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 01.07.2001
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
192,31%
Resultat  
  
-30%
Egenkapital  
  
10,64%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 38.000 13.000 0 0 0
Resultat: 7.000 10.000 0 0 0
Egenkapital: 52.000 47.000 -141.000 -530.000 -530.000
Regnskap for Dalsgård As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 38.000 13.000 0 0 0
Driftskostnader -31.000 -4.000 0 0 0
Driftsresultat 7.000 10.000 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 7.000 10.000 0 0 0
Skattekostnad -1.000 -2.000 0 0 0
Årsresultat 5.000 8.000 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.100.000 1.100.000 0 3.000 3.000
Sum omløpsmidler 239.000 15.000 2.000 0 0
Sum eiendeler 1.339.000 1.115.000 2.000 3.000 3.000
Sum opptjent egenkapital -48.000 -53.000 -241.000 -630.000 -630.000
Sum egenkapital 52.000 47.000 -141.000 -530.000 -530.000
Sum langsiktig gjeld 924.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 363.000 1.069.000 143.000 534.000 534.000
Sum gjeld og egenkapital 1.339.000 1.116.000 2.000 4.000 4.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 38.000 13.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 38.000 13.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -31.000 -4.000 0 0 0
Driftskostnader -31.000 -4.000 0 0 0
Driftsresultat 7.000 10.000 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 5.000 8.000 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 3.000 3.000
Fast eiendom 1.100.000 1.100.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.100.000 1.100.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.100.000 1.100.000 0 3.000 3.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 14.000 13.000 0 0 0
Andre fordringer 219.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 6.000 2.000 2.000 0 0
Sum omløpsmidler 239.000 15.000 2.000 0 0
Sum eiendeler 1.339.000 1.115.000 2.000 3.000 3.000
Sum opptjent egenkapital -48.000 -53.000 -241.000 -630.000 -630.000
Sum egenkapital 52.000 47.000 -141.000 -530.000 -530.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 924.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 1.000 2.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 362.000 1.067.000 143.000 534.000 534.000
Sum kortsiktig gjeld 363.000 1.069.000 143.000 534.000 534.000
Sum gjeld og egenkapital 1.339.000 1.116.000 2.000 4.000 4.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -124.000 -1.054.000 -141.000 -534.000 -534.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0 0 0 0
Likviditetsgrad 2 0.7 0 0 0 0
Soliditet 3.9 4.2
Resultatgrad 18.4 76.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 24.8 22.7
Total kapitalrentabilitet 0.5 0.9 0 0 0
Signatur
09.12.2019
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.12.2019
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Eigil Steinar HenriksenStyreleder74
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Eigil Steinar Henriksen100.0074
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00