Paratus Media AS
Juridisk navn:  Paratus Media AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90052993
Nedre Storgate 23 Gråbeinsletta 31 Fax: 32889181
3015 Drammen 3030 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 983701183
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 15.06.2001
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-49,41%
Resultat  
  
-155,23%
Egenkapital  
  
-27,88%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.194.000 2.360.000 446.000 2.001.000 2.891.000
Resultat: -952.000 -373.000 -862.000 -328.000 -182.000
Egenkapital: -4.367.000 -3.415.000 -3.043.000 -2.180.000 -1.853.000
Regnskap for Paratus Media AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.194.000 2.360.000 446.000 2.001.000 2.891.000
Driftskostnader -1.904.000 -2.731.000 -1.306.000 -2.315.000 -3.034.000
Driftsresultat -710.000 -371.000 -859.000 -313.000 -144.000
Finansinntekter 3.000 0 1.000 0
Finanskostnader -244.000 -1.000 -3.000 -15.000 -38.000
Finans -241.000 -1.000 -3.000 -14.000 -38.000
Resultat før skatt -952.000 -373.000 -862.000 -328.000 -182.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -952.000 -373.000 -862.000 -328.000 -182.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 632.000 181.000 231.000 353.000 465.000
Sum omløpsmidler 622.000 439.000 2.258.000 1.604.000 1.451.000
Sum eiendeler 1.254.000 620.000 2.489.000 1.957.000 1.916.000
Sum opptjent egenkapital -4.675.000 -3.723.000 -3.351.000 -2.489.000 -2.161.000
Sum egenkapital -4.367.000 -3.415.000 -3.043.000 -2.180.000 -1.853.000
Sum langsiktig gjeld 5.241.000 3.945.000 4.595.000 3.561.000 3.491.000
Sum kortsiktig gjeld 380.000 90.000 937.000 577.000 278.000
Sum gjeld og egenkapital 1.254.000 620.000 2.489.000 1.957.000 1.916.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.138.000 2.360.000 444.000 1.960.000 2.891.000
Andre inntekter 55.000 3.000 42.000 0
Driftsinntekter 1.194.000 2.360.000 446.000 2.001.000 2.891.000
Varekostnad -689.000 -1.773.000 -251.000 -1.199.000 -1.864.000
Lønninger -879.000 -614.000 -756.000 -740.000 -741.000
Avskrivning -91.000 -51.000 -122.000 -74.000 -99.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -245.000 -293.000 -177.000 -302.000 -330.000
Driftskostnader -1.904.000 -2.731.000 -1.306.000 -2.315.000 -3.034.000
Driftsresultat -710.000 -371.000 -859.000 -313.000 -144.000
Finansinntekter 3.000 0 1.000 0
Finanskostnader -244.000 -1.000 -3.000 -15.000 -38.000
Finans -241.000 -1.000 -3.000 -14.000 -38.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -952.000 -373.000 -862.000 -328.000 -182.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 308.000 166.000 194.000 222.000 250.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 324.000 15.000 37.000 131.000 215.000
Sum varige driftsmidler 632.000 181.000 231.000 353.000 465.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 632.000 181.000 231.000 353.000 465.000
Varebeholdning 478.000 303.000 1.397.000 1.164.000 1.338.000
Kundefordringer 113.000 845.000 398.000 38.000
Andre fordringer 64.000 5.000 7.000 25.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 79.000 23.000 11.000 36.000 51.000
Sum omløpsmidler 622.000 439.000 2.258.000 1.604.000 1.451.000
Sum eiendeler 1.254.000 620.000 2.489.000 1.957.000 1.916.000
Sum opptjent egenkapital -4.675.000 -3.723.000 -3.351.000 -2.489.000 -2.161.000
Sum egenkapital -4.367.000 -3.415.000 -3.043.000 -2.180.000 -1.853.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.241.000 3.945.000 4.595.000 3.561.000 3.491.000
Leverandørgjeld 229.000 -14.000 792.000 461.000 -7.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 70.000 47.000 71.000 46.000 66.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 81.000 57.000 74.000 69.000 219.000
Sum kortsiktig gjeld 380.000 90.000 937.000 577.000 278.000
Sum gjeld og egenkapital 1.254.000 620.000 2.489.000 1.957.000 1.916.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 242.000 349.000 1.321.000 1.027.000 1.173.000
Likviditetsgrad 1 1.6 4.9 2.4 2.8 5.2
Likviditetsgrad 2 0.4 1.5 0.9 0.8 0.4
Soliditet -348.2 -550.8 -122.3 -111.3 -96.7
Resultatgrad -59.5 -15.7 -192.6 -15.6
Rentedekningsgrad -2.9 -371.0 -286.3 -20.9 -3.8
Gjeldsgrad -1.3 -1.2 -1.8 -1.9
Total kapitalrentabilitet -56.4 -59.8 -34.5 -15.9 -7.5
Signatur
02.06.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.06.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Odd HyttedalenStyreleder52
Oddrun Merethe HyttedalenVaramedlem51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Loupchamp Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00