NaviCom AS
Juridisk navn:  Eg Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33795300
Nils Hansens Vei 8 Nils Hansens Vei 8 Fax:
0667 Oslo 667 Oslo
Fylke: Kommune: www.navicom.no
Oslo Oslo
Org.nr: 983781233
Aksjekapital: 2.400.000 NOK
Antall ansatte: 59
Etableringsdato: 31.08.2001
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Re-visjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
7,33%
Resultat  
  
352,36%
Egenkapital  
  
80,41%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 151.609.000 141.257.000 194.013.000 323.339.000 303.035.000
Resultat: 75.634.000 16.720.000 22.663.000 -11.866.000 -6.031.000
Egenkapital: 189.215.000 104.882.000 55.292.000 37.664.000 42.938.000
Regnskap for NaviCom AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 151.609.000 141.257.000 194.013.000 323.339.000 303.035.000
Driftskostnader -108.283.000 -107.881.000 -151.056.000 -335.360.000 -309.857.000
Driftsresultat 43.326.000 33.377.000 42.957.000 -12.021.000 -6.823.000
Finansinntekter 71.158.000 55.842.000 3.254.000 1.948.000 1.736.000
Finanskostnader -38.851.000 -72.499.000 -23.549.000 -1.793.000 -944.000
Finans 32.307.000 -16.657.000 -20.295.000 155.000 792.000
Resultat før skatt 75.634.000 16.720.000 22.663.000 -11.866.000 -6.031.000
Skattekostnad -6.301.000 -1.319.000 -5.034.000 2.557.000 1.445.000
Årsresultat 69.333.000 15.401.000 17.628.000 -9.309.000 -4.586.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 814.891.000 614.318.000 457.737.000 21.610.000 27.601.000
Sum omløpsmidler 111.889.000 111.263.000 108.360.000 109.959.000 96.976.000
Sum eiendeler 926.780.000 725.581.000 566.097.000 131.569.000 124.577.000
Sum opptjent egenkapital 121.217.000 51.884.000 33.686.000 16.058.000 21.332.000
Sum egenkapital 189.215.000 104.882.000 55.292.000 37.664.000 42.938.000
Sum langsiktig gjeld 545.898.000 458.367.000 357.364.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 191.666.000 162.331.000 153.440.000 93.905.000 81.639.000
Sum gjeld og egenkapital 926.779.000 725.580.000 566.096.000 131.569.000 124.577.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 151.358.000 140.432.000 171.070.000 323.339.000 303.035.000
Andre inntekter 252.000 826.000 22.943.000 0 0
Driftsinntekter 151.609.000 141.257.000 194.013.000 323.339.000 303.035.000
Varekostnad -25.083.000 -25.967.000 -34.184.000 -83.502.000 -67.915.000
Lønninger -49.817.000 -56.058.000 -85.849.000 -187.435.000 -186.328.000
Avskrivning -3.071.000 -2.036.000 -3.309.000 -8.589.000 -7.103.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -30.312.000 -23.820.000 -27.714.000 -55.834.000 -48.511.000
Driftskostnader -108.283.000 -107.881.000 -151.056.000 -335.360.000 -309.857.000
Driftsresultat 43.326.000 33.377.000 42.957.000 -12.021.000 -6.823.000
Finansinntekter 71.158.000 55.842.000 3.254.000 1.948.000 1.736.000
Finanskostnader -38.851.000 -72.499.000 -23.549.000 -1.793.000 -944.000
Finans 32.307.000 -16.657.000 -20.295.000 155.000 792.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 69.333.000 15.401.000 17.628.000 -9.309.000 -4.586.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 12.961.000 6.070.000 2.351.000 19.691.000 25.595.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 104.000 1.064.000 1.257.000 1.307.000 1.065.000
Driftsløsøre 1.696.000 421.000 396.000 612.000 941.000
Sum varige driftsmidler 1.800.000 1.485.000 1.653.000 1.919.000 2.006.000
Sum finansielle anleggsmidler 800.130.000 606.762.000 453.733.000 0 0
Sum anleggsmidler 814.891.000 614.318.000 457.737.000 21.610.000 27.601.000
Varebeholdning 395.000 123.000 170.000 236.000
Kundefordringer 15.240.000 18.863.000 24.092.000 47.347.000 35.384.000
Andre fordringer 95.883.000 90.120.000 81.499.000 24.983.000 23.873.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 766.000 1.885.000 1.967.000 35.565.000 32.548.000
Sum omløpsmidler 111.889.000 111.263.000 108.360.000 109.959.000 96.976.000
Sum eiendeler 926.780.000 725.581.000 566.097.000 131.569.000 124.577.000
Sum opptjent egenkapital 121.217.000 51.884.000 33.686.000 16.058.000 21.332.000
Sum egenkapital 189.215.000 104.882.000 55.292.000 37.664.000 42.938.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.761.000 2.614.000 2.101.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 545.898.000 458.367.000 357.364.000 0 0
Leverandørgjeld 8.445.000 5.679.000 11.834.000 18.317.000 18.096.000
Betalbar skatt 6.965.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 11.417.000 6.455.000 8.148.000 22.312.000 19.839.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 27.174.000 21.876.000 21.251.000 48.630.000 43.164.000
Sum kortsiktig gjeld 191.666.000 162.331.000 153.440.000 93.905.000 81.639.000
Sum gjeld og egenkapital 926.779.000 725.580.000 566.096.000 131.569.000 124.577.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -79.777.000 -51.068.000 -45.080.000 16.054.000 15.337.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.7 0.7 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 0.6 0.7 0.7 1.2 1.2
Soliditet 20.4 14.5 9.8 28.6 34.5
Resultatgrad 28.6 23.6 22.1 -3.7 -2.3
Rentedekningsgrad 1.1 0.5 1.8 -6.7 -7.2
Gjeldsgrad 3.9 5.9 9.2 2.5 1.9
Total kapitalrentabilitet 12.4 12.3 8.2 -7.7 -4.1
Signatur
05.04.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
05.04.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Mikkel BardramStyreleder45
Henrik HansenStyremedlem48
Michael Moyell JuulStyremedlem48
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Eg As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00