Strømmen AS
Juridisk navn:  Strømmen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33336690
Kilengaten 31 Kilengaten 31 Fax: 33325137
3117 Tønsberg 3117 Tønsberg
Fylke: Kommune: www.strommen.no
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 948926814
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 07.11.1988
Foretakstype: AS
Revisor: Enter Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6,38%
Resultat  
  
-18,23%
Egenkapital  
  
5,95%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 42.738.000 45.650.000 39.823.000 26.950.000 21.563.000
Resultat: 2.857.000 3.494.000 2.767.000 2.089.000 941.000
Egenkapital: 4.063.000 3.835.000 3.147.000 3.044.000 4.777.000
Regnskap for Strømmen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 42.738.000 45.650.000 39.823.000 26.950.000 21.563.000
Driftskostnader -39.849.000 -42.025.000 -36.870.000 -24.945.000 -20.596.000
Driftsresultat 2.890.000 3.625.000 2.954.000 2.004.000 967.000
Finansinntekter 136.000 95.000 48.000 190.000 166.000
Finanskostnader -170.000 -227.000 -235.000 -106.000 -193.000
Finans -34.000 -132.000 -187.000 84.000 -27.000
Resultat før skatt 2.857.000 3.494.000 2.767.000 2.089.000 941.000
Skattekostnad -629.000 -806.000 -664.000 -522.000 -255.000
Årsresultat 2.228.000 2.688.000 2.103.000 1.567.000 686.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.770.000 1.057.000 1.558.000 1.219.000 823.000
Sum omløpsmidler 11.252.000 10.896.000 13.511.000 8.421.000 6.216.000
Sum eiendeler 13.022.000 11.953.000 15.069.000 9.640.000 7.039.000
Sum opptjent egenkapital 3.963.000 3.735.000 3.047.000 2.944.000 4.677.000
Sum egenkapital 4.063.000 3.835.000 3.147.000 3.044.000 4.777.000
Sum langsiktig gjeld 499.000 298.000 660.000 378.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 8.460.000 7.820.000 11.262.000 6.217.000 2.260.000
Sum gjeld og egenkapital 13.022.000 11.953.000 15.069.000 9.639.000 7.038.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 41.174.000 43.606.000 38.613.000 25.587.000 20.294.000
Andre inntekter 1.564.000 2.044.000 1.210.000 1.364.000 1.269.000
Driftsinntekter 42.738.000 45.650.000 39.823.000 26.950.000 21.563.000
Varekostnad -31.659.000 -35.496.000 -31.287.000 -20.524.000 -16.720.000
Lønninger -3.184.000 -4.024.000 -3.423.000 -2.673.000 -2.304.000
Avskrivning -483.000 -376.000 -347.000 -255.000 -166.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.523.000 -2.129.000 -1.813.000 -1.493.000 -1.406.000
Driftskostnader -39.849.000 -42.025.000 -36.870.000 -24.945.000 -20.596.000
Driftsresultat 2.890.000 3.625.000 2.954.000 2.004.000 967.000
Finansinntekter 136.000 95.000 48.000 190.000 166.000
Finanskostnader -170.000 -227.000 -235.000 -106.000 -193.000
Finans -34.000 -132.000 -187.000 84.000 -27.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -1.800.000 0
Årsresultat 2.228.000 2.688.000 2.103.000 1.567.000 686.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 43.000 47.000 2.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 892.000 403.000
Driftsløsøre 1.724.000 1.007.000 1.552.000 323.000 417.000
Sum varige driftsmidler 1.724.000 1.007.000 1.552.000 1.216.000 820.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum anleggsmidler 1.770.000 1.057.000 1.558.000 1.219.000 823.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 7.349.000 7.734.000 10.391.000 3.822.000 1.895.000
Andre fordringer 426.000 853.000 1.075.000 1.661.000 983.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.477.000 2.308.000 2.045.000 2.938.000 3.338.000
Sum omløpsmidler 11.252.000 10.896.000 13.511.000 8.421.000 6.216.000
Sum eiendeler 13.022.000 11.953.000 15.069.000 9.640.000 7.039.000
Sum opptjent egenkapital 3.963.000 3.735.000 3.047.000 2.944.000 4.677.000
Sum egenkapital 4.063.000 3.835.000 3.147.000 3.044.000 4.777.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 18.000 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 499.000 298.000 660.000 378.000 1.000
Leverandørgjeld 3.856.000 2.736.000 5.947.000 3.047.000 1.108.000
Betalbar skatt 625.000 851.000 684.000 506.000 256.000
Skyldig offentlige avgifter 1.509.000 1.687.000 2.092.000 529.000 331.000
Utbytte -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -1.800.000 0
Annen kortsiktig gjeld 469.000 546.000 539.000 336.000 565.000
Sum kortsiktig gjeld 8.460.000 7.820.000 11.262.000 6.217.000 2.260.000
Sum gjeld og egenkapital 13.022.000 11.953.000 15.069.000 9.639.000 7.038.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.792.000 3.076.000 2.249.000 2.204.000 3.956.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.4 1.2 1.4 2.8
Likviditetsgrad 2 1.3 1.4 1.2 1.4 2.8
Soliditet 31.2 32.1 20.9 31.6 67.9
Resultatgrad 6.8 7.9 7.4 7.4 4.5
Rentedekningsgrad 1 1 12.6 18.9 5.9
Gjeldsgrad 2.2 2.1 3.8 2.2 0.5
Total kapitalrentabilitet 23.2 31.1 19.9 22.8 16.1
Signatur
20.03.2014
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Harald BergStyreleder63
Eva Agneta BergStyremedlem62
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Strømmen Group As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00