Tyrifjord Hotell As
Juridisk navn:  Tyrifjord Hotell As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32778400
Postboks 172 Sundveien Fax: 32778401
3371 Vikersund 3370 Vikersund
Fylke: Kommune: www.tyrifjord.no
Viken Modum
Org.nr: 950050306
Aksjekapital: 770.000 NOK
Antall ansatte: 52
Etableringsdato: 28.11.1988
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
45,64%
Resultat  
  
1275,3%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 25.307.000 17.376.000 26.119.000 26.289.000 24.639.000
Resultat: 4.621.000 336.000 -803.000 3.161.000 2.468.000
Egenkapital: 6.436.000 6.436.000 9.219.000 9.108.000 6.680.000
Regnskap for Tyrifjord Hotell As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 25.307.000 17.376.000 26.119.000 26.289.000 24.639.000
Driftskostnader -20.741.000 -17.097.000 -27.039.000 -23.214.000 -22.174.000
Driftsresultat 4.567.000 278.000 -920.000 3.075.000 2.465.000
Finansinntekter 111.000 85.000 151.000 125.000 97.000
Finanskostnader -57.000 -26.000 -35.000 -39.000 -93.000
Finans 54.000 59.000 116.000 86.000 4.000
Resultat før skatt 4.621.000 336.000 -803.000 3.161.000 2.468.000
Skattekostnad -1.021.000 -78.000 173.000 -734.000 -603.000
Årsresultat 3.600.000 259.000 -631.000 2.428.000 1.865.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 982.000 1.157.000 1.462.000 1.018.000 986.000
Sum omløpsmidler 15.268.000 12.197.000 12.673.000 13.816.000 14.115.000
Sum eiendeler 16.250.000 13.354.000 14.135.000 14.834.000 15.101.000
Sum opptjent egenkapital 4.924.000 4.924.000 7.707.000 8.338.000 5.910.000
Sum egenkapital 6.436.000 6.436.000 9.219.000 9.108.000 6.680.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9.814.000 6.918.000 4.916.000 5.726.000 8.421.000
Sum gjeld og egenkapital 16.250.000 13.354.000 14.135.000 14.834.000 15.101.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.307.000 17.376.000 26.119.000 26.201.000 24.458.000
Andre inntekter 0 88.000 182.000
Driftsinntekter 25.307.000 17.376.000 26.119.000 26.289.000 24.639.000
Varekostnad -3.565.000 -2.756.000 -4.494.000 -4.928.000 -4.837.000
Lønninger -10.881.000 -9.582.000 -13.235.000 -12.524.000 -11.913.000
Avskrivning -325.000 -317.000 -196.000 -118.000 -122.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -5.970.000 -4.442.000 -9.114.000 -5.644.000 -5.302.000
Driftskostnader -20.741.000 -17.097.000 -27.039.000 -23.214.000 -22.174.000
Driftsresultat 4.567.000 278.000 -920.000 3.075.000 2.465.000
Finansinntekter 111.000 85.000 151.000 125.000 97.000
Finanskostnader -57.000 -26.000 -35.000 -39.000 -93.000
Finans 54.000 59.000 116.000 86.000 4.000
Konsernbidrag -3.600.000 -3.042.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 3.600.000 259.000 -631.000 2.428.000 1.865.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 42.000 29.000 17.000 54.000 82.000
Fast eiendom 675.000 646.000 746.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 245.000 462.000 678.000 944.000 884.000
Sum varige driftsmidler 920.000 1.108.000 1.425.000 944.000 884.000
Sum finansielle anleggsmidler 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Sum anleggsmidler 982.000 1.157.000 1.462.000 1.018.000 986.000
Varebeholdning 421.000 355.000 528.000 515.000 543.000
Kundefordringer 911.000 190.000 1.177.000 1.201.000 1.419.000
Andre fordringer 1.169.000 2.537.000 1.522.000 893.000 418.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 12.767.000 9.115.000 9.446.000 11.207.000 11.735.000
Sum omløpsmidler 15.268.000 12.197.000 12.673.000 13.816.000 14.115.000
Sum eiendeler 16.250.000 13.354.000 14.135.000 14.834.000 15.101.000
Sum opptjent egenkapital 4.924.000 4.924.000 7.707.000 8.338.000 5.910.000
Sum egenkapital 6.436.000 6.436.000 9.219.000 9.108.000 6.680.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 1.296.000 646.000 884.000 1.037.000 2.191.000
Betalbar skatt 1.034.000 78.000 0 705.000 576.000
Skyldig offentlige avgifter 1.424.000 665.000 1.232.000 1.456.000 1.557.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.060.000 5.529.000 2.800.000 2.528.000 4.096.000
Sum kortsiktig gjeld 9.814.000 6.918.000 4.916.000 5.726.000 8.421.000
Sum gjeld og egenkapital 16.250.000 13.354.000 14.135.000 14.834.000 15.101.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.454.000 5.279.000 7.757.000 8.090.000 5.694.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.8 2.6 2.4 1.7
Likviditetsgrad 2 1.5 1.7 2.5 2.3 1.6
Soliditet 39.6 48.2 65.2 61.4 44.2
Resultatgrad 18.0 1.6 -3.5 11.7 1
Rentedekningsgrad 80.1 10.7 -26.3 78.8 26.5
Gjeldsgrad 1.5 1.1 0.5 0.6 1.3
Total kapitalrentabilitet 28.8 2.7 -5.4 21.6 1
Signatur
22.06.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
George Robert ThomassenStyreleder56
Tor Øyvind RudstadenStyremedlem39
Laila Henny Borsheim ThomassenStyremedlem51
Per-Erik ThomassenStyremedlem80
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Tyrifjord Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00