Can Cam Utvikling AS
Juridisk navn:  Can Cam Utvikling AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90415529
Løvenvoldgata 9 Løvenvoldgata 9 Fax:
6002 Ålesund 6002 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 983908381
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 22.10.2001
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Steinar Barstad
Regnskapsfører: Nordvest Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-13,66%
Resultat  
  
-229,66%
Egenkapital  
  
-18,83%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.183.000 4.845.000 6.357.000 6.021.000 5.385.000
Resultat: -424.000 327.000 760.000 1.798.000 821.000
Egenkapital: 1.828.000 2.252.000 2.057.000 1.787.000 1.256.000
Regnskap for Can Cam Utvikling AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.183.000 4.845.000 6.357.000 6.021.000 5.385.000
Driftskostnader -4.676.000 -4.604.000 -5.776.000 -5.264.000 -4.519.000
Driftsresultat -494.000 240.000 580.000 758.000 866.000
Finansinntekter 168.000 347.000 438.000 1.303.000 258.000
Finanskostnader -97.000 -261.000 -257.000 -264.000 -303.000
Finans 71.000 86.000 181.000 1.039.000 -45.000
Resultat før skatt -424.000 327.000 760.000 1.798.000 821.000
Skattekostnad 0 -30.000 -118.000 -167.000 -203.000
Årsresultat -424.000 296.000 643.000 1.631.000 618.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.318.000 7.028.000 7.110.000 7.093.000 5.165.000
Sum omløpsmidler 1.327.000 847.000 909.000 1.548.000 1.625.000
Sum eiendeler 7.645.000 7.875.000 8.019.000 8.641.000 6.790.000
Sum opptjent egenkapital 1.727.000 2.150.000 1.956.000 1.685.000 1.155.000
Sum egenkapital 1.828.000 2.252.000 2.057.000 1.787.000 1.256.000
Sum langsiktig gjeld 0 711.000 1.238.000 1.196.000 797.000
Sum kortsiktig gjeld 5.816.000 4.912.000 4.724.000 5.659.000 4.738.000
Sum gjeld og egenkapital 7.644.000 7.874.000 8.019.000 8.641.000 6.791.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.213.000 1.854.000 2.941.000 2.197.000 503.000
Andre inntekter 1.970.000 2.990.000 3.416.000 3.825.000 4.882.000
Driftsinntekter 4.183.000 4.845.000 6.357.000 6.021.000 5.385.000
Varekostnad -304.000 -547.000 -794.000 -963.000 -411.000
Lønninger -2.787.000 -2.542.000 -3.380.000 -2.888.000 -2.426.000
Avskrivning -225.000 -243.000 -270.000 -214.000 -205.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.360.000 -1.272.000 -1.332.000 -1.199.000 -1.477.000
Driftskostnader -4.676.000 -4.604.000 -5.776.000 -5.264.000 -4.519.000
Driftsresultat -494.000 240.000 580.000 758.000 866.000
Finansinntekter 168.000 347.000 438.000 1.303.000 258.000
Finanskostnader -97.000 -261.000 -257.000 -264.000 -303.000
Finans 71.000 86.000 181.000 1.039.000 -45.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -1.100.000 0
Årsresultat -424.000 296.000 643.000 1.631.000 618.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 252.000 392.000 533.000 420.000 589.000
Driftsløsøre 124.000 209.000 311.000 199.000 244.000
Sum varige driftsmidler 376.000 601.000 844.000 619.000 833.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.942.000 6.427.000 6.266.000 6.474.000 4.331.000
Sum anleggsmidler 6.318.000 7.028.000 7.110.000 7.093.000 5.165.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.091.000 0 0 808.000 1.457.000
Andre fordringer 198.000 61.000 87.000 712.000 52.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 37.000 0 41.000 29.000 116.000
Sum omløpsmidler 1.327.000 847.000 909.000 1.548.000 1.625.000
Sum eiendeler 7.645.000 7.875.000 8.019.000 8.641.000 6.790.000
Sum opptjent egenkapital 1.727.000 2.150.000 1.956.000 1.685.000 1.155.000
Sum egenkapital 1.828.000 2.252.000 2.057.000 1.787.000 1.256.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 4.898.000 3.993.000 3.682.000 3.528.000 3.343.000
Sum langsiktig gjeld 0 711.000 1.238.000 1.196.000 797.000
Leverandørgjeld 81.000 97.000 187.000 23.000 230.000
Betalbar skatt 0 0 0 167.000 203.000
Skyldig offentlige avgifter 409.000 356.000 407.000 437.000 459.000
Utbytte 0 0 0 -1.100.000 0
Annen kortsiktig gjeld 428.000 466.000 448.000 404.000 503.000
Sum kortsiktig gjeld 5.816.000 4.912.000 4.724.000 5.659.000 4.738.000
Sum gjeld og egenkapital 7.644.000 7.874.000 8.019.000 8.641.000 6.791.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.489.000 -4.065.000 -3.815.000 -4.111.000 -3.113.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4
Soliditet 23.9 28.6 25.7 20.7 18.5
Resultatgrad -11.8 5 9.1 12.6 16.1
Rentedekningsgrad -5.1 0.9 2.3 2.9 3.7
Gjeldsgrad 3.2 2.5 2.9 3.8 4.4
Total kapitalrentabilitet -4.3 7.5 12.7 23.8 16.6
Signatur
20.12.2011
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Torstein LorentzenStyreleder68
Marthe Bjerkvik LorentzenStyremedlem43
Andreas Bjerkvik LorentzenStyremedlem45
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Nor Cam AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00