Focus Elektro AS
Juridisk navn:  Focus Elektro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22656955
Sandstuveien 70 Sandstuveien 70 Fax: 22654712
0680 Oslo 680 Oslo
Fylke: Kommune: www.focuselektro.no
Oslo Oslo
Org.nr: 983939201
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 19.11.2001
Foretakstype: AS
Revisor: Nordstrand Revisjon AS
Regnskapsfører: Heliko AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3,66%
Resultat  
  
-19,51%
Egenkapital  
  
-10,15%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 17.446.000 18.108.000 21.871.000 33.160.000 23.094.000
Resultat: 1.584.000 1.968.000 745.000 5.060.000 3.816.000
Egenkapital: 6.789.000 7.556.000 6.025.000 5.425.000 5.517.000
Regnskap for Focus Elektro AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 17.446.000 18.108.000 21.871.000 33.160.000 23.094.000
Driftskostnader -15.862.000 -16.142.000 -21.130.000 -28.101.000 -19.284.000
Driftsresultat 1.584.000 1.966.000 742.000 5.058.000 3.810.000
Finansinntekter 1.000 2.000 6.000 4.000 6.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -2.000 0
Finans 2.000 4.000 2.000 6.000
Resultat før skatt 1.584.000 1.968.000 745.000 5.060.000 3.816.000
Skattekostnad -351.000 -437.000 -145.000 -1.152.000 -922.000
Årsresultat 1.233.000 1.531.000 601.000 3.908.000 2.894.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 405.000 490.000 597.000 293.000 197.000
Sum omløpsmidler 11.667.000 9.882.000 10.071.000 17.361.000 11.807.000
Sum eiendeler 12.072.000 10.372.000 10.668.000 17.654.000 12.004.000
Sum opptjent egenkapital 6.685.000 7.452.000 5.921.000 5.321.000 5.413.000
Sum egenkapital 6.789.000 7.556.000 6.025.000 5.425.000 5.517.000
Sum langsiktig gjeld 4.000 3.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.284.000 2.811.000 4.641.000 12.230.000 6.486.000
Sum gjeld og egenkapital 12.073.000 10.371.000 10.669.000 17.655.000 12.003.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.415.000 18.362.000 21.608.000 33.160.000 23.094.000
Andre inntekter 31.000 -254.000 263.000 0 0
Driftsinntekter 17.446.000 18.108.000 21.871.000 33.160.000 23.094.000
Varekostnad -5.138.000 -5.573.000 -8.957.000 -13.940.000 -7.305.000
Lønninger -7.857.000 -7.703.000 -9.510.000 -11.745.000 -9.540.000
Avskrivning -89.000 -107.000 -46.000 -23.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.778.000 -2.759.000 -2.617.000 -2.393.000 -2.437.000
Driftskostnader -15.862.000 -16.142.000 -21.130.000 -28.101.000 -19.284.000
Driftsresultat 1.584.000 1.966.000 742.000 5.058.000 3.810.000
Finansinntekter 1.000 2.000 6.000 4.000 6.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -2.000 0
Finans 2.000 4.000 2.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 -4.000.000 -2.000.000
Årsresultat 1.233.000 1.531.000 601.000 3.908.000 2.894.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 218.000 307.000 414.000 110.000 14.000
Sum varige driftsmidler 218.000 307.000 414.000 110.000 14.000
Sum finansielle anleggsmidler 183.000 183.000 183.000 183.000 183.000
Sum anleggsmidler 405.000 490.000 597.000 293.000 197.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 2.442.000 2.841.000 2.801.000 1.836.000 4.168.000
Andre fordringer 455.000 550.000 659.000 1.069.000 1.716.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 8.770.000 6.491.000 6.612.000 14.456.000 5.922.000
Sum omløpsmidler 11.667.000 9.882.000 10.071.000 17.361.000 11.807.000
Sum eiendeler 12.072.000 10.372.000 10.668.000 17.654.000 12.004.000
Sum opptjent egenkapital 6.685.000 7.452.000 5.921.000 5.321.000 5.413.000
Sum egenkapital 6.789.000 7.556.000 6.025.000 5.425.000 5.517.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000 3.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.000 3.000 0 0
Leverandørgjeld 571.000 567.000 780.000 1.955.000 759.000
Betalbar skatt 360.000 436.000 142.000 1.152.000 922.000
Skyldig offentlige avgifter 1.299.000 1.005.000 1.089.000 3.455.000 1.673.000
Utbytte 0 -4.000.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 1.253.000 804.000 2.629.000 1.668.000 1.131.000
Sum kortsiktig gjeld 5.284.000 2.811.000 4.641.000 12.230.000 6.486.000
Sum gjeld og egenkapital 12.073.000 10.371.000 10.669.000 17.655.000 12.003.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.383.000 7.071.000 5.430.000 5.131.000 5.321.000
Likviditetsgrad 1 2.2 3.5 2.2 1.4 1.8
Likviditetsgrad 2 2.2 3.5 2.2 1.4 1.8
Soliditet 56.2 72.9 56.5 30.7 4
Resultatgrad 9.1 10.9 3.4 15.3 16.5
Rentedekningsgrad 1.584.0 3 2
Gjeldsgrad 0.8 0.4 0.8 2.3 1.2
Total kapitalrentabilitet 13.1 19.0 7 28.7 31.8
Signatur
14.01.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Tore SagenStyreleder65
Ellen Margaret Lund SagenStyremedlem62
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
De Elektro Prosjekt As22.00 
De Elektro As23.00 
Marcin Jozef Goralczyk10.0043
Tore Sagen45.0065
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00