Helilab AS
Juridisk navn:  Helilab AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69330444
Skjelinveien 15 Skjelinveien 15 Fax: 69346225
1659 Torp 1659 Torp
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 984047789
Aksjekapital: 90.000 NOK
Etableringsdato: 20.11.2001
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-10,88%
Egenkapital  
  
-5,24%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 216.000 216.000 153.000 215.000 205.000
Resultat: 131.000 147.000 -21.000 100.000 92.000
Egenkapital: 1.774.000 1.872.000 1.757.000 1.773.000 1.694.000
Regnskap for Helilab AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 216.000 216.000 153.000 215.000 205.000
Driftskostnader -87.000 -77.000 -181.000 -120.000 -113.000
Driftsresultat 129.000 140.000 -28.000 96.000 91.000
Finansinntekter 2.000 8.000 7.000 4.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 2.000 8.000 7.000 4.000 0
Resultat før skatt 131.000 147.000 -21.000 100.000 92.000
Skattekostnad -29.000 -32.000 5.000 -21.000 -20.000
Årsresultat 102.000 115.000 -16.000 79.000 72.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.316.000 1.342.000 1.372.000 1.403.000 1.436.000
Sum omløpsmidler 757.000 623.000 434.000 483.000 368.000
Sum eiendeler 2.073.000 1.965.000 1.806.000 1.886.000 1.804.000
Sum opptjent egenkapital 874.000 972.000 857.000 873.000 794.000
Sum egenkapital 1.774.000 1.872.000 1.757.000 1.773.000 1.694.000
Sum langsiktig gjeld 60.000 59.000 49.000 54.000 52.000
Sum kortsiktig gjeld 239.000 34.000 0 59.000 59.000
Sum gjeld og egenkapital 2.073.000 1.965.000 1.806.000 1.886.000 1.805.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 216.000 216.000 0 0 0
Andre inntekter 0 153.000 215.000 205.000
Driftsinntekter 216.000 216.000 153.000 215.000 205.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -26.000 -30.000 -31.000 -34.000 -39.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -61.000 -47.000 -150.000 -86.000 -74.000
Driftskostnader -87.000 -77.000 -181.000 -120.000 -113.000
Driftsresultat 129.000 140.000 -28.000 96.000 91.000
Finansinntekter 2.000 8.000 7.000 4.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 2.000 8.000 7.000 4.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -200.000 0 0 0 0
Årsresultat 102.000 115.000 -16.000 79.000 72.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 1.316.000 1.342.000 1.367.000 1.392.000 1.418.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 5.000 10.000 19.000
Sum varige driftsmidler 1.316.000 1.342.000 1.372.000 1.403.000 1.436.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.316.000 1.342.000 1.372.000 1.403.000 1.436.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 15.000 15.000 15.000 22.000 22.000
Andre fordringer 0 3.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 742.000 609.000 416.000 460.000 346.000
Sum omløpsmidler 757.000 623.000 434.000 483.000 368.000
Sum eiendeler 2.073.000 1.965.000 1.806.000 1.886.000 1.804.000
Sum opptjent egenkapital 874.000 972.000 857.000 873.000 794.000
Sum egenkapital 1.774.000 1.872.000 1.757.000 1.773.000 1.694.000
Sum avsetninger til forpliktelser 60.000 59.000 49.000 54.000 52.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 60.000 59.000 49.000 54.000 52.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 28.000 23.000 0 19.000 20.000
Skyldig offentlige avgifter 11.000 12.000 0 40.000 39.000
Utbytte -200.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 239.000 34.000 0 59.000 59.000
Sum gjeld og egenkapital 2.073.000 1.965.000 1.806.000 1.886.000 1.805.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 518.000 589.000 434.000 424.000 309.000
Likviditetsgrad 1 3.2 18.3 8.2 6.2
Likviditetsgrad 2 3.2 18.3 0 8.2 6.2
Soliditet 85.6 95.3 97.3 9 93.9
Resultatgrad 59.7 64.8 -18.3 44.7 44.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0 0 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 6.3 7.5 -1.2 5.3 5
Signatur
11.05.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Per Torolf BråthenStyreleder69
Bente Merete Viklem BråthenVaramedlem68
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Per Torolf Bråthen100.0069
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00