Nooma As
Juridisk navn:  Nooma As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90049021
Okjen 23 Okjen 23 Fax:
5444 Espevær 5444 Espevær
Fylke: Kommune:
Vestland Bømlo
Org.nr: 984103549
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 03.01.2002
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Økonomihuset As
Utvikling:
Omsetning  
  
-65,77%
Resultat  
  
-368,07%
Egenkapital  
  
-49,12%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 571.000 1.668.000 2.825.000 1.935.000 1.671.000
Resultat: -638.000 238.000 694.000 -177.000 -68.000
Egenkapital: 662.000 1.301.000 1.135.000 511.000 689.000
Regnskap for Nooma As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 571.000 1.668.000 2.825.000 1.935.000 1.671.000
Driftskostnader -958.000 -1.343.000 -2.041.000 -2.032.000 -1.683.000
Driftsresultat -387.000 326.000 784.000 -98.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 1.000
Finanskostnader -251.000 -88.000 -90.000 -79.000 -58.000
Finans -251.000 -88.000 -90.000 -79.000 -57.000
Resultat før skatt -638.000 238.000 694.000 -177.000 -68.000
Skattekostnad -72.000 -70.000 0 0
Årsresultat -638.000 165.000 624.000 -177.000 -68.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.903.000 710.000 790.000 953.000 1.086.000
Sum omløpsmidler 464.000 2.131.000 2.405.000 1.604.000 1.227.000
Sum eiendeler 2.367.000 2.841.000 3.195.000 2.557.000 2.313.000
Sum opptjent egenkapital 632.000 1.271.000 1.105.000 481.000 659.000
Sum egenkapital 662.000 1.301.000 1.135.000 511.000 689.000
Sum langsiktig gjeld 1.234.000 545.000 584.000 652.000 722.000
Sum kortsiktig gjeld 470.000 995.000 1.476.000 1.394.000 902.000
Sum gjeld og egenkapital 2.366.000 2.841.000 3.195.000 2.557.000 2.313.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 251.000 1.668.000 2.825.000 1.935.000 1.671.000
Andre inntekter 320.000 0 0 0
Driftsinntekter 571.000 1.668.000 2.825.000 1.935.000 1.671.000
Varekostnad -22.000 -1.000 -62.000 -63.000 -117.000
Lønninger -216.000 -867.000 -1.529.000 -1.578.000 -860.000
Avskrivning -98.000 -161.000 -149.000 -138.000 -137.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -622.000 -314.000 -301.000 -253.000 -569.000
Driftskostnader -958.000 -1.343.000 -2.041.000 -2.032.000 -1.683.000
Driftsresultat -387.000 326.000 784.000 -98.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 1.000
Finanskostnader -251.000 -88.000 -90.000 -79.000 -58.000
Finans -251.000 -88.000 -90.000 -79.000 -57.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -638.000 165.000 624.000 -177.000 -68.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.106.000 248.000 328.000 414.000 552.000
Sum varige driftsmidler 1.106.000 248.000 328.000 414.000 552.000
Sum finansielle anleggsmidler 797.000 462.000 462.000 539.000 534.000
Sum anleggsmidler 1.903.000 710.000 790.000 953.000 1.086.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 438.000 1.211.000 1.482.000 757.000 433.000
Andre fordringer 12.000 920.000 923.000 846.000 794.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 14.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 464.000 2.131.000 2.405.000 1.604.000 1.227.000
Sum eiendeler 2.367.000 2.841.000 3.195.000 2.557.000 2.313.000
Sum opptjent egenkapital 632.000 1.271.000 1.105.000 481.000 659.000
Sum egenkapital 662.000 1.301.000 1.135.000 511.000 689.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 126.000 90.000 92.000 153.000 118.000
Sum langsiktig gjeld 1.234.000 545.000 584.000 652.000 722.000
Leverandørgjeld 10.000 2.000 30.000 57.000 68.000
Betalbar skatt 72.000 70.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 19.000 6.000 183.000 188.000 213.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 315.000 824.000 1.101.000 995.000 504.000
Sum kortsiktig gjeld 470.000 995.000 1.476.000 1.394.000 902.000
Sum gjeld og egenkapital 2.366.000 2.841.000 3.195.000 2.557.000 2.313.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -6.000 1.136.000 929.000 210.000 325.000
Likviditetsgrad 1 1.0 2.1 1.6 1.2 1.4
Likviditetsgrad 2 1.0 2.1 1.6 1.2 1.4
Soliditet 28.0 45.8 35.5 2 29.8
Resultatgrad -67.8 19.5 27.8 -5.1 -0.7
Rentedekningsgrad -1.5 3.7 8.7 -1.2 -0.2
Gjeldsgrad 2.6 1.2 1.8 4 2.4
Total kapitalrentabilitet -16.4 11.5 24.5 -3.8 -0.4
Signatur
10.04.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Svein Arne SørgårdStyreleder54
Lisbeth Kjøpstad SørgårdStyremedlem48
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Svein Arne Sørgård50.0054
Lisbeth Kjøpstad Sørgård50.0048
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00