Sætre Bilservice As
Juridisk navn:  Sætre Bilservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32792160
Nordre Sætrevei 10 Nordre Sætrevei 10 Fax: 32792165
3475 Sætre 3475 Sætre
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 950429437
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 01.07.1988
Foretakstype: AS
Revisor: Drammen Revisjon AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
11,94%
Resultat  
  
-18,15%
Egenkapital  
  
1,21%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 41.306.000 36.899.000 38.730.000 37.325.000 33.434.000
Resultat: 1.308.000 1.598.000 715.000 1.033.000 376.000
Egenkapital: 1.505.000 1.487.000 1.242.000 686.000 890.000
Regnskap for Sætre Bilservice As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 41.306.000 36.899.000 38.730.000 37.325.000 33.434.000
Driftskostnader -39.983.000 -35.278.000 -37.979.000 -36.247.000 -33.023.000
Driftsresultat 1.324.000 1.621.000 751.000 1.077.000 410.000
Finansinntekter 4.000 4.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader -19.000 -28.000 -37.000 -47.000 -36.000
Finans -15.000 -24.000 -35.000 -45.000 -34.000
Resultat før skatt 1.308.000 1.598.000 715.000 1.033.000 376.000
Skattekostnad -290.000 -353.000 -160.000 -236.000 -93.000
Årsresultat 1.018.000 1.245.000 556.000 797.000 283.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.655.000 1.789.000 1.740.000 2.048.000 2.183.000
Sum omløpsmidler 4.155.000 3.828.000 2.533.000 2.984.000 2.474.000
Sum eiendeler 5.810.000 5.617.000 4.273.000 5.032.000 4.657.000
Sum opptjent egenkapital 1.405.000 1.387.000 1.142.000 586.000 790.000
Sum egenkapital 1.505.000 1.487.000 1.242.000 686.000 890.000
Sum langsiktig gjeld 184.000 345.000 495.000 642.000 778.000
Sum kortsiktig gjeld 4.121.000 3.786.000 2.538.000 3.704.000 2.989.000
Sum gjeld og egenkapital 5.810.000 5.618.000 4.275.000 5.032.000 4.657.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 41.250.000 36.811.000 38.666.000 37.268.000 33.373.000
Andre inntekter 56.000 88.000 63.000 58.000 61.000
Driftsinntekter 41.306.000 36.899.000 38.730.000 37.325.000 33.434.000
Varekostnad -31.485.000 -27.629.000 -29.898.000 -29.012.000 -26.032.000
Lønninger -4.604.000 -4.390.000 -4.775.000 -4.211.000 -3.906.000
Avskrivning -380.000 -324.000 -308.000 -345.000 -275.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.267.000 -2.814.000 -2.881.000 -2.551.000 -2.656.000
Driftskostnader -39.983.000 -35.278.000 -37.979.000 -36.247.000 -33.023.000
Driftsresultat 1.324.000 1.621.000 751.000 1.077.000 410.000
Finansinntekter 4.000 4.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader -19.000 -28.000 -37.000 -47.000 -36.000
Finans -15.000 -24.000 -35.000 -45.000 -34.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -1.000.000 0 -1.000.000 -300.000
Årsresultat 1.018.000 1.245.000 556.000 797.000 283.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.655.000 1.669.000 1.740.000 2.048.000 2.177.000
Sum varige driftsmidler 1.655.000 1.669.000 1.740.000 2.048.000 2.177.000
Sum finansielle anleggsmidler 120.000 0 0 6.000
Sum anleggsmidler 1.655.000 1.789.000 1.740.000 2.048.000 2.183.000
Varebeholdning 1.239.000 810.000 702.000 701.000 901.000
Kundefordringer 82.000 59.000 121.000 111.000
Andre fordringer 303.000 393.000 393.000 405.000 479.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.530.000 2.625.000 1.379.000 1.757.000 982.000
Sum omløpsmidler 4.155.000 3.828.000 2.533.000 2.984.000 2.474.000
Sum eiendeler 5.810.000 5.617.000 4.273.000 5.032.000 4.657.000
Sum opptjent egenkapital 1.405.000 1.387.000 1.142.000 586.000 790.000
Sum egenkapital 1.505.000 1.487.000 1.242.000 686.000 890.000
Sum avsetninger til forpliktelser 96.000 107.000 107.000 104.000 90.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 184.000 345.000 495.000 642.000 778.000
Leverandørgjeld 1.871.000 1.510.000 1.402.000 1.544.000 1.821.000
Betalbar skatt 301.000 352.000 157.000 222.000 61.000
Skyldig offentlige avgifter 373.000 517.000 529.000 480.000 451.000
Utbytte -1.000.000 -1.000.000 0 -1.000.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 576.000 406.000 449.000 458.000 357.000
Sum kortsiktig gjeld 4.121.000 3.786.000 2.538.000 3.704.000 2.989.000
Sum gjeld og egenkapital 5.810.000 5.618.000 4.275.000 5.032.000 4.657.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 34.000 42.000 -5.000 -720.000 -515.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.0 1 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 0.7 0.8 0.7 0.6 0.5
Soliditet 25.9 26.5 29.1 13.6 19.1
Resultatgrad 3.2 4.4 1.9 2.9 1.2
Rentedekningsgrad 69.7 57.9 20.3 22.9 11.4
Gjeldsgrad 2.9 2.8 2.4 6.3 4.2
Total kapitalrentabilitet 22.9 28.9 17.6 21.4 8.8
Signatur
14.03.2022
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP. TO STYREMEDLEMMER I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Ole Martin LindumStyreleder68
Per Ivar Gustav LindumStyremedlem59
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ole Martin Lindum86.0068
Arne Bråthen Meissner14.0058
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00