Søre Øyane Grendalag Naturbarnehage Sa
Juridisk navn:  Søre Øyane Grendalag Naturbarnehage Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56305643
Røtingavegen 404 Røtingavegen 404 Fax:
5216 Lepsøy 5216 Lepsøy
Fylke: Kommune:
Vestland Bjørnafjorden
Org.nr: 984025823
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 34
Etableringsdato: 24.10.1973
Foretakstype: SA
Regnskapsfører: Pbl Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
4,89%
Resultat  
  
-47,81%
Egenkapital  
  
-8,8%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 11.350.000 10.821.000 11.033.000 10.562.000 10.000.000
Resultat: -371.000 -251.000 523.000 108.000 176.000
Egenkapital: 3.846.000 4.217.000 4.469.000 3.946.000 3.837.000
Regnskap for Søre Øyane Grendalag Naturbarnehage Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 11.350.000 10.821.000 11.033.000 10.562.000 10.000.000
Driftskostnader -11.516.000 -10.852.000 -10.281.000 -10.219.000 -9.602.000
Driftsresultat -166.000 -31.000 751.000 344.000 398.000
Finansinntekter 36.000 30.000 31.000 32.000 53.000
Finanskostnader -242.000 -250.000 -259.000 -267.000 -275.000
Finans -206.000 -220.000 -228.000 -235.000 -222.000
Resultat før skatt -371.000 -251.000 523.000 108.000 176.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -371.000 -251.000 523.000 108.000 176.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.937.000 8.224.000 7.931.000 8.196.000 8.461.000
Sum omløpsmidler 3.245.000 3.405.000 4.183.000 3.480.000 3.311.000
Sum eiendeler 11.182.000 11.629.000 12.114.000 11.676.000 11.772.000
Sum opptjent egenkapital 3.846.000 4.217.000 4.469.000 3.946.000 3.837.000
Sum egenkapital 3.846.000 4.217.000 4.469.000 3.946.000 3.837.000
Sum langsiktig gjeld 5.638.000 5.868.000 6.091.000 6.304.000 6.510.000
Sum kortsiktig gjeld 1.698.000 1.543.000 1.555.000 1.425.000 1.425.000
Sum gjeld og egenkapital 11.182.000 11.628.000 12.115.000 11.675.000 11.772.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 11.350.000 10.821.000 11.033.000 10.562.000 10.000.000
Driftsinntekter 11.350.000 10.821.000 11.033.000 10.562.000 10.000.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -10.080.000 -9.359.000 -8.754.000 -8.699.000 -8.457.000
Avskrivning -287.000 -280.000 -265.000 -265.000 -265.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.149.000 -1.213.000 -1.262.000 -1.255.000 -880.000
Driftskostnader -11.516.000 -10.852.000 -10.281.000 -10.219.000 -9.602.000
Driftsresultat -166.000 -31.000 751.000 344.000 398.000
Finansinntekter 36.000 30.000 31.000 32.000 53.000
Finanskostnader -242.000 -250.000 -259.000 -267.000 -275.000
Finans -206.000 -220.000 -228.000 -235.000 -222.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -371.000 -251.000 523.000 108.000 176.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 7.937.000 8.224.000 7.931.000 8.196.000 8.461.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 7.937.000 8.224.000 7.931.000 8.196.000 8.461.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.937.000 8.224.000 7.931.000 8.196.000 8.461.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.000 63.000 0 81.000 15.000
Andre fordringer 232.000 371.000 241.000 262.000 167.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.013.000 2.971.000 3.942.000 3.136.000 3.129.000
Sum omløpsmidler 3.245.000 3.405.000 4.183.000 3.480.000 3.311.000
Sum eiendeler 11.182.000 11.629.000 12.114.000 11.676.000 11.772.000
Sum opptjent egenkapital 3.846.000 4.217.000 4.469.000 3.946.000 3.837.000
Sum egenkapital 3.846.000 4.217.000 4.469.000 3.946.000 3.837.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.638.000 5.868.000 6.091.000 6.304.000 6.510.000
Leverandørgjeld 28.000 25.000 145.000 22.000 14.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 764.000 704.000 617.000 631.000 638.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 906.000 814.000 793.000 772.000 773.000
Sum kortsiktig gjeld 1.698.000 1.543.000 1.555.000 1.425.000 1.425.000
Sum gjeld og egenkapital 11.182.000 11.628.000 12.115.000 11.675.000 11.772.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.547.000 1.862.000 2.628.000 2.055.000 1.886.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.2 2.7 2.4 2.3
Likviditetsgrad 2 1.9 2.2 2.7 2.4 2.4
Soliditet 34.4 36.3 36.9 33.8 32.6
Resultatgrad -1.5 -0.3 6.8 3.3 4.0
Rentedekningsgrad -0.7 -0.1 2.9 1.3 1.6
Gjeldsgrad 1.9 1.8 1.7 2 2.1
Total kapitalrentabilitet -1.2 6.5 3.2 3.8
Signatur
13.05.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
13.05.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Monica IndrøyStyreleder38
Kjersti Irene EllingsenStyremedlem48
Ann-Christin HegglandStyremedlem38
Anette Samnøy SeilenStyremedlem38
Kristina RøttingenStyremedlem34
Nina Stamnes AasenStyremedlem54
Nina Borgen HalhjemStyremedlem56
Anne Katrine AustevollStyremedlem31
Gunveig SeimStyremedlem67
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00