Databutikken Evje AS
Juridisk navn:  Databutikken Evje AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37931550
Nils Heglands Veg 30 Evje Sentrum Fax: 37931551
4735 Evje 4735 Evje
Fylke: Kommune: www.dataevje.no
Agder Evje Og Hornnes
Org.nr: 984112300
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 09.01.2002
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Lundens Regnskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8,26%
Resultat  
  
415,62%
Egenkapital  
  
40,84%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 6.537.000 6.038.000 6.202.000 6.254.000 6.319.000
Resultat: 165.000 32.000 62.000 -10.000 75.000
Egenkapital: 438.000 311.000 279.000 217.000 228.000
Regnskap for Databutikken Evje AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 6.537.000 6.038.000 6.202.000 6.254.000 6.319.000
Driftskostnader -6.363.000 -5.996.000 -6.129.000 -6.258.000 -6.237.000
Driftsresultat 173.000 41.000 73.000 -3.000 83.000
Finansinntekter 0 2.000 3.000 1.000
Finanskostnader -8.000 -9.000 -13.000 -9.000 -10.000
Finans -8.000 -9.000 -11.000 -6.000 -9.000
Resultat før skatt 165.000 32.000 62.000 -10.000 75.000
Skattekostnad -39.000 0 0 0 0
Årsresultat 127.000 32.000 62.000 -10.000 75.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 46.000 36.000 34.000 29.000 37.000
Sum omløpsmidler 1.449.000 1.394.000 1.238.000 1.298.000 1.289.000
Sum eiendeler 1.495.000 1.430.000 1.272.000 1.327.000 1.326.000
Sum opptjent egenkapital 288.000 161.000 129.000 67.000 78.000
Sum egenkapital 438.000 311.000 279.000 217.000 228.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.057.000 1.118.000 992.000 1.110.000 1.098.000
Sum gjeld og egenkapital 1.495.000 1.429.000 1.271.000 1.327.000 1.326.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.500.000 6.022.000 6.156.000 6.181.000 6.287.000
Andre inntekter 37.000 16.000 47.000 73.000 33.000
Driftsinntekter 6.537.000 6.038.000 6.202.000 6.254.000 6.319.000
Varekostnad -4.843.000 -4.492.000 -4.585.000 -4.733.000 -4.745.000
Lønninger -1.046.000 -1.011.000 -1.087.000 -1.038.000 -1.033.000
Avskrivning -12.000 -16.000 -10.000 -8.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -462.000 -477.000 -447.000 -479.000 -451.000
Driftskostnader -6.363.000 -5.996.000 -6.129.000 -6.258.000 -6.237.000
Driftsresultat 173.000 41.000 73.000 -3.000 83.000
Finansinntekter 0 2.000 3.000 1.000
Finanskostnader -8.000 -9.000 -13.000 -9.000 -10.000
Finans -8.000 -9.000 -11.000 -6.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 127.000 32.000 62.000 -10.000 75.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 6.000 9.000 12.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 25.000 12.000 7.000 29.000 37.000
Sum varige driftsmidler 31.000 21.000 19.000 29.000 37.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 15.000 15.000 0 0
Sum anleggsmidler 46.000 36.000 34.000 29.000 37.000
Varebeholdning 1.226.000 1.129.000 1.018.000 958.000 870.000
Kundefordringer 157.000 198.000 153.000 227.000 357.000
Andre fordringer 23.000 40.000 28.000 36.000 36.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 43.000 27.000 38.000 77.000 27.000
Sum omløpsmidler 1.449.000 1.394.000 1.238.000 1.298.000 1.289.000
Sum eiendeler 1.495.000 1.430.000 1.272.000 1.327.000 1.326.000
Sum opptjent egenkapital 288.000 161.000 129.000 67.000 78.000
Sum egenkapital 438.000 311.000 279.000 217.000 228.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 201.000 210.000 193.000 217.000 202.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 389.000 483.000 367.000 524.000 525.000
Betalbar skatt 39.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 137.000 132.000 142.000 130.000 144.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 291.000 293.000 290.000 238.000 227.000
Sum kortsiktig gjeld 1.057.000 1.118.000 992.000 1.110.000 1.098.000
Sum gjeld og egenkapital 1.495.000 1.429.000 1.271.000 1.327.000 1.326.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 392.000 276.000 246.000 188.000 191.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.2 1.2 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4
Soliditet 29.3 21.8 2 16.4 17.2
Resultatgrad 2.6 0.7 1.2 1.3
Rentedekningsgrad 21.6 4.6 5.6 -0.3 8.3
Gjeldsgrad 2.4 3.6 3.6 5.1 4.8
Total kapitalrentabilitet 11.6 2.9 5.9 0 6.3
Signatur
05.12.2016
STYRET I FELLESSKAP
Prokurister
05.12.2016
Daglig leder alene
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Alf Reidar BirkelandStyreleder61
Linn MoseidStyremedlem36
Leif Erik Thorsland BirkelandStyremedlem23
Marit VegusdalStyremedlem48
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Alf Reidar Birkeland13.3361
Linn Moseid18.6636
Marit Vegusdal49.3348
Leif Erik T Birkeland18.6624
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00