Stiftelsen Riisby Behandlingssenter
Juridisk navn:  Stiftelsen Riisby Behandlingssenter
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61112800
Nordsinni 356 Nordsinni 356 Fax: 61112801
2870 Dokka 2870 Dokka
Fylke: Kommune:
Innlandet Nordre Land
Org.nr: 984012721
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 107
Etableringsdato: 06.12.2001
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
6,76%
Resultat  
  
132,46%
Egenkapital  
  
2,01%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 60.568.000 56.731.000 57.748.000 58.366.000 56.801.000
Resultat: 635.000 -1.956.000 -1.839.000 1.409.000 -294.000
Egenkapital: 32.188.000 31.554.000 33.510.000 35.349.000 33.940.000
Regnskap for Stiftelsen Riisby Behandlingssenter
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 60.568.000 56.731.000 57.748.000 58.366.000 56.801.000
Driftskostnader -60.289.000 -59.048.000 -59.974.000 -57.449.000 -57.692.000
Driftsresultat 280.000 -2.317.000 -2.225.000 918.000 -891.000
Finansinntekter 472.000 360.000 386.000 491.000 596.000
Finanskostnader -117.000 0 0 0 0
Finans 355.000 360.000 386.000 491.000 596.000
Resultat før skatt 635.000 -1.956.000 -1.839.000 1.409.000 -294.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 635.000 -1.956.000 -1.839.000 1.409.000 -294.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.359.000 6.971.000 7.039.000 7.751.000 7.122.000
Sum omløpsmidler 43.861.000 43.967.000 43.906.000 41.014.000 38.110.000
Sum eiendeler 50.220.000 50.938.000 50.945.000 48.765.000 45.232.000
Sum opptjent egenkapital 30.663.000 30.028.000 31.984.000 33.823.000 32.414.000
Sum egenkapital 32.188.000 31.554.000 33.510.000 35.349.000 33.940.000
Sum langsiktig gjeld 4.955.000 5.530.000 5.176.000 3.902.000 2.659.000
Sum kortsiktig gjeld 13.077.000 13.855.000 12.259.000 9.514.000 8.633.000
Sum gjeld og egenkapital 50.221.000 50.939.000 50.945.000 48.765.000 45.232.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 60.568.000 56.731.000 57.748.000 58.366.000 56.801.000
Driftsinntekter 60.568.000 56.731.000 57.748.000 58.366.000 56.801.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -41.989.000 -40.904.000 -42.075.000 -40.170.000 -40.851.000
Avskrivning -875.000 -944.000 -1.081.000 -972.000 -681.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.425.000 -17.200.000 -16.818.000 -16.307.000 -16.160.000
Driftskostnader -60.289.000 -59.048.000 -59.974.000 -57.449.000 -57.692.000
Driftsresultat 280.000 -2.317.000 -2.225.000 918.000 -891.000
Finansinntekter 472.000 360.000 386.000 491.000 596.000
Finanskostnader -117.000 0 0 0 0
Finans 355.000 360.000 386.000 491.000 596.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 635.000 -1.956.000 -1.839.000 1.409.000 -294.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 5.000 11.000 17.000 24.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 939.000 1.809.000 1.843.000 2.509.000 1.875.000
Sum varige driftsmidler 939.000 1.814.000 1.854.000 2.526.000 1.899.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.419.000 5.157.000 5.185.000 5.225.000 5.224.000
Sum anleggsmidler 6.359.000 6.971.000 7.039.000 7.751.000 7.122.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 14.000 7.000 11.000 7.000 98.000
Andre fordringer 743.000 1.052.000 1.358.000 977.000 674.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 43.105.000 42.908.000 42.537.000 40.030.000 37.338.000
Sum omløpsmidler 43.861.000 43.967.000 43.906.000 41.014.000 38.110.000
Sum eiendeler 50.220.000 50.938.000 50.945.000 48.765.000 45.232.000
Sum opptjent egenkapital 30.663.000 30.028.000 31.984.000 33.823.000 32.414.000
Sum egenkapital 32.188.000 31.554.000 33.510.000 35.349.000 33.940.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.955.000 5.530.000 5.176.000 3.902.000 2.659.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.955.000 5.530.000 5.176.000 3.902.000 2.659.000
Leverandørgjeld 1.077.000 1.434.000 2.501.000 1.656.000 1.538.000
Betalbar skatt 0 2.401.000 1.269.000 1.433.000 1.175.000
Skyldig offentlige avgifter 2.611.000 0 990.000 979.000 920.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.389.000 10.020.000 7.499.000 5.445.000 5.001.000
Sum kortsiktig gjeld 13.077.000 13.855.000 12.259.000 9.514.000 8.633.000
Sum gjeld og egenkapital 50.221.000 50.939.000 50.945.000 48.765.000 45.232.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 30.784.000 30.112.000 31.647.000 31.500.000 29.477.000
Likviditetsgrad 1 3.4 3.2 3.6 4.3 4.4
Likviditetsgrad 2 3.4 3.2 3.6 4.3 4.5
Soliditet 64.1 61.9 65.8 72.5 75.0
Resultatgrad 0.5 -4.1 -3.9 1.6 -1.6
Rentedekningsgrad 2.4
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.5 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet 1.5 -3.8 -3.6 2.9 -0.7
Signatur
23.03.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
23.03.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Tora Marie HusanStyreleder77
Bjørg Midthaug JørgenstuenStyremedlem62
Britt ØversveenStyremedlem68
Adrian KletthagenStyremedlem32
Helga Johanna Kringlebotten IngebrigtsenStyremedlem68
Marit LangelandStyremedlem75
Eva Unsgaard-TrobeStyremedlem79
Anne Marie RønningenStyremedlem73
Astrid OpheimStyremedlem82
Karin SælesetStyremedlem64
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00